Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Twaalf schoonmoeders…

3 reacties

Het ontlokte een glimlach toen ik die zinsnede las, daarnaast gaf het ook een verfrissend inzicht.
In de oploop naar herstel van het huis en dan te beginnen met het huisgezin, constateer ik dat velen de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.
Dat men die klepel niet ziet hangen, heeft meerdere redenen.
Men heeft de doorslaggevende motivatie niet om te gaan leren zodat men beslagen ten ijs kan komen om anderen een richting aan de bieden of een tip te geven, maar ook zeker zelf gedegen in het leven te staan.
Daarnaast vindt men de onderwerpen vaak te picair om er sowieso mee bezig te gaan.
En verder zie ik dat het hoofdzakelijk vrouwen zijn die er iets over weten of schrijven en dat moest niet zo hoeven…
Ik zie een herhaald concept.
Was het niet een vrouw die geloof had om naar het graf te gaan?
Had zij geen last van gezichtsverlies dat ze t toch deed en zo de mannen kon vertellen dat het graf leeg was?

Uit wat ik ben tegengekomen, terwijl ik graag veel meer mannenbroeders had gezien, die opstonden, zijn het overwegend vrouwen, maar dat komt niet omdat zij graag voorop willen gaan. Het komt, mijns inziens, omdat YHVH door wil gaan met Zijn herstelwerkzaamheden zodat wij als huisgezinnen beslagen ten ijs komen, om ten eerste al dan niet onze kinderen een solide weg te wijzen en daarnaast bouwen mogen aan het herstel van het gehele huis van Israel.
 Vroeg of laat komen wij met vragen of constateringen in aanraking waar wij de ultieme kans krijgen om onze geschonken kennis en leefwijze te tonen.

In de opkomst van allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huwelijk en gezin, dienen wij een baken te zijn, willen wij het voortouw nemen…Laten we dat niet aan mensen overlaten die in onze ogen het beter kunnen vertellen. We zijn allen geroepen om een voortschrijdend inzicht door te geven.

Bewust worden van zaken als deze betekent niet dat wanneer wij ons bij het bijbelse concept houden, wij anderen veroordelen als de situatie anders blijkt. Laat dat helder zijn. We zullen vaker situaties tegenkomen die wijzelf niet voor staan. Het blijft echter belangrijk waar wijzelf in staan en voorleven.

Recentelijk kreeg ik een schrijven van een ons welbekende broeder onder ogen die naar aanleiding van een mail het onderwerp meervoudig huwelijk oftewel polygamie tegen het licht van het Woord hield en daarover deelde. Ik wil u die uitleg niet onthouden,omdat Brad Scott juist bepaalde versaanhalingen tegen het licht van het Woord Zelf houdt en zo leringen openlegtbeslist , die pro aanhangers (merendeel mannen)  met hun mening proberen te staven.
Soms schrijft Brad met wat humor, maar dat verraadt niet de ernstige ondertoon.
Een van die woorden werd bovenstaande titel..
Ik zal proberen het schrijven van Brad te vertalen, zodat ook mannenbroeders onder ons, zijn woorden kunnen testen.

Brad Scott: “Ik wist dat ik vroeg of laat het onderwerp van polygamie, bigamie en of anders, meervrouwen moest behandelen. Ik kan altijd op het waarneembare feit rekenen dat wanneer er in de Messiaanse wereld een aanzienlijke hoeveelheid terughoudendheid en routine is, dat er iemand spoedig de stilte met de nieuwste prikkeling zal doorbreken, waar niemand daar ooit eerder aan heeft gedacht, als de herrezen waarheid.
Voordat we zelfs maar de kans krijgen om de laatste onthulling aan meer dan vijftig mensen te geven, komt hier een andere. Persoonlijk ben ik nog steeds bezig met het uitsturen van de boodschap van de terugkeer naar de wetten en geboden van onze Vader. In mijn ervaring hebben we nog steeds een manier om te gaan met een massa mensen die zich nog steeds niet bewust zijn dat Jezus een Jood was. Ik weet het niet. Vervelen wij ons uitermate? Zelfs als we veronderstellen dat deze lering de wil van de Vader is, is het dan nu de tijd om over onszelf te struikelen om die boodschap aan de massa te geven? Niet alleen heeft deze kwestie een andere verdeelde sleutel opgeleverd om ons leven te compliceren, maar ik voel vooral een diepe droefheid voor de kinderen die producten zijn van deze leefvormen die gedoemd zijn om moederdagkaarten te kopen…..” 

Verder lezen? Klik hieronder op de link…

12 schoonmoeders

http://www.wildbranch.org/teachings/lessons/lesson156.html

Al eerder ben ik er zelf mee aan de slag gegaan en heb dat verwoord onder de titel Samen Adam

Shalom, Hadassah

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

3 thoughts on “Twaalf schoonmoeders…

 1. Shalom Hadassah,

  Goed dat je je inzet om wijsheid te spreken/schrijven aangaande het onderwerp polygamie en fijn te lezen dat er ook broeders als Brad Scott hun best doen om anderen hierover te onderwijzen.

  M.i. kan de houding van het verdedigen van polygamie ook vanuit een ander gezichtspunt worden bekeken. Namelijk door antwoord te krijgen of iemands onderliggende motieven/drijfveer hierin zuiver zijn en of het een bijbelse manier van denken is? Als iemand er stellig van overtuigd is dat polygamie bijbels geoorloofd is dan denk ik dat het goed is dat de persoon eerlijk Abba vraagt zijn/haar hart te onderzoeken of er vanuit zuivere motieven gedacht en gehandeld wordt. Vervolgens kan iemand zichzelf de vraag stellen ‘Hoe ik over polygamie denk behaagt dat YHWH, is het in lijn met Zijn gedachten en wegen? Vaak wordt er automatisch verwezen naar Abraham, Jacob, David, enz dat zij ook meerdere vrouwen hadden dus was/is het geoorloofd. Onder andere dit argument wordt als verdediging gebruikt. Maar is niet Yeshua ons voorbeeld in rein en heilig leven? Door naar de aartsvaders ipv Yeshua als voorbeeld te kijken, krijgen we m.i. een verkeerde gerichtheid, en is de kans groot dat er verkeerde conclusies worden getrokken. Ik denk niet dat de denkrichting moet zijn de aartsvaders deden het en YHWH stond het toe, nee ik meen dat het wijzer is om te vragen: Is polygamie nuttig of opbouwend; bevordert het groei in geestelijke wijsheid, barmhartigheid, genegenheid, deugd en heiligheid? Eert het Vader, eert het de broeders en de zusters, de geloofsgemeenschap? Dit is een wijze manier van denken waarover Shaul schrijft in Filipp 4:8 broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

  Ik bid dat ieder van ons in nederigheid zich laat leiden en leren door YHWH Zijn Geest zodat we Zijn licht kunnen schijnen en anderen in deze verwarde, gebroken wereld tot zegen kunnen zijn.

  • Dank voor dit antwoord. Het is inderdaad zo dat men in het algemeen eerder de leefwijze van de aartsvaders aanhaalt, wanneer men het over bovengenoemd onderwerp heeft, dan verwijzen naar het oorspronkelijke volmaakte plan van YHVH over Zijn bedachte huwelijksvorm en dát geeft te denken.
   Yeshua zet YHVH’s bedachte huwelijksvorm onveranderd op de kaart. En tóch zijn er die aannemen dat die andere vorm kan en mag, zowel in de periode vóór Yeshua’s komst als erna.
   Terecht schrijf je dat men het eigen hart nauwkeurig onderzoeken mag nav van Philipp 4:8
   Welk voorbeeld geven wij af?
   Dat van de mens die de gedoogzone zoekt of dat van YHVH?
   Zoals ik aanhaalde in het artikel, is de keuze om YHVH’s voorbeeld van huwelijk na te streven niet automatisch een voorbarige veroordeling naar anderen met polygame levensvorm, die t niet wisten. Integendeel, het is een sein afgeven, dat we YHVH’s huwelijksplan het beste voor ons vinden, ook als voorbeeld naar anderen toe, die wij op onze levensweg tegenkomen zullen.

 2. Pingback: YHVH’s huwelijksconcept onder vuur | Tegenhetlicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s