Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

De achtergrond van de verjaardag

1 reactie

Hoeveel houdt YHWH van verjaardagen?

De geschiedenis van verjaardagen en hoe het kwam dat ze gevierd werden, vertelt ons alles wat we moeten weten over deze traditie en het doen ervan.

Lang geleden gaven de meeste mensen geen enkele aandacht aan het gedenken van hun geboortedag.

Het eerste voorbeeld dat betrekking had op de ontwikkeling was het vieren van de verjaardag van hun afgod; wat een keer per jaar op de zonnewende in de winter gebeurde. Deze zonnewende is de originele betekenis van Kerstmis, sinds de winter-zonnewende beschouwd werd als de “wedergeboren”of “geboortedag” van de zonnegod ( Natalis Sol Invictus), de onoverwinnerlijke). Dit alleen al bestempelt de gewoonte als oorspronkelijke rebellie tegen YHWH, Die de Enige is en de enige Elohim van Hemel en Aarde.

Bedenk dat YHWH geboden heeft dat we de wegen van de heidenen niet leren (Deut. 12). Later begonnen de mensen de jaarlijkse geboortedag van hun koning te vieren op dezelfde tijd als hun afgod. Ze benaderden hun regeerder op dezelfde manier en met dezelfde eer als hun afgod. In hun gedachten kreeg hun regeerder een vermenselijkte versie van hun afgod.

In het oosten begon de bevolking over het algemeen langzaamaan elk jaar hun eigen “geboortedag” te vieren op, wat zij geloofden dat, “nieuwjaarsdag” was. Eigenlijk ontwikkelde het volk de gewoonte om hun persoonlijke geboortedag te gedenken op de dag dat zij werkelijk geboren waren.

Nu, laten we eens kijken naar de cake en kegels:

Is hier een connectie die we niet eerder gemaakt hebben?

De traditie van de verjaardagstaart – heksen-onderwijzing aan de kinderen

Wereldwijd waren gebakken taarten voor de Koningin van de Hemel (Asherash) verwikkeld in de vieringen van de geboortedagen (Jer./YermeYahu 7:18. Dit wekt de woede van YHWH. Bij het uitblazen van de kaarsen en een geheime wens maken, doet de jarige aan afgoderij, omdat de “wens” aan hun GENIE of JINN, is gericht, een toverspreuk uitgevoerd door Heksen. De kaarsen zijn een onderdeel van het vuurritueel. Heidenen geloven dat de zon de afgevaardige van het vuur is. De opstijgende rook van de uitgeblazen kaarsen droegen de geheime wens de hemelen in. Hoe denk je dat YHWH het vindt, wanneer wij onze kinderen deze dingen onderwijzen of deze gewoonten aan hen verspreiden en doorgeven? Wat is dat dan, als we aan YHWH “denken”over de “wens” als we dan YHWH bidden?

Dat is niet acceptabel voor YHWH, hoe we het ook verhullen in onze gedachten. YHWH in een heidens jasje aanbidden is het belangrijkste probleem die we vandaag de dag hebben. We hebben als nooit te voren een oogzalf nodig om beter te zien. Open je ogen en zelfs de achtergrond van het kleinste feesthoedje wordt beter begrepen.

Al deze dingen zijn in feite hekserij. Wetenschap neemt toe, dus Satan’s “listen” zijn niet langer geheimen.

Kegel van macht — De Liewellyn Enceclopedie vertelt ons:

“In de Hermetic van de Gouden Dagen was dit beschreven als een “draaikolk van energie” en werd opgebouwd via omcirkeling (hekseninstelling)’

De kegel van kracht is de gegeven naam aan de unie van heksenkrachten, die verzameld zijn rond een cirkel, strevend naar een gemeenschappelijk doel. In delen van het oude Syrië was de kegel een symbool van Astarte (Asherah).

Verjaardagen in de Schrift

In elke verjaardag kwam dood voor.

Even snel terug naar de huidige dag, we weten dat de heksen Asherah erg hoog achten.De meest belangrijke dag voor elke heks is de dag van hun geboorte.

In de Schrift herkennen individuelen verjaardagen als heidens, of als rebellie. Kijk naar de volgende verzen die betrekking hebben op de zeven zonen en drie dochters van Iyob, en hoe de verschillende vertalingen verschillen tussen het NIV en de KJV en dan niets in de letterlijke betekenis van de NASversie:

Job 1:4-5 (NIV): “Zijn zonen gebruikten verdraaingen om de feesten in hun huizen te houden, en zij zouden hun drie zusters uitnodigen om met hen te eten en te drinken. Toen een periode van het feesten in werking werd gesteld, zou Job gezonden zijn en hen gezuiverd hebben.Vroeg in de morgen zou hij een brandoffer hebben geofferd voor hen, denkende “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en Elohim vervloekt hebben in hun harten”.Dit was Job’s geregelde gewoonte”

Job 1:4 (KJV): ” En zijn zonen gingen en feesten in hun huizen, iedereen zijn eigen dag, en hun zusters uitgenodigd om met hen tee ten en te drinken”.

Job 1:4-5 (NAS): ” En zijn zonen maakten gebruik om naar hun huizen te gaan om daar feest te houden van een ieder op zijn eigen dag en zij nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken”.

Het is een hardnekkig mysterie en erg makkelijk voor te stellen, wat daar gaande was. (Neem mee wat de invloed is van omringende volkeren en de persoonlijke instelling- we zien dat ook inzake huwelijk na Lamed – H)

Uit de tekstwoorden ten aanzien van de feesten beschreven in de Schrift, kunnen we opmaken  dat de enige betekenis ervan verjaardagen zijn en de mensen rebellerend TEGEN YHWH:

Was de Farao eenswillens met YHVH?

Gen 40:20: “De derde dag nu was Farao’s verjaardag en hij gaf een feest voor alle ambtenaren”.

Was Herodus eenswillens met YHVH?

Mark 6:21: “Op zijn geboortedag/verjaardag gaf Herodus een banket voor zijn hoge ambtenaren en militaire commandanten en de leidinggevende mannen van Galilea”.

De Farao en Herodus waren rebellerende mannen.

Ik weet dat er geen direct Torahverbod is tegen een persoon die zijn geboortedag gedenkt.

Hoewel, de oorspronkelijke achtergrond van de heidense praktijk geeft aan waarom het afgoderij is. Als heksen de dag houden die zo belangrijk voor hen is ( terwijl de Schrift zwijgzaam is over het belangrijke van de geboortedag ) en in aanmerking nemende de geschiedenis-ontwikkeling van de verjaardagen, die van heidense oorsprong zijn; zouden we dan aan deze dagen tijd moeten besteden of wat dan ook?

( Kan iets wat een dubieuze afgodische oorsprong heeft door ons mensen goed genoemd worden?)

We zouden het niet moeten aanmoedigen om kaarten te sturen of kadootjes te geven op zulke dagen.Velen vragen naar dit onderwerp, sinds de Schrift geen specifieke veroordeling heeft over het gedenken van de geboortedagen (verjaardagen).

Maar de Schrift zegt ons ook om niet specifiek de “zonnedag”, Kerstmis, halloween of Pinksteren te gedenken.

Het feit, dat deze gewoonte een heidense oorsprong heeft, is voor ons  aanwijzing om het niet te vieren:

Deut 12:29-31: “Wanneer YHWH uw Elohim, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen;

30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.

31 Gij zult alzo niet doen YHWH uw Elohim; want al wat YHWH een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.

Deut 12:32.” Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

Onze harten zijn geneigd tot wat recht lijkt in onze eigen ogen, speciaal wanneer wij geprogrammeerd zijn door de populaire cultuur om ons heen.

Spr 12:15 “De weg van een dwaze lijkt hem recht, maar een wijs mens luistert naar raad”.

Spr 14:12: Daar is een weg die voor eem man recht lijkt , maar aan het einde leidt tot de dood”

Satan vermomt zich en beraamt plannen voor misleiding. Als je wijsheid zoekt, neem TORAH.

Evolutionisten geloven dat, als er genoeg tijd voorbij gaat, dat de schepping leven zal ontwikkelen, dan zal leven volgens hen veranderen in diverse vormen. Zij, die een excuus zoeken voor heidense gewoontes lijken te geloven dat dingen ook veranderen in andere dingen, als je het maar genoeg tijd geeft. Misschien dat onze Schepper, YHWH, de oorsprong wel zal vergeten en naar onze nieuwe redenen kijken en het zal accepteren – oops, maar dan is daar de herinnering aan het gouden kalf-incident…..

Artikel geschreven door Lew White – kopieer, deel en gebruik zoveel als nodig is.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “De achtergrond van de verjaardag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s