Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Samen Adam in Dutch and English

Een aantal jaren geleden werd ik bepaald bij het huwelijk zoals YHVH dat in de scheppingsweek ontvouwde.Sindsdien herinnert Hij mij eraan dat Hij verborgenheden aan dat ontwerp heeft verbonden, die ontdekt mogen worden.Ik heb gemeend een nieuwe pagina toe te gaan voegen, waarop het merendeel van deze ontdekkingen gedeeld zullen gaan worden.
Dank voor uw aandacht,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/01/10/samen-adam/

A few years ago The Father took my attention to the wedding like YHVH unfolded in the creation week. Since then He reminds me that He has hidden secrets to that design, which may be discovered. I have thought of adding a new page, on which Most of these discoveries will be shared.
Thank you for your attention,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/02/13/two-gether-adam/

Recentelijk kreeg ik een zeer lezenswaardige onderbouwing onder ogen van Andrew Gabriël Roth met de titel

https://www.therefinersfire.org/multiple_wives_myth.htm

Omdat ik regelmatig verneem dat er mensen (veelal mannenbroeders) zijn, ook in Nederland,die er geen goede kennis over hebben en het erbij laten of in gesprekken aangeven dat zo’n vorm is toegestaan, meen ik anderen te laten spreken die er schriftuurlijk ingedoken zijn en aan de hand van achtergrondbetekenis van specifieke woordkeuzes die de vertalers (waren over het algemeen mannenbroeders) destijds maakten, duidelijk maken, dat Abba YHVH Zijn concept van huwelijk vastgehouden heeft en in elke belangrijke periode dát concept opnieuw duidelijk maakte. Andrew Gabriel Roth maakt dat mijns inziens goed duidelijk met schriftuurlijke onderbouwing.

Ik ben deze studie, weerlegging en uitleg van Andrew Gabriel R. over aan het zetten in het Nederlands, maar nu alvast een intro:

Efeziërs 5:11 Heb niets te maken met de vruchteloze daden van de duisternis, maar stel ze eerder tegen het licht

Er zijn veel mannelijke leraren in het Messiaanse geloof (inclusief Yakov Levi van “Solomon’s Porch”, Moshe Koniuchowsky van “Your Arms to Israel” en Simon Altaf van “African Israel” die leren dat “God meerdere vrouwen goedkeurt” (Altaf heeft ondertussen Yeshua verworpen, en leert dat het zwarte ras “echt Israël” is en dat God homoseksualiteit goedkeurt ….)

Maar realistisch gezien, waar zien we in de Schrift ooit dat JHWH “meervoudige huwelijken” goedkeurt? Is het echt waar dat onze Schepper tegen Zijn eigen Goddelijke Instructies in Gerechtigheid ingaat (Torah – die heiligheid en zuiverheid van gedachte, woord en daad schetst) om te suggereren dat overspel in het huwelijk aanvaardbaar is in Zijn ogen? Zou Hij echt suggereren – zoals sommige van deze mannen onderwijzen – dat “vrouwen simpelweg moeten zwijgen en maar  aan het idee moeten wennen?” aldus Andrew Gabriël Roth. Wordt vervolgd.

https://tegentlicht.com/2019/03/28/opkomen-tegen-de-god-tolereert-meerdere-vrouwen-mythe/