Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Tijd van bezinning

Een reactie plaatsen

Meerdere malen kwam afgelopen tijd de gedachte naar boven dat er een periode van bezinning aangebroken is.

Voor die tijd was er, zo het leek, een niet eerder zo bekende tijd van ontwikkeling. Zoals ik iemand hoorde zeggen dat er in deze generatie nog niet eerder zoveel mensen uit de vier windstreken tot inzicht kwamen om terug te gaan naar shabbat en feesten. Het was haast grenzeloos ontdekken en  ontmoeten.

En dan kwam er zachtjesaan een tijd van stilgezet worden. Er zijn veel woorden over gezegd en velen kunnen de symptomen benoemen, waarom we min of meer stilgezet worden, maar Degene Die de Autoriteit heeft, weet het antwoord en resultaat. Vanaf dat we de pas zijn gaan in houden, besefte ik dat het het beste is mijn oog en hart gericht te houden op YHVH, aan Wiens oog niets ontgaat en Yeshua in het midden van mijn bestaan.

Onverwachts stilgezet worden neemt enige tijd van aanpassing, maar wanneer we onze ogen op YHVH houden, gaat dat makkelijker zonder Zijn vrede volkomen te verliezen. Zijn Woord is krachtig en dus ook krachtig voor ons.

Na een zekere evaluatie kwam het besef dat we mogen gaan toepassen van wat we ontdekt hebben, uitdelen van wat we in de jaren daarvoor meegekregen hebben aan ervaringen en vriendschappen in het toebedeelde stuk van de akker dat de voorloper is van het Koninkrijk dat komt.

Het is verwonderlijk dat Abba YHVH nog zoveel in gedachten heeft wat wij voor Hem doen kunnen. Het is verwonderlijk om te ondervinden dat Hij in ons eigen landje Nederland zoveel in beweging zet.

Onlangs sprak ik een vrouw en we hadden het over de “levendigheid” met name in het noorden van het land. Zij vertelde dat haar oma dat destijds specifiek vertelde, wat mij de gedachte gaf over een boekje (1) van een dominee, waarvan ik een stukje onthouden had over een werk van de Heilige Geest in de nabije toekomst, wat in het noorden van het land beginnen zou. Ik las dat stukje in het boek echt tientallen jaren geleden, maar nooit vergeten.

Stilgezet worden maakt ook creatief. Alles hoeft niet gezegd en uitgelegd te worden…Een goed verstaander heeft maar een half oor nodig.

Uit een achtergrond komend waarin familieleden hun leven op het spel zetten om joodse mensen te herbergen, brengt toch een DNA mee, waarin gepaste voorzichtigheid op de plaats is. We moeten verder kunnen kijken dan nu.

Abba YHVH geeft in de school des levens waardevolle lessen en als wij die benutten willen met Zijn hulp, dan worden we voorbereid.

Regelmatig denk ik aan het boekje van Jan Pit met de titel “Als vervolging komt…. Ook dat hebben wij jaren geleden gelezen en er lering uit getrokken. We moeten zo nodig zelfstandig kunnen doorgaan als de middelen en mensen ontbreken.

Een ander relaas komt in mn gedachten. Een vriend uit het verre Oosten schreef eens dat hij voor een maand van de radar was in verband met een missie. Na die maand kwam hij weer boven water en vertelde dat niet één maar twee huiskerken overgegaan waren tot de shabbat en bijbelse feesten.

Als we voorbereid zijn, kunnen we de tijd besteden aan het delen. Niet vanuit angst, maar vanuit liefde, kracht en bezonnenheid. Want dát hebben we dan in de levensschool geleerd.

In principe zijn we in dienst van de komende koning als het goed is en juist in deze tijd met vele stemmen, wil Hij ons leren Zijn Stem te gaan verstaan en daarvoor moeten we vrijwillig kiezen apart gezet te worden.

Stilgezet worden betekent een verfijning van de opleiding om uiteindelijk meer te kunnen zaaien door in de eerste plaats ons praktische leven als voorbeeld te stellen richting hen met wie wij in aanraking komen, al naar gelang Hij dat wil.

Stilgezet worden is ook een kostbare tijd om tijd vrij te maken voor het beoefenen van Zijn Stem te verstaan.

Verscheidene malen heb ik in de voorbije drukte van alle mogelijkheden op eenzame plaatsen Zijn nabijheid op een bijzondere manier ervaren. Hij doet dat op verschillende manieren.

Soms is het gewoon stil. Stil buiten en stil binnen in ons en daar op een zeker moment nadert Hij als het ware. Dat is later uit duizenden te herkennen en meer nog, vergeten is er niet bij. Daarvoor was het té lieflijk.

Psa 62:2  Immers is mijn ziel stil tot Elohim; van Hem is mijn heil. 
Psa 62:3  Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. _        Psa 62:6  Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.

Vraag Hem en wacht op Zijn Stem.

Eer wij roepen…

Psa 105:1  Looft YHVH/ den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. 
Psa 105:2  Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen. 
Psa 105:3  Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde zich. 
Psa 105:4  Vraagt naar YHVH/ den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk. 
Psa 105:5  Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds. 
Psa 105:6  Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene! 
Psa 105:7  Hij is YHVH/ de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. 
Psa 105:8  Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten; 
Psa 105:9  Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; 
Psa 105:10  Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond.

Psa 27:14  Wacht op YHVH/ den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op YHVH/ den HEERE. 

Eerder schreef ik dat Zijn Woord kracht heeft en wanneer u aandachtig Zijn woorden leest, wordt uw hart met hoop gevuld.

Alle eer aan YHVH, Die ons redt.

1.Boekje van Ds Overduin, die in Sliedrecht heeft gestaan.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s