Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

The special word of raise up in Ezra 1:5

Een reactie plaatsen

Ezra 1:5 says that Abba YHWH did raise up their ruach in a few people to act and returned to Jerusalem again…Amazing!! There were a few in the past who went foreward,rebuild Jerusalem in hard times.While prophecy repeat more than one time and it is also written that only a remnant shall return…What do you read? What about the few who do have a strong longing to go back what circumstances it may be and others who do Torah as well and also are Ephraim, dont have that daily strong longing…Means this the difference what already was written?

Ezra 1:5
Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en de Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest Elohim verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des YHWH’s, die te Jeruzalem woont.

Raise up/ verwekte
05782 rwe ‘uwr, ww

oorspronkelijke stam (of beter) identiek aan 05783 door de idee van “ogen openen”; TWOT-1587

AV -(stir, lift….) up 40, awake 25, wake 6, raise 6, arise 1, master 1, raised out 1, variant 1; 81
StV-opwekken 19, opwaken 18, verwekken 15, ontwaken 8, verwekken 6, wakker maken 3, opheffen 2, opmaken zich-2, opwekken +05782 = 2, waken 2, wekken 2, verheffen 1, wakker zijn 1; 81
NBG-opwaken 21, opwekken 12, wekken 7, verwekken 5, opstaan doen/laten-4, zwaaien 4, ontwaken 3, prikkelen 3, opmaken zich-2, tergen durven-+05782 = 2, wakker worden 2, wekken 2, aanheffen 1, beijveren zich-1, beweging in-brengen 1, ergeren zich-1, ontbranden 1, opbreken 1, ophitsen 1, opsteken 1, opzetten 1, richten op 1, treffen 1, stoken (Ho 7,4) 1, wakker zijn 1, wie hij ook zij (Mal 2,13) 1; 81

1) zich vermannen, ontwaken, opwekken, prikkelen
1a) (Qal) zich vermannen, ontwaken
1b) (Niphal) gewekt worden
1c) (Polel) wekken, opwaken, prikkelen
1d) (Hithpolel) opgewonden raken, zegevieren
1e) (Hiphil)
1e1) opwekken, wekken
1e2) opgewonden handelen, ontwaken

Song of songs 2:7
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!
Opwekt…05782
Same word with the same meaning…
Raise up 05782

Rest.Scriptures true Name edition says:
“Then the heads of the avhot of yahudah and benyamin rose up and the kohanim,and the leviïm, WITH all those whose ruach Elohim had raised, to go andto rebuild the Bayit of YHWH which is at Yahrushalayim.

Rebuilding in hard times…
Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden…

Repeat ,while in time of Ezra/Nechemiya Jerusalem also was rebuild in hard times…
06695 qwu tsowq of (vr.) hqwu tsuwqah, zn

van 06693 TWOT-1895a,1895b

AV – anguish 4; 4 StV-angst 2, benauwdheid 2; 4 NBG-angst 2, beangstigend 1, druk 1; 4

1) benauwdheid, angst, druk
1a) droefheid, angst (fig.)
2) pressure, distress

Jes 10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!
Jes 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.


Meaning in htese verses of the word Overblijfsel:
07605 rav sh@’ar, zn

van 07604 TWOT-2307a

AV – remnant 11, rest 10, residue 4, other 1; 26 StV-overblijfsel 10, overig 6, overige het-6, overgebleven 3, al de
andere 1; 26 NBG-rest de-12, overig 9, gering (Isa 21,17) 1, overblijfsel 1, overige
het-1, overige het-deel 1, voldoende (Mal 2,15) 1; 26

1) rest, het overige, het overblijfsel

What does this mean?

Could it be repeat in times around Shabuot?

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s