Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Zaait aan alle wateren….

Een reactie plaatsen

Zaait aan alle wateren…

Een zin met bijzondere betekenis
Een zin om op te wekken uit te gaan
Uit de comfortzone zoals men tegenwoordig weleens placht te zeggen

Jesaja 32:20 Shalom gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en des ezels derwaarts henenzendt!
Het vraagt inzet om te gaan en zeker naar wateren die Hij op het oog heeft. Om de os en de ezel ook die kant op te laten gaan, je zou kunnen zeggen dat dat symbolisch was, maar in de tijd van Yeshua was daar wel sprake van.
De ezel die zijn gebruikelijke gangetje weet, gaat niet vanzelf een andere route…

Jaren geleden zijn we es met een ezel twee dagen op pad gegaan. We kregen instructies hoe we met het beestje om moesten gaan. Dat was een mooie levenservaring en aan te bevelen! Onderweg kwamen we mensen tegen die met de eigenaar moesten bellen omdat de ezel geen poot meer verzette.
Het zou kunnen dat wij een makkelijk dier hadden,maar we hadden begrepen dat het geen paard is dat je bevelen geeft. Met een ezel moet je laten zien dat jij de route bepaalt en vervolgens in een soort van kameraadschap verder trekt.

Vanmorgen kreeg ik die woorden van genoemde tekst weer in gedachten toen me een artikel uit het Reformatorisch Dagblad onder ogen kwam waarin Bob van Dijk werd geciteerd en die woorden maakten me blij.
Blij, omdat Reformatorische kringen mij aan het hart gaan. Ik kwam er zelf zijdelings uit en onder hen zijn veel serieuze mensen.
Van hen leerde ik dat het Woord het Woord is. Dat je het Woord serieus moet nemen. Van hen leerde ik in beginsel dat YHVH heilig is. Het besef dat Hij boven alles staat en niet een loyale, tolerante vriend, die zaken over het hoofd en door de vingers ziet. Nu zoveel jaren later is dat in mijn beleving nog steeds zo, maar gedragen door Zijn aangereikte liefde, zoveel voller.
Daarom blijft dat achterland mijn belangstelling hebben en ook mijn sympathie, alhoewel zij dat niet altijd begrepen hebben. en dat is niet erg, wat het is Hij, YHVH, Die me die gevoelens geeft. In dienst van Hem ben ik, wandelend en lerende.

Zaait aan alle wateren…
In het besef en wetenschap dat we gezonden worden
Dat geeft de juiste houding
Overeenkomstig daarmee en Zijn aanmoediging tesamen, brengt iets in beweging waarvan Hij de uitkomst weet.
Halleluyah!

Artikel Ref Dagblad met Drs Bob van Dijk

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s