Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Omslag

Net zoals in de eerste liefde van het kind, weliswaar al volwassen, het ervaren verfrissend en sprankelend was, zo is er iets in en bij mijzelf naderbij gekomen wat ná een diepe ongekende zwaarte kwam. Ik kan het illustreren met een warme zomerse dag gedompeld in een stralend blauwe lucht, waar in de loop van de dag in de verte wolkjes verschijnen. De stipjes worden wolken en veranderen gaandeweg van kleur. Van grijstinten naar donker, bijna zwart. Er is zwaar weer op komst.

De zon maakt plaats, geeft ruimte aan het zware weer, dat gelegenheid krijgt om te donderen en bliksemen. En daarachter, of het nu lang of kort duurt, komt er verfrissing en ademt de aarde vernieuwd.

Wat ik schets, is symbolisch voor wat ik de afgelopen jaren ervaren heb aan mooi weer. Terugkomende van het Congres op de bergen van Efraïm, was ik vol hoop en vertrouwen. Abba YHVH’s Ruach vertrouwde mij woorden toe, die ik beetje bij beetje ga beseffen… Zo startte ik een website om verslagen te schrijven; een contact voor Nederland. Natuurlijk hadden we lang voor het Congres onze bijbels hebreeuwse identiteit al begrepen, maar het Congres bevestigde alleen maar dat YHVH’s belofte om de volkeren van Lo Ammi tot Ammi te brengen een heel klein voorproefje was.

Met Shavuot 2023 is het acht jaar geleden dat wij tweeën, moeder en zoon, vertegenwoordigers uit diverse andere landen  hebben ontmoet, waarvan een groot gedeelte van afgevaardigden nog op koers liggen. Het merendeel kwam uit de Verenigde Staten, maar tevens uit Azië en Europa…

Het is van de laatste tijd dat de stipjes langzaam veranderden in wolken. De manier waarop, leek niet meer zo te voldoen. Ik voelde leegte komen die steeds meer in kracht toenam, maar ik kreeg ook overzicht van wat er over de jaren aan vernieuwing, of juist aan het ontbreken van vernieuwing schortte. Dat inzicht gaf aanvankelijk teleurstelling, omdat ik weet dat YHVH genadetijd geeft zodat mensen zelf zullen bidden om Zijn echte waarheid, maar de genadetijd doorbrengen met eigen gezochte bezigheden zonder op Zijn antwoord te wachten. Hosea 2:8 en 9.

Dat maakte van een symbolisch zonnige zomerse dag een grijze dag met donker bijna zwarte wolken, die aan kwamen drijven. Mijn geest werd overstelpt met verdriet en zorgen. Verdriet omdat het overgrote deel van “men”, die zegt Yeshua/Jezus te volgen  het profetisch woord niet daadwerkelijk aannam en er in ging wandelen. Nu spreek ik niet persé van wat ik zelf deel, maar ik neem het over het geheel genomen. Zorgen omdat YHVH niet zal zwijgen,maar rekenschap gaat vragen aan mensen die weliswaar wel weten maar niet radicaal zijn gaan doen, maar talmen.

Waarom ik kennis van zaken deel, is omdat ik duidelijk ervaar dat ik moet gaan aansporen degenen die er wel werk van willen maken, maar geen prioriteiten stellen.

Want zoals ik het nu denk, gaat YHVH beproeven van wat er de afgelopen jaren door Zijn wachters is gezegd, gesproken en voorgedaan. Hij laat Zijn Woorden niet ter aarde vallen. Zij zullen doen wat Hem behaagd. Jesaja 55.

Het lijkt er op dat wij, die bekend geworden zijn met de hebreeuwse wortels, hetzelfde pad gaan krijgen als de kinderen Israels destijds. En dan doel ik op de omweg, die niet nodig had hoeven zijn. 1 Corinthe 10: 1-13 met name vers 5 en 11.

Degen die nu talmen, zijn straks aan de beurt om de omweg te nemen. We ontvangen loon naar werken!

Niet voor niets ontvang ik herhaaldelijk en met aandrang, dat Abba YHVH herstel wil gaan geven in huwelijken, relaties, opvoeding van kinderen en hen tot Yeshua leiden. Dat Hij wil dat wij gaan doen wat Hij gezegd heeft en ons niet blijven laten inpalmen door allerlei nare ervaringen van mensen, maar ons bekeren.

Bekeren om Hem daadwerkelijk de eerste plaats in ons leven te geven en niet de mens.

Zo hoorde ik eens dat iemand weliswaar Yeshua belijd als Meester en Verlosser, maar door verkeerd onderwijs zich niet laat dopen door onderdompeling. Nu is dat verkeerde onderwijs verkeerd, maar het Woord leert dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn in de Naam van Yeshua, die zal behouden worden. De redding van Hem en de doop uit gehoorzaamheid richting Hem Die het zegt.

Toen de donkere wolken naderden, wist ik eerst niet wat het te betekenen had en ging op zelfonderzoek uit. De leegte in alles, betekent een vragen van Hem omdat Hij iets wil gaan vertellen. Het proces, waarop dit naderen van Hem stand komt is eigenlijk, achteraf gezien, bekend. Ik kan het met een voorbeeld aanreiken. De ondertrouwde vrouw uit de tijd van de bijbel, bereidde zich voor om de bruidegom te ontmoeten. Niet eerder nadat zij daarmee klaar was. Dus voor de op handen zijnde verandering, ging een voorbereiding vooraf. Zelfonderzoek en waakzaam worden. Langzame tred en oog voor detail krijgen. In dat proces woorden ontvangen, soms van andere mensen die ook in de wachtersstand/natzarim gezet werden.

En zo kwam het tot mij, dat ik de manier van verbinden beter kon laten vieren, zodat er ruimte komt om Vaders Hart te delen dat Hij heel erg verlangt naar een volk dat daadwerkelijk en vrijwillig gekozen heeft om alles alleen van Hem te verwachten, voordat Hij met de roede over de aarde gaat. Het staat er zó voor dat wanneer wij daadwerkelijk kiezen, wij standvastig zullen zijn en weten hoe te handelen in alle tijden. Maar meer nog, YHVH is, met een ouderwets woord gezegd, ijverig/heilig jaloers, als wij Hem niet op de eerste plaats van ons bestaan zetten. Hij wil Zijn advies geven in de kleine en grote zaken van ons bestaan en daarom gaat Hij omstandigheden toelaten, dat wij aangespoord dat ook daadwerkelijk zullen gaan doen.

Een paar kleine voorbeelden van Zijn eerste plaats en onze eigen menselijke oplossingen/gewoonten:

1.Door het veranderen van zondag naar shabbat hadden wij in de eerste liefde honger naar kennis en inzicht…in de kracht van de eerste liefde zijn we veelal gaan vergeten dat Hij wachtte op ons vragen hoe Hij het gehad had willen hebben, maar wij zijn veelal verzand geraakt in de opgedane kennis van anderen. Dat is een eigen leven gaan leiden.

2.Voor n gedachte of vraag hoeven we maar een woord in te tikken en we krijgen een scala aan mogelijkheden op ons schermpje..

3.Als we nu om ons heen zien, zijn er allerlei initiatieven te bespeuren, maar qua opstelling hetzelfde als een kerk in de reformatie. Het resultaat daarvan is vanwege de hiarchie consumptief gedrag zonder opgewekt en aangespoord te worden om zelfstandig te kunnen zijn. In de opstelling die ik schets worden mensen niet aangezet om zelf voor te gaan en van binnenuit net zulke dicipelen te worden als die Yeshua uitzond!

4.Doordat de maatschappij ons vormt, zijn mannen en vrouwen buitenshuis werkend, kinderen naar school en alle kennis voorhanden van diezelfde maatschappij. Die invloed is sterk, ook in ons als gelovigen. Zo vaak heb ik ouders bijvoorbeeld horen zeggen dat wanneer kinderen de leeftijd krijgen zij zelf maar iemand uitzoeken moeten om het leven mee te delen. Dat is een voortvloeisel van de maatschappij,maar zo heeft YHVH het niet bedoeld! Denk aan Abraham, die deed dat biddend! En van YHVH kreeg Hij raad!

Gezegend is Hij Die komen zal.

Hij heeft gegeven en Hij heeft genomen, Hij zij geloofd!

Dankbaar dat Hij donkere wolken zond, die iets nieuws gaan brengen om Zijn wil te laten gelden op aarde voor deze tijd. Zoals een moeder in barensnood nieuw leven geven mag, zo gaat Abba YHVH te werk om ons in een vernieuwde liefde te brengen, die op de eerste liefde lijkt,maar dan van een sterker gehalte.

Die vernieuwde liefde gaat gepaard met een andere toerusting dan daarvoor. Dichtbij Hem blijven is een eerste vereiste:     Bekering en loslaten wat nu nutteloos blijkt, omdat Hij dat nu voorstelt ( ik heb dat de afgelopen tijd opgevolgt en het schiep ruimte, noodzakelijke ruimte om meer van Zijn Geest te ontvangen). Liefde, kracht en bezonnenheid, moed en wijsheid, geestelijk onderscheidingsvermogen, nieuwe afhankelijkheid aan onze Meester en zelfstandig kunnen handelen met een bewogen hart door Zijn Geest van Heiligheid geleid.

Dankbaar dat Hij Zijn kinderen in beweging brengt. Opdat Zijn huis vol worde. Jesaja 62:6 en 7.

Hem zij alle eer tot in alle eeuwigheid!

@Hadassah