Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Het lied van Mozes anno 2013

Een reactie plaatsen

Het lied van Mozes in 2013

Deut. 31:19”En nu, schrijft ulieden dit lied, en leert het den kinderen Israels; legt het in hun mond; opdat dit lied Mij ten getuige zij tegen de kinderen Israels”.

In Deuteronomium zien we dat YHWH aan Mozes een opdracht gaf om een lied door te geven aan de kinderen Israels.
Hij maakte het niet zelf,maar Abba YHWH gaf hem de woorden.
Ook kreeg Mozes te horen en hij was daar zelf ook al mee geconfronteerd geweest, dat wanneer hij overleden zou zijn, de kinderen Israels op zouden staan en YHWH’s instructies verlaten door de gewoonten van vreemde goden in dat land waar ze zouden komen, na te gaan volgen…
16 En YHWH zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve gemaakt heb.
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is?
18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.

Mozes bemoedigt Jozua in vers 22 en geeft de levieten de opdracht om het wetboek wat hij uitgeschreven had aan de zijde van de ark des verbonds te leggen opdat het hen tot een getuige zou zijn.
Vervolgens zegt hij de volgende zó actuele woorden:
“27 Want ik ken uw wederspannigheid, en uw harden nek. Ziet, terwijl ik nog heden met ulieden leve, zijt gij wederspannig geweest tegen YHWH; hoe veel te meer na mijn dood!
28 Vergadert tot mij al de oudsten uwer stammen, en uw ambtlieden; dat ik voor hun oren deze woorden spreke, en tegen hen den hemel en de aarde tot getuigen neme.
29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des YHWH’s , om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.

Het zijn die vetgedrukte woorden,waarmee ik heden ten dage naar ons kijk…
Wederspannigheid
Hardigheid des harten
Navolgen van de goden van de landen waarheen wij verdreven zijn

Wat gebeurde er met de kinderen Israels nadat zij verdreven werden?
Voor een opmerkend oog kan men feiten vinden in geschiedkundige geschriften, die
gewoon YHWH’s Woord bevestigen, hoewel Zijn Woord eigenlijk al voldoende bewijs verschaft.
De hemel en de aarde zijn ons tot een getuige.

Een blijk van de kinderen Israels heden ten dage zijn zij die of aan het terugkeren zijn naar de Oude paden, waar de profeet Jeremia van spreekt,
maar ook zij die in het christendom denken dat zij op de juiste paden zitten.
En het is tot hen aan wie ik deze woorden ter overdenking wil geven.
Ga na, waar het christendom zijn fundament op stoelt.
Haar tijden en gelegenheden stelt…
Haar invulling eraan geeft….

Inmiddels is bij velen bekend dat vele gewoonten in het christendom hun oorspong hebben uit zowel heidense alswel vroegere religies zoals de leringen van de RK waar het christendom uitkomt.
En hoewel als men dit weet, men toch niet veranderen wil.

Zou dat die hardnekkigheid zijn, waar YHWH al in Deuteronomium van spreekt?
Die wederspannigheid, wat in hetzelfde hoofdstuk wordt genoemd?
Zijn dat de karaktereigenschappen die de kinderen Israels tot heden vasthouden?

Alles zo duidelijk en toch niet teruggaan.
Het stemt mij treurig, omdat ten eerste YHWH er niet tot Zijn recht en eer komt
En ten tweede de kinderen Israels zelf niet tot een voorbeeld zijn
En ten derde de kinderen Israels niet onder de zegen leven van de juiste intentie en toewijding.

Wordt vervolgd….

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s