Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Samen Adam in Dutch and English

Een aantal jaren geleden werd ik bepaald bij het huwelijk zoals YHVH dat in de scheppingsweek ontvouwde.Sindsdien herinnert Hij mij eraan dat Hij verborgenheden aan dat ontwerp heeft verbonden, die ontdekt mogen worden.Ik heb gemeend een nieuwe pagina toe te gaan voegen, waarop het merendeel van deze ontdekkingen gedeeld zullen gaan worden.
Dank voor uw aandacht,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/01/10/samen-adam/

A few years ago The Father took my attention to the wedding like YHVH unfolded in the creation week. Since then He reminds me that He has hidden secrets to that design, which may be discovered. I have thought of adding a new page, on which Most of these discoveries will be shared.
Thank you for your attention,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/02/13/two-gether-adam/