Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Voorbij de berg ll

Wat was YHVH’s doel om de Israëlieten naar de berg Sinaï te brengen?

Zonder Zijn reden te begrijpen om Zichzelf aan Zijn volk te openbaren, zoals Hij deed, zullen we doorgaan met kamperen bij die berg. We zullen alle details van de geboden, inzettingen en verordeningen bestuderen, offers verzamelen – “troef” – met als doel een heiligdom voor Hem te bouwen en dan hard te werken aan het doen van de mitswot.

We zullen ook blijven proberen om te beslissen hoe we datgene wat we horen moeten uitvoeren. Omdat het oorspronkelijke Hebreeuwse schrift zo gecompliceerd is, zou de arme leek de behoefte hebben om de vertolking van rabbijnen en theologen te vertrouwen. Als gevolg hiervan zal al deze inspanning uiteindelijk een hiërarchisch religieus systeem worden, verstoken van de relatie die YHVH ons heeft willen hebben met Hem.

Dus laten we de reden onderzoeken waarom Elohim ons naar de berg heeft gebracht, zodat we verder kunnen gaan. Er zijn twee verklaringen in Exodus die niet alleen YHVH’s bedoeling tonen, maar ook Zijn absolute toewijding tonen om zijn plannen voor zijn volk (verleden, heden en toekomst) uit te voeren.

“En Mozes ging op naar Elohim en YHVH riep hem van de berg en zei: ‘Zo zult u tegen het huis van Jakob zeggen, en de kinderen van Israël vertellen:’ U hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en hoe Ik heb je op de vleugels van adelaars gedragen en je bij Mij gebracht “(cursivering Exodus 19: 3-4 en nadruk toegevoegd). Let op: “Ik heb je bij mezelf gebracht“. De volgende verzen tonen YHVH’s houding en intenties tegenover Zijn volk, die “voor Mij een bijzondere schat zouden zijn, voor Mij een koninkrijk van priesters en een apart volk” (19: 5-6). De Almachtige was op zoek om een ​​plaats voor Zichzelf te bereiden, zoals blijkt uit een verklaring in Exodus 25: 8: “En laten zij Mij een heiligdom maken, opdat Ik onder hen zal wonen.

Zijn bedoelingen waren niet om in een gebouw te wonen, maar binnen een natie van priesters en koningen.

De bovenstaande uitspraken benadrukken de plaats van de YHVH in de relatie, ook al waren de geroepenen hardnekkig en ongehoorzaam, een eigenschap die ons zelfs in deze generatie lijkt te achtervolgen. We moeten oppassen dat we niet net zo gecharmeerd raken van het ontdekken van onze Israëlische identiteit, een gewaardeerd bezit van de Allerhoogste en een priesterschap worden genoemd, dat we onze eerste liefde vergeten: “Je zult YHVH, je Elohim, met heel je hart liefhebben, met heel je ziel en met heel je kracht. En deze woorden die ik je vandaag opdraag, zijn in je hart “(Deuteronomium 6: 5-6) .Het is heel gemakkelijk voor ons om voor onszelf te leven, gebruikmakend van onze relatie met Abba omwille van ons, eerder dan bestaande voor Hem en omwille van Zijn naam. ( doet mij denken aan Hosea 2:7  Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal gebruikt hebben.   -HWD)

De enige rabbijn die een duidelijk begrip had van YHVH’s perspectief op het Sinaï-verbond, was Rabbi Shaul. In zijn commentaren legt hij het doel uit voor het geven van de “Wet”. “Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend, wanneer er geen wet is. Niettemin regeerde de dood van Adam tot Mozes “(Romeinen 5: 13-14). Dus ondanks “zonde niet toegerekend” regeerde het en de mensheid leed duidelijk onder de consequenties (zoals duidelijk is in de vroege Torah verhalen).

Dus wat gebeurde er op Sinai dat alles veranderde? En waarom is het zo belangrijk dat wij als gelovigen vandaag onze relatie tot de Torah begrijpen. Omdat samenlevingen functioneel moesten zijn, zowel in de oudheid als in onze tijd, moesten ze duidelijke wetten en morele en operationele codes hebben, zelfs sommige van de YHVH-wetten werden toegepast en gehandhaafd (zie bijvoorbeeld Genesis 5:26). Er was echter geen duidelijke geestelijke verdeellijn. Over het algemeen vloeiden de pogingen van de mens om rechtsregels op te stellen rechtstreeks voort uit de Boom der Kennis van Goed en Kwaad.

YHVH’s geboden van “u zult” en “u zult niet” zijn gebaseerd op de Geest van Zijn Woord, met de bedoeling om de menselijkheid van zonde te overtuigen. “Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Zeker niet! Integendeel, ik zou zonde niet hebben geweten behalve door de wet. Want ik zou de hebzucht niet hebben gekend tenzij de wet had gezegd: ‘U zult niet begeren’ “(Romans 7: 7 cursivering toegevoegd). “Daarom zal door de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Zijn aangezicht, want door de wet is de kennis van de zonde” (Romans 3:20 ). Zonde kon pas worden verzoend nadat YHVH de wet had gegeven, en omdat Hij door het te geven wist dat zijn wetten zouden worden geschonden, voorzag Hij onmiddellijk in een opofferingssysteem en gaf instructies voor het bouwen van de Misjkan en de instandhouding van het Levitische priesterschap, om de offers te vergemakkelijken.

YHVH’s bedoeling was om een ​​volk te hebben omwille van Zijn naam, zodat Hij niet alleen tussen hen zou kunnen wonen, maar IN, hen. Maar zolang het hart / de geest van Zijn volk nog steeds besmet was door de gevallen geestelijke toestand, was het onmogelijk voor Zijn Geest om zich te verenigen met de hunne. Het was daarom noodzakelijk voor YHVH om het volk voor te bereiden op deze eerste overeenkomst, of moet ik zeggen een contract, dat beide partijen tekenden, en aldus zijn toekomstplan in gang zetten, dat het voor Hem mogelijk zou maken om in hen te wonen.                                                                                                                               Door Mozes en het bloed van een os werd het eerste Sinaï-verbond ingehuldigd.

  “Toen stuurde hij jonge mannen van de kinderen van Israël, die brandoffers aanboden en offergaven van ossen offerde aan YHVH. En Mozes nam de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft bloed sprenkelde hij op het altaar. Toen nam hij het boek van het verbond en las het de mensen voor. En zij zeiden: “Alles wat YHVH heeft gezegd dat we zullen doen, en gehoorzaam zijn.” En Mozes nam het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: ‘Dit is het bloed van het verbond dat YHVH met u heeft gesloten volgens al deze woorden ‘”(Exodus 24: 5-8).

Nu vraag je je misschien af “wat wordt bedoeld met het eerste Sinaï-verbond” …?
 Wordt vervolgd

https://etzbneyosef.blogspot.com/2019/02/beyond-mountain-part-ii.html


2 reacties

Story of Toledo Key

At the end of last year we as family went to  Spain. From our friend we asked for contacts and information about jewish haritage we could possibly visit or make contact with.

We first went to Toledo, booked for one night at a camping near the city and went on the afternoon to the jewish centre of Toledo. At the bookstore Tienda Serafad I met the bookseller, who shared a part of his life before he came back to his heritage. In a country which is a part of South America he realised in his growing up, he thought jewish, interesting in jewish things and histrory and searching for his roots, he became known he is jewish! After time he returned back and nowadays he is living in the place his forefathers always have lived.

He also adviced me to take a visit to Museo Sefardi Toledo. In there are keys who tells us the story of jewish people who left their home and took their frontdoorkey with them with a special thought. When they could come back they could put their frontdoorkey in their own house. You can imagine what feelings came, when many of them found their home in other hands! This story touched my heart and I told him I surely would visit that museum.

Next day we again went to the jewish centre. In the museum I found many items who told us about history of people who have fled for their lifes.

And yes, I found the keys, took a picture of them and memorized about this story told by the bookseller.

Sleutel Toledo 2018 (2)

Yesterday I read an article about the same story. In the year of 2011 there was on the 18th of May there a worldwide day of Museums and the Jewish Cultural History Museum at Amsterdam had the subject of Keys to my heritage:

http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/keys-to-my-heritage-in-joods-museum/

The key below I received from my dad when I was a teenager. As long as I remember I put this key next to the frontdoor, honestly next to every frontdoor of the house I lived. My dad bought the key and other items when he was visiting Israel in those days. I almost am sure this key was made as a memory of the story  the bookseller in Toldeo was telling me.

 

Naast de voordeur

I am curious for stories like these. If you have another story, please share with us!

Tehillim 8 .. Joshua 1:3

What I left in Toledo were my footsteps, close friends (1) and a feeling of coming back one day, because searching for their heritage is searching for mine!

(1)http://shalomsefarad.blogspot.nl/with translation the last article:

In English:

https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=es&tl=en&u=http%3A%2F%2Fshalomsefarad.blogspot.nl%2F&sandbox=1

In Dutch:

https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=es&u=http://shalomsefarad.blogspot.com/&prev=search

 

 

 

 

 

 

 

 


Een reactie plaatsen

Ik hef mijn ogen…

Een trektocht met alleen ons gezin deze zomer heeft mij opnieuw bepaald bij de bijzondere natuur van de schepping. Eén plaats in de Dolomieten trok wel heel direct mijn aandacht en ik besefte dat wij in ons lage land toch wel wat de instelling hebben, dat we iets vrij makkelijk naar de hand kunnen zetten…we polderen land in, maken dijken, pompen water weg enzo…Onwillekeurig nemen we aan dat het land toch vrij makkelijk naar onze hand gezet kan worden. Maar zoiets is in de Dolomieten niet zo eenvoudig. Daar besefte ik opnieuw onze afhankelijkheid, Maar ook de troost ten gevolge van overgave…

Ik mijmerde over de lagelandse instelling van onafhankelijkheid en de gemoedelijkheid van de bevolking die geen bergen opzij kunnen schuiven om hun plannen uit te voeren. Zou de aard van natuur onze instelling kunnen beïnvloeden?

Omstandigheden kunnen dat wél.

Voor mij was het loskomen van velerlei beslommeringen en na een inleiding dat ultieme moment op 1/3 hoogte van de berg te mogen beleven, dat natuur de hand van de Vader laat zien. Natuur die we niet kunnen omzetten of naar onze hand, is een middel tot bevrijding van onze lasten. Hij heeft het gemaakt en naar ons persoonlijk gaat Zijn aandacht uit.

In dat los mogen laten, is er ineens zachtjes naderbij komend het besef dat Hij er is, altijd is, ook nu!

Toen die realiteit me als het ware ging omringen, kwam bij mij die psalm omhoog, waar ik een paar jaar geleden zo’n bijzondere droom overkreeg en ik op zoek ging naar de melodie die bij de droom paste…. Psalm 121

Ik had de melodie “bij” me en dáár…dáár liet ik de klanken komen en de woorden… Als het ware vasthouden wilde ik et, onthouden voor “later”…

Wanneer wij soms ongemerkt, zonder plan vooraf, naar stille plaatsen gaan en de zaken achterwege laten om beslist bereikbaar te zijn of  steeds “online” , kan ons zo’n moment als deze overkomen en gesterkt kunnen we dan weer aan de slag wat op ons pad komt, het woestijnpad …om ons te vormen.

Dank aan Abba YHVH, Die ons gedenkt waar wij ons mogen bevinden,

Shalom, Hadassah

20170813_130656

 


Een reactie plaatsen

Suffering because of Him

Abba YHVH is making us whole.

The old path where we find shalom and rest was far away,but now we are on the way back. During our walk we find rest and shalom on shabbat… Is not the psalm of 84 saying that we walk from strenght to strength? That means that in between there is something else.

Often I heard from people that their expectations do have high intension to meet others in the so to speak Hebrew Movement for deeper friendship, bút many of them experience confusion, rejection and more of certain sad experiences.

It seems the Father allows this for a blessed reason. This reason we mostly don’t see in the beginning, but longer on the way we begin to realize He will be blessed when we suffer because of Yeshua.

There is a season on the way back where mostly all our ( not only spiritual but also practical)  desires, longings, received blessings seem to disappear from us, one by one…And we pray, try to keep it, try to be satisfy, try everything…but we feel ourselves loosers, sinners and at the end we feel we cannot do something. The best result is surrender to Him Who gave us  life…

Job 1:21 And said, Naked came I out of my mother’s womb, and naked shall I return thither: YHVH gave, and YHVH hath taken away; blessed be the name of YHVH

This is not because He want to leave us. Nót at áll!! He loves us so much, we can’t imagine how deep His love is for us! Can we?  We only need to think of Yeshua Who came to earth to redeem us…He allows this because He will give us positions in His household to help and lead others to show them the blessed and best way to walk. In everything we are able to surrender to Him we will become more empty so that He can fill us with more of Him.

In this purifying period where all our emotions, possibilities, desires, blessings seem to be taken from us and we can’t keep shalom in our hearts like before, He is in control to give us back more than we can imagine…

We are His servants, we have asked Him to be His servants and He is teaching us in the School of Life for His purpose.

Hebr 12: 11 “Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

And in between of this process He is testing us what we will do when we see things the Father really is upset for. How will we handle when we are in deep sorrow because of our process in surrendering to Him. Will we be passive or will we be act like a good servant will do? Are we afraid friends will reject us when we warn them with sadness and compassion in our hearts for them? Or are we dedicated to our Maker and Husband to act in transparant love ( there are several acts of love) no matter what will happen to us?

He is the Alpha and Omega, Our King and Our Redeemer. He is longing for servants who are dedicated to Him.

Hebr. 11 is the chapter about faith. Practical acts and facts because of an inner solid knowledge.

Hebr.13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.

Le 20:7 Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I  YHVH your Elohim.

I am waiting for Him living a life, knowing Who He is and that’s the best I can put my eyes on.

Thank you Abba for your compassion and love to your chosen ones. All the honour to You!

 

 


Een reactie plaatsen

Tégen het Plan in toegelaten

Al geruime tijd word ik bepaald bij de hardigheid van het hart… tot wie het gezegd word en waarom de Vader vanwege die hardigheid, dat tegenstaan, dat gebruik van marge nemen, een afremmende oplossing aandraagt.

Hij zeide tot hen in Matth 19:8: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten

Toegelaten

Toegelaten zegt niets over instemmende goedkeuring

Ik vind het van onbegrijpelijke liefde en genade getuigen dat Hij, de Schepper van ons, ons in ons tegenstaan, ons niet een straf geeft omdat wij tegenstaan, maar een afremmende regel geeft. Of zou Hij weten dat die hardigheid als vanzelf geen vruchten geeft die Hem behagen?

Er gaan stemmen op, ook in de terugkerenden naar Yeshua’s Torah, dat alhoewel het niet Abba’s Plan is, sommige zaken toch gewoon kunnen en men haalt dan voorbeelden aan uit het Woord, die toegelaten werden met afremmende regels, om aan te geven dat wat toen kon, ook nu in het teruggaan naar het oorspronkelijke Plan van herstel, geen probleem is.

Zou je kunnen stellen dat deze mensen hun eigen voorkeur boven die van de Vader verkiezen? Of is het onwetendheid met een nasleep van eigen voorkeur, wat nog aanwezig is?

Wat zegt het Woord erover? Is het onwetendheid? In Ezechiël 3 lees ik dat de profeet tot het huis Israels ( dat zijn wij) gezonden wordt:

7 Maar het huis Israels wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.
8 Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd.
9 Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn.
10 Verder zeide Hij tot mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden, die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze met uw oren.
11 En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt Elohim YHVH, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.(..)

Het is net of onze Vader ons duidelijk wil maken dat wat de mens zelf wil en niet bij Zijn Plan past, nu, in deze tijd, met het oog op hereniging, niet meer kan en niet meer wenselijk is.

Zodat er een volk gevormd gaat worden dat een heenwijzing is van Zijn perfecte levengevende schepping. Om hen als een referentie van Hemzelf te gaan tonen aan de mensheid.

Wij zijn als Zijn evenbeeld geschapen en ik denk dat Hij, met het oog op het naderende volledige herstel, mensen zoekt, die zich van de gebruikelijke en toegelaten hardigheid gaan bekeren, zodat er een Bruid komt die onberispelijk zal zijn.

Onlangs werd ik bemoedigd door iemand, die het zo overduidelijk over zijn Koning had en dat zijn Koning duidelijke regels heeft.

Staat er niet in Hebreeën 3:12 een bemoediging en aansporing geschreven?

Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden Elohim;
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
14 Want wij zijn Yeshua deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.

Hebr 4: 7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.

verhardt:

4645 skle’runo, ww

van 4642 TDNT-5:1030,816;

AV-harden 6; 6

1) hard maken, verharden
2) metaf.
2a) koppigt, halsstarrig maken
2b) verhard worden
2c) weerspannig of onhandelbaar worden

Hij weet wat maaksel wij zijn.. Staat er niet geschreven dat wanneer de dagen niet verkort zouden worden er geen mens meer zou bestaan?

Mr 13:20 En indien de Meester de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

In de hof van Eden riep de Schepper Adam na de gedane zonde en als we verder lezen zien we dat de verantwoordelijke van een huishouden, een groep, een volk een man is..

Refereert dat niet met de woorden in de brieven van de apostelen?

1Co 11:3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Yeshua het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en Elohim YHVH het Hoofd van Yeshua.
Efe 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Yeshua;
Efe 5:23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Yeshua het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Gen 1:27: man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e 02142 rkz zakar, ww oorspronkelijke stam; TWOT-551

1) zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproep

Hoofdelijk verantwoordelijk is beschermend naar hen die binnen de kring een andere functie hebben. In een huwelijk is het op deze manier bedoeld:

Man (Adam) als man(Zakar) is specifiek geschapen om te onthouden wie YHWH is, wat hij nodig heeft, en daarna op die kennis te handelen. Deze eigenschappen stellen hem in staat om de aarde te beschermen, te beschermen en te werken.
Vrouw als (neqevah) is geschapen om een beschermer / voogd van grenzen te zijn. Elohim noemt haar een ezer kenegdo, een helper die als gelijke tegenover Adam staat. Zij is een natuurlijke intercessor voor Adam en steunt hem als hij Elohims richting omhelst en zich tegen hem verzet wanneer hij dat niet doet.( GIT.net)
 
Er is nog veel meer over te schrijven zoals het feit dat Ruth de zegen kreeg om een moeder Israels te zijn… Ruth 4
Graag zou ik van u wilen dat u mijn gedachten en woorden toetst aan de hand van het Woord, alvast bedankt, shalom!
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

 


Een reactie plaatsen

Tot wie sprak Yeshua?

Vanwege de hardigheid uws harten…
Wie kent deze uitspraak niet? Als ik er nu aan denk, besef ik dat een stuk calvinisme mee wil liften in m’n gedachten, dus nu maar even concentratie…

Tot wie spreekt Yeshua met deze woorden?
Mannen of vrouwen?

Matth 19: En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? 4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; 6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan YHVH samengevoegd heeft, scheide de mens niet.7 Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?
8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Hardigheid..
Het waren de vrouwen niet die mannen wegzonden in die tijd. Mannen hadden vanaf het begin van de schepping opdracht hun vrouw te beschermen . Wat er onder die bescherming,wat bij Zakar hoort (1),  wordt verstaan, heb ik nog niet ten volle kunnen uitdiepen, maar ik heb hoop dat de kennis vermeerderen zal,zoals het boek Daniel beschrijft.

Terug naar de Hof van Eden vóór de zondeval. Wat zette YHVH daar als voorbeeld neer en gaf er instructies bij? Van den beginne man en vrouw. De man zal vader en moeder verlaten (zie dat Hij dat zegt, terwijl Adam en Chava geen ouders hebben) en zal zijn vrouw aanhangen ( na de zondeval ging dat andersom in die streken) en die twee zullen echad zijn…heenwijzend naar Yeshua en Zijn Bruid. Efeze 5 verwijst daarnaar.

Na de zondeval nam men gewoonten over van omliggende volkeren. Was dat omdat YHVH daar een Voorstander van was? Waarom liet YHVH dat toe en liet Hij er zelfs regels voor neerzetten? Of had het een andere oorzaak?
Staat er niet geschreven in Jer. 6:13; Deut 28:64 dat Israel later toen zij het land uitgezet werden andere goden dienen zou vanwege hun ongerechtigheid?

Ik verwonder me daar over. Recentelijk las ik een uitleg die me intrigeerde en deze geeft me te denken. Het scherpt m’n gedachten en bevestigt mijns inziens de hebreeuwse betekenis en functie van mensen, alreeds in de hof van Eden meegegeven:

Dit is wat ik las:
There are many things in the Bible that God has allowed and regulated because of the hardness of our hearts. Wars, slavery, polygamy, and the subjection of women are among the most difficult to reconcile with the loving, holy God Who has died for us. Why would God allow such things? I believe it is because He knew that in a fallen world they would occur whether or not He allowed them and wanted to establish limits to their evil. God commanded that when Israel went to war, they were to spare the women and children and not destroy the productiveness of the land. When they married several women, they were not to favor a new wife over the first, nor bring a woman’s sister as a rival into the household. Slaves in Israel had some legal rights and were to be set free after a period of years. And women were not to be treated as chattel, but to be loved, honored and respected as joint-heirs of God’s kingdom.

God allowed all these practices, not because they were His best, but because the human heart was not sufficiently transformed to eliminate them. Over the centuries of God’s self-revelation to His people, He has been working to bring us more and more into His holy standards and to reform society as a result. The Gospel has worked like yeast in bread dough to raise moral and ethical standards so that now, ancient practices such as polygamy and slavery seem unthinkable. And this process is continuing. Ephesians 4:13 and 15 encourage us to grow up in all things into Yeshua HaMasshiach; that is, to become more and more like Him in all that we do.(1)
www (dot)godswordtowomen (dot) org/JEndriss.htm

Vervolgens lees ik de vraag of wij ons zouden kunnen voorstellen of Yeshua ook al deze afgeleide vormen en onderdrukking Zelf zou praktiseren. Dat is een heel goede vraag omdat Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis van Israel, die met gemixte gewoonten, geloof en overeenkomstige tradities in de natiën leefden. Hij kwam om ons weer terug te brengen naar de staat van voor de zondeval en willen wij dat ook?

Yeshua spreekt over hardigheid, dat is blijkbaar een feit. Hij doorziet de mens. Hij kwam voor hen om hen te bevrijden en hen terug te leiden naar YHVH’s scheppingsplan. Nu spreekt Hij wel tot farizeeën, maar zijn hun menselijke interpretatie leringen en invloeden gestopt bij ons of gaan we daar nog onder gebukt? En als dat zo zou is, wie?

Zou het kunnen zijn dat wanneer de man terugkeert naar de Vader hij dan pas met recht een Zakar kan worden genoemd en beschermend zal optreden in die zin mét de autoriteit van een dienende, zoals Yeshua is ? En als we dat dan zouden kunnen vaststellen, zou het dan zo kunnen zijn, dat de man die volhardt in  zijn eigen wegen, de condities en resultaten krijgt van het tegenovergestelde?

Voor zover ik het Woord lees, krijgt het goedunken van ons eigen hart Abba’s zegen niet in tegensteling tot de overgave, die offers vraagt. Zulke offers zijn het opgeven van onze eigengerechtigheid en teruggaan in Zijn paden die rust geven voor onze ziel- Jer.6:16

Willen wij hersteld worden zodat wij anderen tot voorbeeld zullen zijn?
Yeshua heeft de deur geopend en alles staat ons ter beschikking om Hem als voorbeeld na te volgen en Ammi te zijn. Als we Hem volgen in Zijn voetstappen, laten we overwegen wat Hij zou doen en datzelfde doen.
Dan vindt, denk ik, vernieuwing plaats in onze gedachten en handelwijze en zullen we van vele tot nu toe onmogelijk lijkende zaken gaandeweg bevrijd worden en opstaan in onze identiteit.

Zoals altijd, toets mijn woorden aan de hand van de Schrift, ook ik ben lerende. Shalom, Hadassah

(1)1) Aut. vert. Er zijn veel dingen in de bijbel die HaShem heeft toegestaan ​​en gereguleerd vanwege de hardheid van onze harten. Oorlogen, slavernij, polygamie en de onderdrukking van vrouwen zijn de moeilijkste onderwerpen om te verzoenen met de liefdevolle, heilige Yeshua die voor ons is gestorven. Waarom zou Elohim YHVH dergelijke dingen toestaan? Ik geloof dat het is omdat Hij wist dat ze in een gevallen wereld zouden optreden en omdat Hij hen het niet toegestaan ​​had, zij grenzen wilden vaststellen. YHVH beval dat toen Israël naar de oorlog ging,ze de vrouwen en kinderen zouden bevrijden en de productiviteit van het land niet vernietigen. Toen ze meerdere vrouwen trouwden, moesten ze een nieuwe vrouw niet boven de eerste stellen en bevoordelen, noch een vrouwelijke zus als mededinger in het huishouden brengen. Slaven in Israël hadden een aantal wettelijke rechten en zouden na een periode van jaren vrij moeten zijn. En vrouwen zouden niet als bezit moeten worden behandeld, maar geliefd, vereerd en gerespecteerd worden als gezamenlijke erfgenamen van Gods koninkrijk.
God liet al deze praktijken toe, niet omdat ze zijn ontwerp waren, maar omdat het menselijke hart niet voldoende was omgezet om deze gebruiken te elimineren. Door de eeuwen heen van Elohims eigen openbaring naar Zijn volk, heeft Hij gewerkt om ons steeds meer in zijn heilige normen te brengen en de samenleving daardoor te hervormen. De goede boodschap heeft gewerkt als gist in brooddeeg om morele en ethische normen te verhogen, zodat oude praktijken zoals polygamie en slavernij ondenkbaar lijken. En dit proces gaat door. Efeze 4:13 en 15 moedigen ons aan om in alles op te groeien in Yeshua; Dat wil zeggen steeds meer zoals Hij, in alles wat we doen.

(1) Genesis 1:27

man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e

zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproepen

(Wordt vervolgd)

 


1 reactie

Waar start het herstel van Yosef?

Om een goed fundament te hebben, begint herstel bij Yosef in zijn eigen persoonlijk leven en van daaruit breidt het zich verder uit.
Heeft een man uit Yosef een gezin, dat gaat de Vader, als de man dat toestaat, dat gezin herstellen. Dan hebben we een hersteld gezin. En van het herstelde gezin gaat het herstel door naar herstelde families en deze herstelde families gaan een dicht aaneensluitende natie worden, die voorbereid wordt om herenigd te worden met Yudah door YHVH Zelf.
We slaan wat over als we niet eerst bij onszelf kijken, waar nog situaties zijn die overeenkomstig het Woord niet onder Vaders wil zijn gebracht.
We hebben zelf een grote verantwoording!
Ik word veel bepaald bij de weggelopen zoon ( Lukas 15:11-34) die eerst grondig tot zichzelf kwam, alvorens hij de gedachte kreeg terug te keren tot de autoriteit in zijn leven. De bijbelse orde is dat een zoon onder zijn vader staat totdat hij trouwt. Dat geldt ook voor een dochter. De zoon uit de gelijkenis realiseerde zich bij het onreine, dat hij veel dingen had gedaan zonder zijn vader te raadplegen en pas toen hij berooid was, kwam hij tot bezinning.
Hij was zo diep gezonken dat hij niets meer had om zich op te beroemen.Noem gevoelens maar op..Hij zal waarschijnlijk wel aan zijn oudste broer gedacht hebben die wel de zegen van de vader genoot omdat die in het huis gebleven was, maar daar bij de varkens liet hij ook die gedachte los en dacht alleen nog aan de Vader om te belijden dat hij
gezondigd had, niet eens meer denkende dat de belijdenis nog een soort verdienste zou kunnen uitwerken.

Leeg bij zichzelf en zijn staat bepaald.

En dan gaat hij terug..op huis aan…en daar blijkt zijn vader hem al tegemoet te komen.

Er is geen sprake van de oudste zoon in beeld. Dat is een belangrijk gegeven! Zie vs 18-19″Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.”

Vader, als autoriteit van het gezin, gaat voor.
Door de houding van de Vader gaat de jongste zoon gezegend worden.
Wij in het Westen zijn veel bijbelse begrippen kwijtgeraakt en denken in onwetendheid dat het via anderen ook wel bewerkstelligd kan worden, maar de bijbelse conditie spreekt anders.
Wanneer de vader de jongste zoon thuishaalt is het dezelfde vader, die niet zijn jongste zoon naar de oudste zoon stuurt!
Nee, vader gaat zélf naar de oudste zoon en heeft een samenspraak met hem.
We lezen in de gelijkenis hoe de twee na die samenspraak met elkaar spraken.
Door vader werden ze tot twee zonen gemaakt in één huis.

Ontwaakt Yosef in de volkeren dient dezelfde gang te gaan en het aan vader overlaten die eerst samenspraak gaat houden met de oudste zoon.
Vele jongste zonen gaan eerst naar de oudste zoon in plaats het aan vader over te laten. Zo komt Yosef niet aan zijn grondige reiniging toe in eigen huis en haard. Het Yosef dat zich wendt tot mensen houdt in principe het grondige herstel in de Yosefnatie op, want hoe we het ook wenden of keren, we dienen eerst door vader hersteld te worden die daarna Yudah gaat zeggen wie Yosef is en pas op het feest worden zij met toestemming van vader één familie.
We kunnen uit het onderonsje wat vader heeft met de oudste zoon opmerken dat ook de oudste zoon gecorrigeerd gaat worden zodat hij de juiste plaats inneemt in plaats langs vader heen zijn eigen voorkeur te handhaven(vs 25-30)
Er ligt veel diepe wijsheid in deze gelijkenis besloten.
We kunnen kiezen voor den natuurlijke weg die voor ogen ligt
óf voor de verborgen weg, die de wil van Vader behaagt.
Alle eer aan YHVH Die door Yeshua ons de uitnemendste mogelijkheid biedt.