Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Is Pesach afhankelijk van gerijpte gerst?

3 reacties

Gedurende de laatste tijd komen mij steeds dezelfde termen voorbij in gedachten en dus wil ik es stilstaan bij kalenders.
Zonder wie dan ook tegen te staan, gewoon es objectief naar begrippen kijken die we al dan niet door wie dan ook aangereikt gekregen hebben en met welke bedoeling….

Beginnend met Yeshua’s Torah en het juist vanwege achtergrond letterlijk nemen wat er staat, zijn er toch termen binnengeslopen die weer es geëvalueerd dienen te worden…

Zoals de Aviv bepalen bijvoorbeeld of wanneer de feesten van YHVH een aanvang nemen.

Maar es even terug naar het begin…
Wat staat er in Genesis 1:14 over de vierde dag?
En Elohim zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
16 Elohim dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
17 En Elohim stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En Elohim zag, dat het goed was.
19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

Wie zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren?
De lichten in het uitspansel des hemels.
Welke lichten zijn dat?
De zon, de maan en de sterren.
In dit vers lezen we niet dat er ook iets op de aarde is dat eveneens de gezette tijden zet.
Ook geen gerst…misschien even moeilijk,maar toch….

Lev 23:5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des YHVH’s pascha.
6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des YHVH’s; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten

Lev.23: 34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHVH zijn.

Pesach en Sukkot allebei op de vijftiende der maand.Dat is uitgerekend de volle maansdag en dat weer teruggerekend, komen we op de donkere maan uit. Een sliffer zien betekent dat de volle maan al begonnen is.

In het zoeken naar juiste weg, passeren we al deze uitleggingen en soms blijven we een poosje bij iets staan omdat we denken dat dat de waarheid is. Het doorslaggevende is het Woord van YHVH Zelf.Kijk nog maar es na in Genesis 1…Wie bepaalde wát voor het zetten van de tijden?
YHVH en Hij gaf de hemellichten en niets op de aarde.Dat laatste blijkt dus aanname. Goedbedoeld, maar in YHVH’s Woord niet terug te vinden.
Zijn wij bereid om onszelf bij te stellen als het bij nader inzien anders blijkt?
Hoe flexibel zijn wij?
Staan wij open voor vernieuwend denken of denken we het te weten?
Durven we onze eigen verworvenheden opnieuw tegen Zijn Licht te houden of houden we het voor gezien.
Vernieuwing begint bij hartsgesteldheid.

Enkele artikelen die ik vandaag las en zeer de moeite waard zijn om es door te nemen en zeker de eerste…écht een aanrader:

Does Pesach depend on the ripened Barley?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/YHWHRefinersFireMischpocha/conversations/topics/93

http://www.wheelofstars.com/

http://therefinersfire.org/aviv_search.htm
http://therefinersfire.org/barley.htm
http://www.nazarenemedia.net/uploads/8/1/0/5/8105580/the_4_calendar_laws.pdf

Ook wel goed om es te lezen:
http://kjuonline.com/FAQ.htm

Daarnaast is de volgende link ook lezenswaardig, onderzoekend ja, zoals met alle copy:

“Bib” means ear, or grain, but not a green ear. The sun, moon, and stars are all used together for days, years, signs, and moedim (called “seasons”, or appointments). Torah doesn’t come out and actually say “equinox”, but uses the word tekufah (CIRCUIT OF TIME); this is because the SUN (and Earth’s rotation, tilt, & orbit around it) determines days and years.

So, “ABIB” would pertain to the ripe grain, harvested and taken from the planted crops to be waved by the High Priest. The barley plays no role presently, because there is no operating priesthood conducting any of the waving of the first-fruits aspects of the instructions in Torah” http://www.fossilizedcustoms.com/sanhedrin_calendar.html

 

Het gaat er niet om, zoals ik in het begin aan gaf om iemand onderuit te halen, maar om onze eigen aannames te gaan onderscheiden van wat er in het Woord staat. Ook wij zijn door Yeshua mans genoeg om met het Woord van YHVH en Zijn Ruach vragend de juiste weg te zoeken…

Het is een proces en zeker vooruitgang, ook als we bij nader inzien ontdekken dat we een weg opgingen die we beter kunnen laten voor wat ie is.

Beproef ook mijn schrijven, dank daarvoor.
Shalom Hadassah.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

3 thoughts on “Is Pesach afhankelijk van gerijpte gerst?

 1. Dit begrijp ik niet; Dat is uitgerekend de volle maansdag en dat weer teruggerekend, komen we op de donkere maan uit. Een sliffer zien betekent dat de volle maan al begonnen is. Hoezo en dan weer teruggerekend? Ik snap niet waarom?..de feesten zijn bij volle maan,een van de voordelen is dat de nachten,die veel donkerder waren dan wij die kennen door alle nachtelijke lichtvervuiling,de nachten toen werden verlicht door de volle maan,heel praktisch! Maar waarom nou teruggerekend?

  • Ik gaf aan dat als je bij wijze van spreke terugrekende met een sliffer, je dan zou bemerken dat de volle maan al begonnen was…Natuurlijk doen we dat niet… we kijken vooruit

 2. zomaar ter overdenking.
  In Genesis 1:14-18 schept YHWH de lichten in het uitspansel des hemels.
  Er wordt breed aangenomen dat dit de zon “maan” en sterren zijn maar……
  Is de maan wel een licht? De zon geeft licht de sterren geven licht. De maan weerkaatst licht van de zon , maar is zelf geen licht!!
  Brengt de maan scheiding tussen de dag en de nacht ; heerst de maan in de nacht(-en)?
  Ook niet. De maan weerkaatst voor de helft van de tijd gedurende de dag en voor de andere helft gedurende de nacht.
  Mijns insziens wordt in Genesis 1:14-18 met het kleine licht niet de maan als wel de sterren bedoeld!!
  Des te meer als je het woordje “ook” of “benevens” in vers 16 weg laat. Dan staat er letterlijk het kleine licht is/zijn de sterren!!
  Dit woordje schijnt er in het hebreeuws ook niet te staan.
  Ik denk dat dit net zo iets is als dat “wij” vroeger de shabbat vertaalden naar zondag ; we waren daar blind voor.
  Zijn we in dit maan en sterren voorbeeld ook nog blind?? Gewoon niet lezen wat er staat en de (in dit geval joodse) traditie volgen.
  Shalom 2you.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s