Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Samen: The Global Hebrew Roots Phenomenon

Tehillim 127:1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHWH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHWH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
Wanneer ABBA YHWH Zijn zegen geeft aan zaken die Zijn aandacht hebben, gaan we contouren zien.
Tot m’n verrassing zag ik dat een gedachte die ik kreeg recentelijk overgenomen werd en precies datgene verwoordde ,wat ik ermee op het oog had.
Het verlangvlammetje vanwege de profetie die Ezechiël oa kreeg over de twee koninkrijken, die weer herenigd zullen gaan worden, is sinds ik die ontdekking kreeg, niet meer gedoofd.
Dank u ABBA YHWH dat wij mogen opgaan.
Verheugt u met mij die ook verlangt naar het volledige herstel en de late regen…

Tehillim 127:1 A Song of degrees for Solomon. Except YHWH build the house, they labour in vain that build it: except YHWH keep the city, the watchman waketh but in vain….

The Global Hebrew Roots Phenomenon.

Just how big is this Messianic/Hebrew Roots movement? It is hard to say, but it is most definitely not an American phenomenon. As with so many things, much of the public expression of this movement generates from the United States due to the wealth, power, and cultural impact this nation has had on the entire world for the last hundred years. However, this move of God in reestablishing His nation of Israel and reconnecting Christians and others to their Hebrew roots is something that spans the entire planet. Here are a few examples: