Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Twee van elk

Een reactie plaatsen

Het leek toevalligerwijs maar mij viel het op toen een broeder gister de bijbel pakte en een stuk begon voor te lezen uit Genesis. Het ging over de voorschriften van YHVH betreffende de dieren die de ark in mochten…

Twee van elk, een mannetje en een wijfje…Dit werd diverse keren herhaald en  bij de herhaling begon me daar aan de eettafel wat te dagen…

Twee van elk, een mannetje en een wijfje…
Genesis 6:18 en 19 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;

M’n gedachten gingen terug naar Abba’s voorschrift voor de hoogste zegen in het huwelijk wat Hij samenstelde..een man en een vrouw. Twee.
Genesis 2: 18 Ook had YHVH Elohim gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Ish en Isha.

24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

Tussen de scheppingsweek tot aan de voorschriften betreffende de indeling in de ark was er veel mis gegaan. Ook in relaties…en dan herhaalt en zet Abba YHVH  bij de voorbereiding op de komende zondvloed opnieuw Zijn scheppingsorde in.

Twee van elk

Zoals Noach en zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Twee van elk.

Tussen Noach en Yeshua is daar ook van afgeweken en weer zet Abba YHVH met het tijdperk wat wij kennen als Yeshua’s rondwandeling op aarde Zijn oorspronkelijke scheppingsorde in.

Twee

Heenwijzing naar Yeshua en Zijn Bruid.Openbaring 21: 9 ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.
1 Timotheüs 3 beschrijft een man die een voorbeeldfunctie heeft. Dat was nadat Yeshua naar het huis Zijns Vaders gegaan was.

Twee van elk, terug naar de schepping van het eerste voorbeeldhuwelijk. De veiligheid van de gesloten cirkel. De bijbelse gelijkwaardigheid van de man Adam en de vrouw Chava in relatie tot elkaar. Hij, Zakar, drager der instructies en zij de tegenover hem staande hulpe, Ezer Kenegdo. Een ezer is letterlijk een hulpmiddel, een hulp, een bewaker en een beschermer. Bij bijna alle toepassingen in de Tanakh (O.T.) wordt ezer gebruikt in verwijzing naar YHWH.

Ex. 18: 4 en de ander Eliëzer, want hij sprak: De Elohim mijns vaders is mijne hulp,Ezer, geweest, en heeft mij gered van Farao’s zwaard.

Dt. 33:26 “Er is geen Elohim dan de God Jesuruns. Die in den hemel zit, die zij uwe hulp, Ezer, en wiens heerlijkheid in de wolken is.

Ps. 33:20 Onze ziel wacht op YHVH; Hij is onze hulp (EZER) en ons schild.

Ps. 70: 5 Maar ik ben ellendig en arm; Elohim, haast U tot mij, want gij zijt mijn helper, Ezer, en verlosser; mijn Elohim, vertoef niet!

Zoals Graceintorah beschrijft: De man (Zakar) is gschapen om te onthouden wie YHWH is, wat hij nodig heeft en daarna op die kennis te handelen.
Een vrouw (neqevah) is geschapen om een beschermer / voogd van grenzen te zijn. Deze beide bijzondere eigenschappen voor zowel man als vrouw zijn van uiterst hoge waarde, die tevens bij juiste uitvoering het gezegende resultaat ver vooruit zal werpen. Gezien de maatstaf die de Vader bij deze ondeelbare relatie legt en de kracht die eraan ten grondslag ligt, ligt er een opdracht om deze roeping uit te werken en aan het licht te brengen. Yeshua ging ons voor om dit aanstaande herstel te profileren.

We mogen Zijn Woord niet verontachtzamen en wanneer we het met de juiste hartsgesteldheid bestuderen, zullen we gaan ontdekken dat wat er aan zegen in de hof van Eden lag ook voor ons beschikbaar is om zo Zijn voorbeeld aan de wereld te tonen.

De wereld wacht op de openbaring van de zonen YHVH’s n daar gaat diep herstel aan vooraf. Zijn Woord is een niet veranderde gids en een kostbaar houvast

Kom laat ons opstaan in gaan in Zijn weg en wil…aan Zijn Hand.

Alle eer aan Hem, die altijd is en komen zal.

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s