Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof….

Een reactie plaatsen

Maak mijn uren en mijn tijd…tot uw lof en dienst bereid…

Woorden uit een oud geworden lied, maar met een goede strekking,

Tegenwoordig is er zoveel info over allerlei onderwerpen,specifiek ook zaken waarvan wij het bestaan niet wisten.
Onze kostbare tijd kan opgeslokt worden door onderwerpen die vrijwel nutteloos zijn als het op verdieping van Abba’s Woord aankomt.
Mensen zeggen soms dat zij veel tijd besteden daaraan om anderen te waarschuwen.
Dat lijkt zinvol,maar is dat ook zo?

Onze tijd is kostbaar.Na alle verplichtingen en aandacht in gezin en vrienden of familiekring, blijft er niet zoveel over.
Manna is te vinden in Abba’s Woord. Door het zelf te lezen, overdenken, grondwoorden te zoeken vanuit hebreeuws denken, komen er inzichten,waardoor ons denken vernieuwd wordt.

Zouden deze kostbaarheden die leven inhouden niet veelmeer aangewend kunnen worden om anderen te informeren?
Want deze Woorden zijn het die bevrijding brengen in elke situatie.
En wat als die vijand er werkelijk is en groter dan wij ons kunnen voorstellen?

Mozes/Moshe kreeg een bijzonder advies, die denk ik dan ook nu nog van toepassing is:

“Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des YHWH’s, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.
14 YHWH zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.”

Vreest = Yare
niet = al
staat vast = yatsab
en ziet = ra’ah
het heil = Yahshua
des YHWH’s = YHWH
heden = yom
doen zal = a’sah
Egyptenaren = Mitzrayim
heden = yom
gezien hebt = ra’ah
zult gij niet = lo
weder = yacaph
zien = ra’ah
in = ad
eeuwigheid = olam
YHWH = YHWH
voor u strijden = lacham
en gij = attah
zult stil zijn = charash

Kijk en nu begint het pas,omdat hebreeuws een Levende taal is met bijzondere betekenissen, maar we kunnen uit bovenstaande woorden al wat gaan begrijpen wat Abba YHWH gaat doen als het voor Zijn volgelingen te groot en te bedreigend gaat worden.
Dan gaat Hij handelen, door eerst advies te geven.
Dat geeft rust en orde.

https://www.facebook.com/TalHermonMusic?fref=ts

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s