Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Naderen

Naderen is investeren
Naderen is een handeling
Er zijn er die nog geen besef hebben hoe en waar te naderen
En er zijn er die op de een of andere reden niet in staat zijn om te naderen en zij moeten het van verslagen hebben.

Ik besef terdege dat het naderen waarvan ik getuige ben, niet zo bekend is, omdat het tussen al het aanprijzen van andere soortgelijke zaken, haast niet opvalt en dat heeft me aan het denken gezet.

Misschien was het een kleine twintig jaar geleden dat ik het boek van Batya Wootten las, welke ging over identiteit. De titel daarvan is “Who is Israel”. In dit boek lazen we haar hartsvraag en de aanwijzingen die zij kreeg op haar zoektocht. Deze aanwijzingen werden min of meer de onze. Samengevat, door het Woord en Zijn Ruach haKodesh (Heilige Geest) kwam Batya tot de overtuiging Israeliet te zijn uit het huis van Israel, ook wel Yosef of Efraïm genoemd. Het andere huis zoals we in het Woord lezen kunnen is huize Judah. Ik heb over die twee al eerder geschreven.

Het is een ander onderwerp om uit te leggen dat die twee eigenlijk twee helften zijn en straks die ene boven allen. Waar ik op verder wil gaan is het naderen.

In de aanloop naar het eerste Congres van Bney Yosef National, afgekort als BYNC, werden wij als het ware voorbereid om met alle verschillen die in de zonen van Yosef aanwezig zijn, elkaar te ontmoeten in eenheid, vertrouwen, respect en toewijding.
Ephraim en Rimona Frank, een echtpaar dat in Israel leeft, beklemtoonde dat dit Congres geen organisatie is en zal worden. Ook is er van hiarchie geen sprake en een “kleur” richting links of rechts is ook niet aan de orde.. Er is geen jaarlijks contributiegeld verschuldigd. Het blijft een beweging van mensen die elke keer opnieuw vrijelijk kunnen intekenen om de ontmoeting/reünie mee te maken.
Wel zijn er een paar richtlijnen voor Yosef(1), te weten en kortgezegd:
Belijdenis van Yeshua
Praktiseren van Torah
Liefde tot het land en Judah

Daarnaast evangeliseren (2) wij niet in Israel, daar wij door onze levensstijl behoren te laten zien vanwaar wij gekomen zijn. Dat zou voldoende mogen zijn. Dan ontstaat er aanleiding tot vriendschap waarin wij in een gelijkwaardige sfeer aan elkaar kunnen delen. Voor mij persoonlijk werd de gelijkenis van de weggelopen zoon een leidraad, waarvan ik in een eerder stadium details ontdekte voor het Yosefkamp.
https://tegentlicht.com/2017/06/06/waar-start-het-herstel-van-yosef/

Dat is duidelijk. Geen verborgen agenda. Yeshua in het midden van ons, die aan ons door Zijn verlossingswerk onze identiteit teruggaf.

We maakten inmiddels drie Congressen mee in Ariel en het concept blijft dezelfde.
Ephraim en Rimona Frank,die deze Congressen voorbereiden, benadrukken dat de Vader het bouwen moet en dat wij allen afhankelijk zijn van Zijn zegen.
Er is een website online waar het een en ander over deze Congressen staat. Ook zijn er video’s te zien die opgenomen zijn op een of meerdere Congressen.We lezen er eveneens stukje bevinding van deelnemers.
Te beginnen bij de eerste: http://www.etzbneyyosef.com/FirstCongress.html#Comments
Vanaf de start van deze ontmoetingen in Ariel waren er niet uitsluitend Efraimieten, ook uit Judah waren er bij en wij hebben van het begin af aan geen onderscheid ervaren. Voor ons was het thuiskomen in de breedste zin des woords. We ervoeren een traject van het naderen, zoals dat zo ontroerend in Ezechiël 37 wordt verhaald.
Uit dat eerste Congres kwamen initiatieven voort, zowel landelijk als op wereldniveau.
Zowel in Noord Amerika alswel in Europa werden teams opgezet, waaruit activiteiten werden ontwikkeld.
Onze zoon was bij de Summit van Bney Yosef North America.  We zijn inmiddels bekend met National Shabbat opgezet door Tzefanyah Pappas, Remnant Road Radio en meer activiteiten.
Omdat wij allen de deelnemers kennen, weten we ook wie wat opstartte en zodoende kunnen we elkaar helpen de juiste richting aan te wijzen.

In Europa werd een coördinatieteam, Bney Yosef Europeteam, opgezet met diverse afgevaardigden uit specifieke Europese landen.Los daarvan zijn er afgevaardigden die met ons in nauw contact staan.
Voorwaarde is wel, dat men voor deze functies, aan tenminste één Congres heeft deelgenomen. Dan blijft het voor iedereen duidelijk, overzichtelijk en vooral betrouwbaar, daar wij de Congrescondities(1) onderschrijven.
Wilt u meer over het reilen en zeilen in Europa weten, schrijf maar naar bneyyosefholland@hotmail.com
daar ik, Hadassah zowel contactpersoon ben voor Nederland alswel Coördinator voor Europa.
In Europa hadden we een follow up conferentie, gehouden in Memmingen, gevolgd door een ontmoeting op Europees niveau in Nederland, welke in Gees plaatsvond.
Verder hebben we in Nederland al enkele tours verzorgd waaronder een van James en Liz Block en Epraim en Rimona Frank.

In 2016 zijn we in Nederland met ontmoetingen begonnen in de vorm van een picknick, die inmiddels min of meer bekend staat als Picknick Bney Yosef Holland Picknick, die we zomers op een buitenlokatie houden en s’winters binnen.
Spontaan zijn de kampeerweekenden ontstaan, om zo meer tijd te krijgen met elkaar in contact te komen. Recentelijk is er weer een geweest met zowel zelfstandige jongren alswel families. Een verslag hiervan:
https://bneyyosefholland.wordpress.com/2018/06/18/impressie-kampeerweekend-15-tot-17-juni-2018/
We sturen een rondzendmail uit naar belangstellenden die dat zelf aangeven. Aan werven doen we niet, we maken bekend.
Het is een werk wat we aangingen en als de Vader bouwt, zal het zegen en voortgaan. Daarom is onze focus op de Vader Die ons door Zijn Ruach leren en leiden wil. Onze focus is niet op onszelf en onze talenten.
Ook bij onze landelijke activiteiten houden wij de richtlijnen voor Yosef aan die we vanuit Israel meenamen.
Het is niet de bedoeling dat wij een organisatie of gemeente opzetten. Het naderen is er een van het ene huis tot het andere en dat is toch een nationaal gebeuren. Nationaal in de zin van het gehele volk, ook wel bekend als de kinderen Israels en deze kinderen zijn overal in de vier hoeken der aarde,zoals het Woord getuigt.

Het voert te ver om alle activiteiten binnen het Bney Yosef gebeuren aan u voor te stellen, en dat komt omdat zij talrijk zijn. Teveel voor dit verslag, maar u kunt altijd vragen waar wat is.

Een komende activiteit is het initiatief van Pete Rambo voor dit najaar in Israel. een en ander kunt u nalezen op https://aniyosef.com/blog/

James Block was onlangs in Nederland met zijn vrouw en daarvan zijn opnames gemaakt bij de Shammar gemeente te Den Haag. James en Liz wonen in Jeruzalem en zijn bekend met het ontwaken van Yosef. Zij beiden namen deel aan het eerste Congres.
Tijdens de feesten zijn er ontmoetingen in het Independentspark voor hen die er wonen en hen die op bezoek zijn.

Wij houden zoveel als in ons vermogen is, bij wat er zoal gebeurt en geven dat door op https://bneyyosefholland.wordpress.com/
Zoals onze ontmoetingen tijdens het derde Congres met brother Harry en Shira Nussdorf, nu getrouwd met David Trakhtman

Naderen
Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand. Ezechiël 37: 17

Met eerbied geschreven: Gewisselijk, Elohim YHVH zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.Amos 3:7

Zegen en shalom, Hadassah

(1)Richtlijnen voor Yosef: Belijdenis van Yeshua
Praktiseren van Torah
Liefde tot het land en Judah
(2) https://tegentlicht.com/2016/03/26/is-er-een-verschil-tussen-evangeliseren-en-delen/


Een reactie plaatsen

Aanbevolen initiatief van Pete Rambo

Van Pete Rambo ontvingen we een schrijven waarin hij zijn gedachte tot uitvoer wil gaan brengen om met een ploeg mensen uit diverse landen de stad Jeruzalem schoon wil gaan maken voordat Sukkot dit jaar aanvangt. Zijn gedachte is dat het niet bij een eenmalig gebeuren blijft ,maar dat het elk jaar herhaald zal gaan worden en ik las dat zij eraan denken om de mogelijkheid uit te breiden met tweemaal per jaar.

Bron: https://bneyyosefholland.wordpress.com/2018/04/30/heel-goed-initiatief-met-sukkot-2018/

Hieronder vindt u de vertaling van Pete’s aankondiging, waarvan u de link onderaan ziet:

 

“Hoe zou je 16 dagen in Israël willen doorbrengen vóór en tijdens Soekot 2018 voor $ 50 per persoon per dag? Oh, de $ 50 inclusief ontbijt en diner !! En de reis omvat het werken van vier van de eerste vijf dagen. De balans van de tijd is Yom Kippoer en Soekot in het Land.

Het overzicht

Drie jaar geleden, toen ik in Jeruzalem was voor Soekot, nam ik deze fantastische plek en het feest in me op, maar merkte op veel openbare plekken in en rond Jeruzalem vuilnis op de grond. Ik had toen een visioen om met een team terug te komen om vuilnis op te halen voor Soekot en daarna te vieren en rond te toeren.

Tijdens ons meest recente bezoek, Pesach 2018, begon de Vader plotseling deuren te openen en een team uit Europa en Noord-Amerika samen te stellen om een ​​dergelijk streven te ondersteunen. Uitdagend is dat hij de visie uitbreidde van een team van 30 naar een team van 100 en hij maakte een mogelijkheid voor een ​​zeer redelijke prijs van $ 50 / dag te zijn. **

** Tours kosten en transport zijn ala carte en extra. Dat wil zeggen, zodra we afzonderlijke prijzen vastleggen voor elk van de vijfdaagse tochten, zullen we die vrijgeven. Kosten zijn toegangskaarten voor de site en in de tweedaagse reizen, een deel van de buskosten, waarschijnlijk ongeveer $ 15 per persoon of zo voor de twee lange dagtochten.

Als dit je aanspreekt en interesseert, is hier meer info:

De details

We zullen verblijven in Gi’vat Ye’arim, de moshav (dorp) die onze gastheer is geweest tijdens onze laatste twee reizen naar Israël. (Zie posts van Pesach 2018 en Soekot 2016) We zijn begonnen een band op te bouwen met deze Jemenitische gemeenschap die ons verwelkomd heeft in hun huizen, Soeka’s en de synagoge. Van Gi’vat Ye’arim is het een korte 12 minuten met de bus naar de Mt. Herzl treinstation en 15 minuten rijden naar het centrum van Jeruzalem en de oude stad. Naast de werkdagen in de schaduw van de enorme oude stenen muren, organiseert Kimberly Rogers-Brown de rondleidingen voor de Klaagmuur, de tunnels onder de Oude Stad, de tunnels van Hizkia, de Stad van David (Yair David) en alle drukke straten en winkels in de Joodse wijk. Andere tochten die ze van plan is, zijn een dagtocht naar het zuiden naar Masada, Ein Gedi en Qumran en een dagtocht naar het noorden naar Shiloh, Elon Moreh en Har Bracha, het wijnhuis op de berg van Blessing.

Meer ideeën zijn oa het navigeren door de drukte op de wereldberoemde Ben Yehuda Street-markt, het ontmoeten van andere Hebreeuwse roots en Messiaanse broeders uit de hele wereld die bijeenkomen op Independence Park Shabbat, zittend in de sukkahs van gastvrije gezinnen in Gi’vat Ye’arim en dansen onder het sterrenlicht tijdens een aanbiddingconcert onder leiding van James Block.

Teams van 10-12 worden voor werk en rondleidingen door ervaren reizigers naar Jeruzalem de stad in geleid, sommige van hen hebben zelfs meerdere jaren in het land gewoond!

Mensen, ik zeg je, dit wordt spetterend !!

Onze accommodaties zijn verschillende zeer grote kamers (mannen/vrouwen gescheiden) en verschillende slaapkamers, evenals verschillende kampeerplaatsen. Bekijk de foto’s in de galerij.

Van belang: dit is GEEN bekeringswerk of missie! Dit is een gelegenheid om vriendschappen op te bouwen met Ephramites van over de hele planeet en banden en goodwill op te bouwen met onze broer Judah terwijl we de stad helpen voorbereiden op Soekot en het daarna in Jeruzalem vieren !!

Reisroute

Klinkt dit als iets waaraan je wilt deelnemen? Het is een geweldige kans om Efraïm naar Juda te vertegenwoordigen en een dienaar te zijn terwijl je in Jeruzalem bent voor Soekot!

Bottom Line

De totale kosten bedragen $ 825 per persoon gedurende 16 dagen. $ 50 / dag per persoon plus $ 25 voor een paar t-shirts en kleine andere incidentele kosten. Je hebt vliegtickets nodig naar TLV, Tel Aviv.

Jongeren zijn welkom, maar we prefereren sterk een verantwoordelijke volwassene met een groep jonge mensen. Vraag voor meer informatie over minderjarigen.

Meld je aan voor meer informatie en reserveer een plekje! We hebben maar 90 slots, want er zijn er al 10. Vul het onderstaande contactformulier in als u geïnteresseerd bent of een plaats wilt reserveren. Details over hoe te betalen om een ​​plek te reserveren, worden binnen een paar dagen gemaild.

[Opmerking: in eerste instantie worden slots gelijk verdeeld tussen Europa en Noord-Amerika. We wensen een multinationale tour die ons helpt bruggen te bouwen binnen Ephraim tijdens deze reis. Wie het eerst komt het eerst maalt.}”

https://natsab.com/2018/04/16/jerusalem-on-50-a-day-at-sukkot-no-kidding/