Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Hersteld spreekt van was óók…

1 reactie

Hersteld koninkrijk is niet nieuw…

Het koninkrijk waarover alle eeuwen is gesproken en waarover diverse uitleggingen gaan, al naar gelang de kennis…krijgt in deze tijd een bijzondere vernieuwende kennis.
Het was naar mijn overtuiging De Ruach HaKodesh die mij vanmorgen stilzette bij het woord “koninkrijk” toen iemand die ik ken dat uitsprak.
Wanneer er van herstel sprake is….
Dat woord herstel weten we goed, maar hebben we er weleens bij stil gestaan, dat het woord “herstel” betekent, dat het er al eerder was?
En als het er al eerder was, waarom is het dan vervallen?
En waar en wanneer was dat koninkrijk, wat hersteld gaat worden?

Hebben wij niet allen min of meer geleerd dat er een koninkrijk gaat komen, die zodanig omschreven en uitgelegd is als zijnde een hemels koninkrijk in de zin van nooit eerder?

In Handelingen 1:6 staan de welbekende woorden:
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Meester, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Wederoprichten…
Het was er wel.Altijd al, gezien Psalm 145:13
Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht…

Voor wie kwam Yeshua specifiek?

Mt 15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
Mt 10:6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.

Wanneer is er een koninkrijk opgehouden te bestaan zodat aan haar niet meer gedacht werd, haar inwoners uiteengedreven, verstrooid,tot…?

Ammi werd Lo-Ammi
Hosea
Eigenlijk spreekt heel het Woord over de kinderen Israels, hun geschiedenis, hun Elohim, Zijn beloften aan hen.
E wanneer we aan de twaalf poorten en de namen erboven denken in Openbaring, dan weten we…
De kracht des Allerhooste kwam op Shavuot over Yeshua’s volgelingen en zij worden Zijn getuigen genoemd..te jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde om over dat komende herstel van het vervallen koninkrijk te spreken.
Ze zijn immers onderwezen door de Meester die specifiek voor dat verloren,vervallen huis kwam?
Zodat de weggezonden vrouw opnieuw bruid mocht gaan worden.
Onder Zijn voorwaarden.
Rom.14:17 Want het Koninkrijk Elohims is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Ruach HaKodesh.

Misschien voor uitlopend op de gebeurtenis afgelopen Shavuot..toen een delegatie van Efrayim en Yahudah bijeen waren om YHWH’s Aangezicht te zoeken op de plaats waar ze eens één koninkrijk waren geweest…wetende dat het de eerste keer in de geschiedenis was, dat ze daar op deze manier waren…
en YHWH’s Ruach bijzonder werkzaam was gedurende die tijd,zodat een ieder aldaar sprak van de bijzondere harmonie, shalom en blijdschap..
bewust de straf hebben aanvaard die YHWH hen toegerekend had…
Het was niet alleen voor de aanwezigen zelf dat ze zoveel zegen kregen, ze wisten vissers te zijn en weer uitgezonden te worden..

Zouden we gezien de tijd op YHWH’s kalender mogen aannemen dat er van een aanvang sprake is wat betreft de late regen?

Dan gaan er bij het voortgaan van de tijd bijzondere zaken gebeuren.
De wereld maakt zich druk over de komende rampspoeden,maar de hongerigen en dorstigen zullen gelaafd worden wanneer zij op zoek gaan naar brood wat verzadigt.
Slechts een open oor en hart zijn nodig voor de stap naar ommekeer en verandering van bestemming.

Het koninkrijk wat was, komt weer.
Dan zal de komende Koning een volk vinden dat Hem zal verwelkomen in hun Sukka.
Op aarde.
Dan wordt Sukkot vervuld,omdat de Man in hun midden is.
En dat zal aan de wereld niet voorbij gaan.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Hersteld spreekt van was óók…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s