Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Shalom de vredestichters…

Een reactie plaatsen

Nadenkende over een aantal zaken die afgelopen tijd voorbijkwamen,vroegen om woorden die ik met u delen wil.
Overal waar men het begrip “eenheid” naar voren brengt in de zin van vredig samen kunnen zijn, is er een hunkering te bespeuren, maar als het dan op daden aankomt, blijft het veelal steken bij de “maren”.
Sinds jaren weet ik dat ik mag delen over het prachtige hoofdstuk uit Ezechiël 37, waar we over het naderen van twee verschillende “huizen” geïnformeerd worden.
Zolang naar verlangd en nu op deze tijd gekomen worden er schansen opgeworpen die voortgang dreigen te belemmeren.
Over die schansen wil ik het niet hebben, wel over het slechten van gedachten die tot schansen leiden.

Shalom de vredestichters…om vrede te brengen moet dat in het hart van de personen door YHVH Zelf zijn uitgestort en dezen gevormd zijn in het leven om niet bij het minste of geringste om te waaien…

Zo kreeg ik vanmorgen een brief onder handen die specifiek dit fenomeen aanhaalt:

De geschiedenis bewijst dat YHVH begon met het vervullen van de profetie door Yuda te hebben verzameld en ze naar hun land te brengen. Maar nu hoe zit het met de tweede natie? Zacharia hoofdstuk 10 vertelt over de dagen toen Yuda terug in het land zou zijn, en ook dat YHVH Yosef (v. 6) zou redden en vervolgens hen te verzamelen de andere stok / volk in de hand van de profeet te worden. “Ik zal fluiten voor hen en ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen toenemen zoals ze eens toegenomen waren”(Zacharia 10: 8)
Volgens de bovenstaand Schriftaanhaling is het eerste stadium voor het huis van Jozef / Efraïm was / om gered te worden. Ik denk dat dat “verlost” betekent en moet worden hersteld naar hun oorspronkelijke identiteit als de zonen van Israël, een fenomeen wat het versnellen van de tijd sinds de historische oude stad van Jeruzalem terug kwam in de handen van het volk van Juda in 1967. Vervolgens YHVH zegt dat hij hen ( verwijzend naar de verdorde botten)verzamelen (kuf-vet-tzadi)zal met het werkwoord “kavetz”, die wordt gezien, bijvoorbeeld in 1 Kings 20: 1 als “verzamelen , vergaderen of krachten bundelen (zoals de dorre beenderen in Ezechiël 37:10). Gebruikmakend van hetzelfde werkwoord, geeft Jesaja 60: 4: “Hef uw ogen op rondom, en zie, zij allen komen samen , ze komen naar u, uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen worden verzorgd (gevoedsterd) aan uw zijde”.
.Als de verlosten leden van het huis van Jozef om in de hand van de profeet een natie te worden, zullen ze moeten eerst en vooral worden vergaderd tot Yeshua, hun Verlosser. Yeshua zal hen dan verenigen ze door de eenheid van Zijn inwonende Geest en uiteindelijk in familie gemeenschappen stellen:”Elohim stelt de eenzame in gezinnen … en maakt de huisgezinnen als kudden” (Psalm 68: 6a; 107: 41b), en ik zou eraan kunnen toevoegen “met doorgewinterd volwassen erkend leiderschap / oudsten (zie Jeremia 23: 4 “En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt YHVH.)
Deze eenheid is niet overeenstemmig naar buiten met religieuze symbolen en praktijken, maar is gebaseerd op het bewijs van het leven van Elohims Zoon. ‘En omdat u zonen bent, Elohim heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader!‘ “(Galaten 4: 6).

Woorden die mij bijblijven zijn dezen uit Joh 15:12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb”.

Verder lezen:
http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/05/drawing-close.html

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s