Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Is YHVH een drie-enigheid?

1 reactie

In het doorbladeren van notities kwam ik onderstaand schrijven tegen wat ik in het jaar 2015 met toestemming van Lew White mocht vertalen. Ik sta er nog net zo in en daarom deel ik het met de bedoeling om anderen te inspireren te gaan onderzoeken wat het Woord der Waarheid ermee bedoelt.

Wat denken jullie van onderstaand stukje?
“Is Yahweh een drie-enigheid?

Het Shema, wat “hoor” betekent en in Deuteronomium 6:4-9 staat, luidt:
“Hoor Yisrael, YHWH, uw Elohim, YHWH is EEN. Heb YHWH lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw kracht.Deze geboden, die Ik u vandaag geef, zijn op uw hart. Prent hen uw kinderen in.Praat erover wanneer u in huis zit en wanneer u op straat wandelt, wanneer u ligt en wanneer u opstaat. Bind ze als symbolen aan uw handen en bind ze op uw voorhoofden.Schrijf hen op de deurkozijnen van jullie huizen en op jullie poorten”.
De woorden “EhYah asher EhYah” betekenen “Ik zal zijn die Ik zijn zal””. Yahueh, Yahuah, Yahuwah, Yahweh, IAUE,IAOUE enz. zijn overzettingen van de hebreeuwse letters van de Naam.
Deze Naam betekent alle drie de volgende vervoegingen: “Ik was, Ik ben en Ik zal zijn”.
“Ik ben de Alef en de tau”zegt de Soevereine YHWH in Openbaring 1:8 :”Die is en Die is en Die zal komen, de Almachtige”( hebr. Shaddai).
De spreker was Yahshua, Die Yochanan (Johannes) toesprak op het eiland Patmos. Mensen die de Schriften interpreteren met hun eigen vooroordelen en ideeën kunnen er een draai aan maken, zodat de Schriften lijken te zeggen, wat zij niet zeggen. Zij zullen toestaan, dat Mosheh en Daniël niet dachten dat er een Drie-enigheid was, maar claimden dat er later een progressieve ontwikkeling kwam. Als er een drie-enigheid was, dan zou daarover veel zijn uitgelegd in de Schriften, omdat het TEGEN ALLES wat de Schriften onderwijst, ingaat.
Je kunt niet tegelijkertijd monotheïsme en de leer van drie-enigheid hebben!
“Ik ben YHWH, dat is Mijn Naam”(YahshaYahu-Jesaja 42:8)
“Ik ben de eerste en de Laatste, buiten Mij is er geen Elohim “(44:6). “Is er enig Elohim naast Mij”(44:8).
“Ik ben Elohim en daar is geen ander; Ik ben Elohim en er is niemand als Mij”( 46:9).
“Voor Mij was geen Elohim gevormd, noch zal daar een zijn na Mij. Ik, ja Ik. ben YHWH en apart naast Mij is er geen Redder”(43:11)

Hij is oneindig in Kracht, Ruimte en Tijd.

Hij is GEEN meerpersoonlijkheid, maar kan alles zijn wat Hij wil zijn.

ZecharYah/Zacharia 12 vers 10 openbaart Wie er stierf op Golgotha
“Zij zullen op Mij zien, de Enige die zij doorstoken hebben en zij zullen treuren voor Hem zoals treuren voor een enig kind en bitterlijk bedroefd zijn om hem, zoals iemand bedroefd is om een eerstgeboren zoon”.

Met toestemming vertaald uit Fossilized Customs van Lew White- www. fossilizedcustoms.com “

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Is YHVH een drie-enigheid?

 1. IS YAHUSHA YAHUAH?
  Let’s look at what He says about it.
  YashaYahu 43:11 states:
  “I, I am Yahuah, and besides Me there is no Deliverer.”

  YAHUAH: I WAS, I AM, I WILL BE
  YAHUAH ALAHIM: I AM YOUR LOFTY ONE
  YAHUAH RAFA: I AM YOUR HEALER
  YAHUAH YIREH: I AM YOUR PROVIDER
  YAHUAH ADONAI: I AM YOUR SOVEREIGN
  YAHUAH AL SHADDAI: I AM MIGHTY OVERWHELMINGLY
  YAHUAH SHALOM: I AM COMPLETENESS (PEACEFULNESS)
  YAHUAH RO: I AM YOUR SHEPHERD
  YAHUSHA: I AM YOUR DELIVERER
  His identity has been hidden in countless controversial disputes, and it cannot be known unless it is revealed to you by Him:
  Luke 10:22-24: “‘All has been delivered to Me by My Father, and no one knows Who the Son is, except the Father, and Who the Father is, except the Son, and he to whom the Son wishes to reveal Him.’
  And turning to His taught ones He said, separately, ‘Blessed are the eyes that see what you see, for I say to you that many prophets and sovereigns have wished to see what you see, and have not seen it, and to hear what you hear, and have not heard it.’”
  Who the Son is, and Who the Father is, is unknown except to “he to whom the Son wishes to reveal.”
  The greatest declaration of all, affirmed by Yahusha, is the Shema
  (Dt. 6:4), that Yahuah is one. He is alone, and there is no other.
  He has become your Deliverer.

  From: http://www.fossilizedcustoms.com/trinity.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s