Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Reisverslag

Een reactie plaatsen

Om een reis te kunnen maken zijn er herkenningspunten nodig.
Men zegt dan bijvoorbeeld dat je van daar naar daar kunt gaan of dat je op dat kruispunt af moet slaan….
Zo heb ik, achteraf gezien om eveneens vooruit te kijken ook herkenningspunten ontdekt.
Ezechiël 37 is er één van.
Wellicht hebben velen dit hoofdstuk gelezen, bekeken.
Voor mij heeft het vooral richting aangegeven,zodat ik bepaalde herkenningspunten ook ging begrijpen.
Het is jaren geleden begonnen…of begon het al bij mn geboorte?
En de reis gaat voort…elke dag een dag verder.
Nu zou je met deze enkele woorden alle kanten uitkunnen…
Filosofisch, maar ook allerlei soorten geloofovertuigingen…
Daarom zal ik even duidelijk worden waar ik op doel, of liever gezegd, welk pad ik heb ontdekt….

Vanuit een behoudend christelijke hoek-en ik ben mn ouders dankbaar dat ze me leerden het Woord letterlijk en vooral grondig serieus te nemen- kwam ik op zeker moment tot de ontdekking dat de instructies of ook wel genoemd wet, die in de bijbel wordt genoemd, niet weggedaan was en ook niet vervangen, maar vooral bedoeld was om na te leven.
Onderzoek gaf aan dat het niet een gril was,maar dat het te maken had met identiteit.
Identiteit, afkomst, doorreis en bestemming.
Maar ook de indentiteit van de Koning der koningen, Zijn land en Zijn doel.
Daar wil ik een en ander over gaan schrijven in de komende tijd…
Maar ik begin met Ezechiël 37:16

“Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Jeremia 6: 16 Zo zegt YHWH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;

Dit laatste vers gaat verder met de woorden dat zij niet luisteren zullen en we zullen gaan weten wat voor consequenties dat gaat geven. In Zijn ontferming heeft YHWH ook nog wachters aangesteld, om hen te gaan roepen dat af wilden en willen keren. De geschiedenis zal ons vaak en overvloedig laten zien, Wie YHWH is en wie Israel is.
Voor nu de aanwijzing die naar het leven leidt…..
Opgetekend door het hele Woord, dat men zowel bijbel noemt als de Schriften.
Ik ben het YHWH’s Torah gaan noemen omdat alle woorden onderwijzingen zijn met uitleg en voorbeelden.
Voor mij en voor een ieder die de weg naar het leven zoekt.
Leven.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s