Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Hoogtepunten Congres Bney Yosef National 2015

2 reacties

Men kan weleens situaties of gebeurtenissen ondergaan waarvan men bij aanvang al weet dat het levensveranderend is.

Dat overkwam mij bij het aanvangen en beleven van het Congres B’ney Yosef National georganiseerd door de familie Frank.

Het concept was verrassend eenvoudig en sloot zo aan op wat ik al was gaan weten, dat ik niet anders wilde en kon dan eraan deelnemen.

Het overtrof al m’n verwachtingen.

En niet alleen van mij…Ze zeggen weleens dat uit de mond van twee of drie getuigen de bevestiging daar is,maar het waren er geen twee of drie..alle congresgangers hadden dezelfde bevestiging.

Wij  waren de enige twee uit Nederland,uit Duitsland waren er meer, alsook uit Zweden, Zwitserland, maar er waren er ook uit Engeland en iemand uit Frankrijk..Uit Jordanië, Israel, Shri Lanka en andere landen.tesamen bijna 135 mensen uit 12 landen.De lokatie was het Eshel HaShomron hotel in Ari’el.

Informeel gingen een aantal van ons geZamelijk de Shavuot in en al bij aanvang was daar dat lieflijke, sprankelende om en door ons heen, wat ik niet anders dan ABBa’s Ruach kan zien.Dit konden mensen niet even creeëren…

Vooraf aan de aanvang van het Congres was er de tour naar Shilo, Shechem en Elon Moreh.Bijzondere plaatsen die specifiek met Efrayim te maken hadden.Bijzonder was het te staan op die plaats waar we gesplitst werden vanwege onze rebellie.En de bemoediging te ervaren van ABBA Zelf, niet vanwege onze verdienste, maar omwille van Zijn heilige Naam.

ABBA YHWH beantwoordde onze daad van gehoorzaamheid op een manier die ik niet meer vergeten kan en wil.Gelukkig was ik er niet alleen, want mocht ik et vergeten dan kan ik een van 135 anderen vragen me te helpen herinneren.In die paar dagen werden we als het ware tot één volk gesmeed.Onze verschillen deden er niet meer toe, die bleven achterwege in de zin van onze specifieke kleuren, ervaring en individueel leerproces.

Het hoofddoel was en is dat Efrayim haar identiteit gaat aanvaarden. Dan zal dat huis haar roeping gaan zien en aanvaarden en kan ABBA YHWH machtig door dat huis gaan werken omwille van Zijn Naam.Ik voelde die taak, had het immers in de voorgaande jaren geprobeerd omdat ABBA YHWH me er in 2007 toe aangezet had.En dat was voorwerk.Ploegen…Nu in Ari él heb ik ABBA’s Ruach zien bewegen,eerstens om ons allen daar toe te rusten en vervolgens, en dat zie ik met blijdschap tegemoet, zal Hij voor ons uitgaan en onze achterhoede wezen in de komende tijd.Zijn Woorc zal niet ledig weerkeren.het zal doen wat Hem behaagt.Het is op ABBA YHWH’s kalender tijd dat Efrayim Efrayim wordt.Dan pas zal Yahudah zien wie Yosef, wie Yeshua is en tot hun grote verwondering zien zij dan dat zij Hem al die tijd al tussen hen in hebben gehad, daar zij Zijn Woord/Torah doen…terwijl zij Hem niet zagen.De reden daarvan is dat ABBA YHWH hen een bedekking gaf totdat Efrayim op haar voeten mag gaan staan.Een volmaakte volgorde.

Verschillende broers en zussen die eveneens op het Congres aanwezig waren,hebben al een bijdrage gepubliceerd en die ga ik hieronder vermelden…

Met elkaar zijn we een kleurig en geurend boeket, aangenaam voor onze Meester.Dat geeft zegen naar anderen die verlangen en een oor hebben om te horen…

Uit de Europeese gegadigden is een groep voor Europa ontstaan waarvan mededelingen zullen uitgaan de komden tijd.Ik hou u op de hoogte daarvan…

http://natsab.com/2015/06/01/video-of-trip-to-israel/

http://www.podcastgarden.com/episode/united-2-restore-11_49346

http://thebarkingfox.com/2015/05/26/foundations-of-ephraimite-national-identity/

http://natsab.com/2015/06/03/learning-to-color-within-the-lines/

En anderen zoals Sue Wyatt with her webblog: https://lambsservant.wordpress.com/

Zo wil ik ook niet vergeten het lied wat nog online zal gaan komen, gemaakt door James Block over Efrayim..

Kerry Alexander was er eveneens en zijn lied B’nay Shalom hebben we “life” kunnen beleven…

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

2 thoughts on “Hoogtepunten Congres Bney Yosef National 2015

  1. Pingback: Hoogtepunten Congres Bney Yosef National 2015 | Tegenhetlicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s