Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Nevertheless…Na het voorbij..

Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan Israel.
Het leek of het land op mij zat te wachten.
Er waren zoveel kleine onverwachtse verrassingen in kleurige verpakkingen.
Het moet allemaal nog een plaatsje krijgen.
Heel bijzonder was het om in Jerusalem uit handen van Meta Sietsema de engelse uitgave van de dichtbundel Nevertheless te ontvangen. Het boekje, mooi geillustreerd, bevat een aantal gedichten ,die, zoals de schrijfster, vertelt, zij gekregen heeft na het overlijden van haar echtgenoot, die haar vriend en de liefde van haar leven was.

Alle gedichten spreken aan, omdat zij op zichzelf een verpakking zijn, een heenwijzing naar iets troostends, wat boven onze gedachten en tijdelijkheid uitgetild wordt.

Bij mij kwamen onderstaande gedachten op bij het lezen van de dichtbundel:

“Never the less
Offer brengen opent de weg voor leven. Abba ging ons voor en we mogen worden wie we zijn.
Niet vermannen als we treuren, niet inhouden als we uitbarstten in tomeloze vreugde, verdriet en liefde. Worden als een kind. In concept aanwezig vanaf t begin. Overal een tijd voor zegt Prediker
Worden die we al voor de grondlegging der wereld waren.
Het mag lente en zomer worden na de herfst en winter op een wijze wat Hij alleen  schikken kan en voor ons gepast is.
Zijn Geest in ons . Nieuwe schepping. Eindeloze onmetelijke en scheppende liefde. Hij, onze Maker en Man. Onze komende Koning.”

Hab 3:17  Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; 
Hab 3:18  Zo zal ik nochtans( = Nevertheless) in YHVH van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. 
Hab 3:19  De Heere YHVH is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth. 

Een van de prachtig gedichten uit de engelse bundel Nevertheless met toestemming van de auteur:

Greater God

Greater than my suffering
Ransom for my soul
Every bondage broken
And brokenness You mould
Though there is beauty hidden
Endless price is paid
Rest my spirit for it is finished
God has made a way
O sing my fearless friend
Death is not the end

De uitgave verdient dat velen er notitie van zullen gaan nemen. Het boekje is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

De Nederlandse uitgave bevat andere gedichten en illustraties dan de engelse bundel en heeft ook een andere layout.

Uit de nederlandse bundel “Na het voorbij”:

PARAPLU
Laat mij leven en herstel mij
want ik weet het niet
Voel enkel pijn, heb vragen
over dit verdriet

Ik geef mijn hele leven
elke keer aan u
en vandaag gaf U mij
een grote paraplu

De slagregens van pijn en vragen
vallen naast me neer
Ze zijn er nog, maar ik kan schuilen
je hoeft niks, zegt de Heer

Samen lopen we verder
ik vertel Hem mijn verhaal
Zijn haar,Zijn mantel zijn doorweekt
Hij begrijpt het helemaal

Na het voorbij Meta Sietsema

DOOR

Ik ga door met lief te hebben
want dan ben je heel dichtbij
in liefde blijven wij verbonden
jij bij God en God in mij

 

Voor meer info, schrijf mij via chaver18@hotmail.com

Meta zelf kan men via :  https://www.facebook.com/meta.sietsema  bereiken en haar emailadres msietsema@hotmail.com

Shalom, Hadassah

 


Een reactie plaatsen

Waren het christenen op Shavuoth in Handelingen 2?

Niet beter wetende zou je kunnen denken dat het christenen waren die destijds op Shavuot in vreemde talen spraken.
Let wel, het was niet het gebrabbel, maar gewoon bestaande talen die deze eenvoudige mensen ineens konden spreken,maar daarover later.

De christelijke kerk heeft in haar leringen voortgebracht dat het christenen waren die na de opstanding daar in Jeruzalem waren.Zo heb ik het geleerd,maar waren ze dat ook?

Een aantal waren dicipelen en de anderen waren navolgers van hetgeen Yeshua hen had uitgelegd.
Vierden deze mensen de zondag?
Had Yeshua hen dat bevolen?
Aten deze mensen varkensvlees of ander onrein gedierte volgens de vijf boeken van Mozes?
At Yeshua varkensvlees?

Zoals de Schrift uitlegt, gingen deze oprechte mensen in hetzelfde spoor als hun Meester Yeshua, die hen ook het verschil leerde tussen opgelegde menselijke wetten en de geboden van YHWH.
In Mattheüs 5 vanaf vers 17 leert Yeshua dat er niet één jota noch één tittel van de wet afgehaald wordt en in Openbaring wordt nog es herhaald dat er geen jota noch tittel van de wet afgehaald mag worden.

We kunnen dan wel gaan begrijpen dat er mensen zijn geweest die een en ander hebben weggelaten,zodat het lijkt dat het christenen waren die Shavuoth deden.Zij zijn het Pinksteren gaan noemen,maar dat is iets heel anders.Dat is op een andere tijd en met een andere inhoud.Ik heb christenen nooit over omertelling gehoord…

We zullen eens gaan kijken wie er aanwezig waren op Shavuoth in Jeruzalem…

And when the moed of Shavuot was fully counted by
the omer, they were all with one accord in one place.
2 And suddenly there came a sound from the shamayim
as of a groaning Ruach, and it filled all the Bayit
(7) where where they were sitting.
3 And there appeared to them divided tongues like as of
fire, and it sat upon each of them.(8)
4 And they were all filled with the Ruach Hakodesh,
and began to speak with other tongues, as the Ruach
Hakodesh gave them the utterance.
5 And there were dwelling at Yahrushalayim, Yahudim,
(9) devout men, out of every nation
1under the shamayim.

Uitleg:
(7) The House is not a room. And is not an upper room.
It is merely a Hebraic way of identifying the place
as the House of YHWH on Mt. Moriah. Even in the land of
Yisrael today, the Temple Mount is known as Har
HaBayit, or the Mountain of the House. The Spirit fell in
the Temple, or the “House” of YHWH, since that was
the only place Yisraelites would be gathered by
commandment according to Deut. 16 and Lev. 23. Had
these Yisraelites been in an upper room, the Set-Ap
art-Spirit could not have been given, since they would be
in disobedience to the Torah, as would YHWH, if He gave it to those who were not in His House, but rather in a prayer room of their own choosing. The so-called
church as a separate entity from Yisrael, was neverborn on that day, since the events were promised and prophesied and fulfilled to Yisraelites in the Temple in YHWH’s House.
(8) Another indication that Yisrael was being renewed,as
as opposed to a gentile church being birthed, as the
Torah was also given in voices of thunderings, or (as
the sages teach) in the 70 known tongues of the
nations. The Torah was now being placed in their
hearts, and this sign of divided tongues indicated
that
very implanting within the disciples.
(9) Note that these people were not pagans but returning
returning Yisraelites in varying stages of return.
No pagans would go and worship YHWH on
Shavuot/Feast of Weeks. Later in verses 8-11 we see
that these men were Yisraelites but not Jews, even
though the term Jew is used here to include other
Yisraelites both natural and by conversion.

6 Now when this was noised abroad, the multitude came together,( 2)
and were confused, because every man heard them speak in his own language. (3)
7 And they were all amazed and marveled, saying oneto
another, See, are not all these who speak Galilaeans?
8 How then do we hear them speaking in our own native language?
9 Parthians, and Medes, and Eylamites, and those
Yisraelites dwelling in Aram, among whom were
Yahudim, and those from Kappadokia, those from Pontos,
and also Asia Minor,( 4) (,5)
10 Phrygia, and Pamphulia, in Mitzrayim, and in the parts
of Libya near Cyrene, and Yahudim and gerim
from Romiyah, along with the Yireh-vuvh (YHVH),( 6)(,7)
11 Cretes and Arabians, 8we do hear them speak in our
tongues the wonderful works of Yeshua
. 12 And they were all amazed and stunned, and were in
doubt, saying one to another, What does this mean?

Uitleg:
1
The term “every nation” is indicative of non-Jewish
Yisraelites, since this was before the exile of 70CE and
the Jews at that time had not yet been exiled to every
nation under heaven like they are today, which had in
fact occurred to Efrayim at that time.
2
The “multitudes of the nations.” We see both the
devout Jews and the multitudes from the nations
coming together around the feasts as the restoration
work begins.
3
Native tongue of the many Yisraelite nations that were visiting.
4
The Parthians and Medes in Acts 2:9, are identified as
an area where Efrayim (ten tribes) was scattered,
according to I Chronicles 5:26. The Gozan River wasin
the area of Medo-Persia. They later formed a large part
of the Scythian peoples, who later would settle
Northwest Europe as the invading Anglo-Saxon and
barbarian nations. The Eylamites in Acts 2:9, were
most likely descendents of Ullam, son of Sheresh, son
of Maachah, son of Manasseh, son of Joseph.
“Eylamites descended from Ullan, son of Maachah,
son of Manasseh, son of Yoseph…” Kol Shofar
Monthly Newsletter
, Vol.2 No.6 p.2.
5
The exiles from Pontus, Galatia, Cappadocia and
Asia, were all to be considered the dispersed exiled
chosen people according to Peter in 1 Peter 1.1.
6
Known in Hebrew as Yireh-YHWH, or YHWH fearers
who were not natives.
7
Clearly many non-Yisraelites by birth were also in
YHWH’s House joining Yisrael and thus being Yisrael
as seen by the term gerim/strangers and Yireh-YHWH
converts. Notice that Libyans and Egyptians also
become Yisrael and received the seal of the Spirit.
8
Arabs can and have always been welcome to become
Yisrael based on Torah terms.
9
Most believers still don’t clearly see the significance
of this event, seeing it as the birth of a new religion, or
non-Yisraelite entity, rather than as the fulfillment of
Jeremiah 31:31

En hoe komt het toch dat er zovelen met een grote prijs teruggaan naar het onderwijs wat Yeshua werkelijk gaf?
Hosea 6:
After two days(1)will He revive us:(2)
on the third day HeHe will raise us up(3)
and we shall live in His sight.(4)

Uitleg
1
Two thousand years according to 2nd Peter 3:8 and
Psalm 90:4, which establishes the principle of a day
equaling one thousand years in YHWH’s sight. We see
that again in the creation account. After two days,
or 2,000 years, both houses will be quickened, or revived to
righteousness and restoration and healing in our nation.
We see this coming to pass with the two-house healing
and revival that began to accelerate in 1996 CE, exactly
2,000 years after Yahshua’s birth in 4 BCE.
2
The “us” is both houses of Yisrael.
3
The third day is the start of the 3rd set of 1,000 years
after the offering of the kingdom by Messiah Yahshua.
Beginning around 1996 CE, the third day began. Both
houses are in a season of revival that leads to the
resurrected life of the millennial kingdom. Two-house
revival is the means to the end, with the end beingthe
life of the kingdom restored in the millennial reign of
Yahshua, which commences 7,000 years after Adam
and Eve, or 3,000 years – 3 days – after Yahshua’s first coming.
4
When both houses have been given eternal life
through Yahshua, we will live in His sight and in His
presence, or literally “before YHWH,” as opposed to
being broken and wounded, living out in the nations,
away from His face and His presence.

Vertaling met uitleg: RSTNE met toestemming.

Ja, zo ben ik het ook gaan zien…


Een reactie plaatsen

The famine is over….

Een bijzondere vertaling van onze zogenoemde bijbel komt eraan…
Meer weten?

He will likewise startle many nations.

Sovereigns shut their mouths at Him,

for what had not been recounted to them they shall see,

and what they had not heard they shall understand.

Isaiah / YashaYahu 52:15

The Famine Has Ended!
The OLD WINE in your heart will not tolerate being in the presence of NEW WINE. If you are thirsty, come and drink. The famine of Yahuah’s Word is over. Before His Word could not be found because translators had torn His Heart out of it. His Heart has been restored to one translation: The Besorah Of Yahusha Natsarim Version (BYNV). The abstract wineskin is your heart (inner mind).

You will read information here that will be disturbing to your wineskin; but then joy will replace the bitterness.

This new English translation of the 66 books of Scripture is going to make waves, as literal Hebrew-to-English words (about 30 of them) will be seen throughout the text for the very first time. The order of the books helps the subject matter to flow smoothly, as you will see when you end 2 Kronicles and go straight into Daniel. “In the beginning . . .” begins the Natsarim Writings with the memoir of Yahuchanon, rather than the traditional opening memoir of MattithYahu. Opening with MattithYahu reinforces the stronghold of “Christmas” which is locked into most people’s minds; but MattithYahu’s objective of recording the birth of Yahusha is tied to his objective of showing the lineage and legitimacy of Yahusha as Monarch, descended from an unbroken line of monarchs.
As I jumped into this endeavor with both feet, relying solely on the guidance of Yahusha every minute, even with years of uncovering shocking and hidden truths, the discoveries I made were so profoundly challenging to tradition that I wrestled over whether or not they should be used in this translation. Of course, Yahusha won that easily, so the words and truthful SPELLINGS of them are there, and may open many eyes, and close others. The outcome will be based on what is in each heart; love, or hate.
The broad span of history, and the distortions of language, will come into clearer view. In all of this close work with the Hebrew, I had to stretch and allow the Light to clean-out dregs of old wine that needed to be purged. The Truth of Yahuah’s Words made me aware that even with a new “wineskin”, the “new wine” continues to make changes in our hearts as it takes its course. The Word of Truth cleanses, and renews the human mind to agree with Yahuah. The entanglements with the apparatus of evil (false teachings, leaven, human traditions) can be severed through our decision to choose Yahusha instead of the world, however the cleansing of our hearts is a process as Yahusha’ Mind replaces our mind with His.
There are things in this translation that no one has ever seen before, and at first some will have thoughts arising from their “old wine”; but those who persevere will be truly blessed. There was a previous “Besorah Of Yahusha”, and was the beginning of this project. A Christian seminary student worked with the text, basically restoring the Personal Name of Yahuah to the palaeo-Hebrew letters. Now, Yahusha has allowed one His Own Natsarim to work with the text, so it can be said this is the first Natsarim Version translated into English. Every translation in history, from the Septuagint to the Latin Vulgate, to Wycliffe’s, to Tyndale’s, to the Geneva, to the Authorized Version, and all the modern versions of today, are all interpretations from Hebrew into Greek, Latin, German, Old English, Spanish, and so on. An interpreter “translates” the meaning of a source language’s word into the target language, and we call them “translators”. Idioms become problematic, but even literal meanings bear the imprint of the translators’ understanding of them, based on the “old wine” in their wineskins. Each new translation becomes more pure, and as more Light is given, there will be more improvements. To convey Truth with absolute accuracy will bring understanding, and the big picture will appear in the hearts of all who receive the Living Water of Life. The Living Words of Yahuah are the world’s most valuable Treasure, and they are about Yahusha, the Living Word that became flesh. To follow Him is to choose Him over the world. To not follow Him is to choose the world.
The wineskins, and old wine, are briefly explained at the beginning, and ending, of this translation.

SAMPLE THE NEW BYNV ON AMAZON
TODAY AND DECIDE FOR YOURSELF:
http://www.amazon.com/dp/B00EAB3U9I

“This is written for a generation to come,
So that a people to be created praise Yah.”

Tehillim – Psalms 102:18

The Message (Besorah) of Yahusha; have you heard it? Repent, for the Reign of Yahuah draws near! 1223 pages (approximately) – 6” X 9” soft cover edition [includes Glossary of Terms] You are welcome to send pre-orders to reserve a copy of the first run. Send a check or money-order for $40 (price includes $11.00 shipping & packing for domestic shipping – overseas shipping will add another $11.00, $51). This offer is to expedite the printing expenses a little, so this helps immensely if you are moved to order in advance. We expect the first printing will be ready to ship by late August 2013. With limited funds, we need advance orders, and help from those moved to add more in order to see this have a thundering impact at its first arrival in the world.

Torah Institute
POB 436044, Louisville, KY 40253
To pre-order a copy online NOW:
http://www.torahzone.net/SCRIPTURE-TRANSLATIONS/

We have stepped through the threshold of a new period of awakening as Yahusha pours out His Spirit on ALL FLESH. The distress of nations, and YaAqob’s trouble is just ahead. The Natsarim are crying on “Mount Efrayim”, the call to go to Tsiyon, the City of Daud: “For there shall be a day when the Natsarim* cry on Mount Efrayim*, ‘Arise, and let us go up to Tsiyon*, to Yahuah our Alahim*.’ ”

*Natsarim: watchmen, guardians, branches (of Yahusha’s teachings), first followers of Yahusha.

*Efrayim: General term for the northern 10 tribes, named after the lead tribe, usually spelled Ephraim.

*Tsiyon: the City of Daud, a few acres just to the south of the Temple Mount.

*Alahim: ALEF-LAMED-HAY-YOD-MEM; The English could also be rendered Alahyim, and is a pronoun meaning mighty-one.

The initial reaction for most is to be repulsed by the component “ALAH”, as is used as a pronoun by the Hebrews from the “other side of the family”, or those who speak Arabic. Look closely at the Hebrew letters above that make up this word; the Masoretes and their vowel-pointing “fixed” a new uniform method of vocalization for letters and words. By “fixed”, I do not mean “repaired”; they set some things straight, yes, but others they altered and corrupted. The Arabic word for “father” is AB, yet the modern Yahudim pronounce it “AV”. The Arabic for “mother” is “UM”, and the Yahudim say “EM”. Both of these language groups are HEBREWS, and derive the bulk of their language from Abraham. We could be making a huge mistake by dismissing one of these groups over another, until we reason together, with Yahuah, what has happened. One of these two groups was never sent into the nations to have their speech corrupted by foreign languages, and the other group retained the purity of the Hebrew. Although the Arabic tribes (the 12 descended from Yishmaal) became idolaters and departed from their brother,Yitshaq (Isaac), they still speak the original Hebrew words, and name their children Yusef, Daud, Yishmaal (all are in Scripture, and are Hebrew), Yaqub, Adam, Quah (Christians call her Eve, like in the KJV), Ayub(Christians say “Job”), and so on. The word ELI is accepted with open arms, and yet it is spelled ALEF-LAMED-YOD; the Arabic is ALI. Which is it, Eli, or Ali?

Yahusha cried out the first verse of Psalm 22, “Ali, Ali, lama sabakthani?” in Syraic Aramiac; not “Eli, Eli”.

How do we know? Because the Masoretes had not yet corrupted the vocalization.

Already, you can see where this is going. Being scattered into the nations has had its consequences on the one group, and not the other. The Besorah Of Yahusha restores the correct Hebrew-to-English, and may be of help to those trapped in their worship of the moon-deity to help them come back home to the faith of Abraham, Yitshaq, and YaAqob. In short, the Masoretic blinders are removed, and you will be pierced in your heart with pure Truth.

“So then, have I become your enemy, speaking Truth to you?” – Gal 4:16

It really matters what is poured into the wineskin of our hearts; Old wine, or new wine. This translation is new wine, free of leaven (human traditions), straight from the Source of the Restorer Himself, so that we can become part of the team of rebuilders:

“Then Yahuah will guide you continually, and satisfy your being in drought, and strengthen your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail. And those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. And you would be called the Repairer of the breach, the Restorer of streets to dwell In.” – Isa 58:11, 12

Here is the most revealing explanation of what has been going on: “See, days are coming,” declares the Master Yahuah, “that I shall send a hunger in the land, not a hunger for bread, nor a thirst for water, but for hearing the Words of Yahuah.
And they shall wander from sea to sea, and from north to east – they shall diligently search, seeking the Word of Yahuah, but they shall not find it.” – Amus 8:11, 12

The Living Words are able to be found among Yahusha’s Natsarim; He is in His Hekal (His body of Natsarim).

“He who has an ear, let him hear what the Ruach says to the assemblies.” Rev 2:7

Have you been driving a KJV?
You don’t drive the Besorah;
IT DRIVES YOU!

For an example of another word that doesn’t belong, take the word “Bible” ; it is not in the text anywhere, but it’s on the cover, because tradition keeps it there. Biblia was a fertility deity whose shrine was in the city of Biblos, which happened to be a city whose main export was parchment made from flax. So, does it follow that the Word of Yahuah is to be referred to by the name of a pagan deity? It emerges as “biblion” in the Greek, as “Byblos” was the name of the city where the shrine was. When referring to “scroll”, we could simply say “sefer”, or even “scroll”; the Words of Yahusha also refer to themselves as the Writings of Truth (Danial 10).

Check Revelation 20:12, and you’ll discover the Greek word “byblion” is used for the Scroll of Life, but again, that’s a Greek word, derived from a Pagan deity. The Yahudim would not typically learn Greek, since it was filled with so many idolatrous words like this; but people today do all these things without ever knowing about them.
Here’s another oddity:

Words are spelled using the Greek “ph” in them, instead of the straightforward letter “f”. Why so much Greek influence? The Hebrew name most render “Joseph” has several of the above-mentioned oddities. It should simply be “Yusef” when transliterated, but where is the version that does it that way? Yusef means “Yahuah has added”. Words mean things. The meaning of many Hebrew words and names are explainable, and add depth to our understanding.

Favour, Peace & Blessing to you all our dearly beloved Brothers & Sisters . . . .
All our love in Messiah Yahusha,
LEW & PHYLLIS WHITE

STARK-RAVING-REVIEW: “I began reading the electronic version of the new BYNV Scriptures to our four young boys to calm them all down as they go to sleep last night (I started in Yahukanon). Every few minutes my eldest son said “Daddy why have you stopped reading?” I hadn’t realised i’d stopped, my attention had become so focused on what has been called NEW WINE. There are different names and different spellings that I wasn’t used to. It didn’t look right to me but it was actually my mind stretching to allow for the NEW WINE to be poured in. It is an amazing new version. The word and message just jumped right out at me. It is by far the most accurate and powerful version of Scripture I have ever felt as I read it and I want more. Thankyou Brother Lew for your dedication and the agonizing pressure you have endured to be able to produce such an amazing publication with and for Yahusha. Check it out everyone……..if you are truly hungry for new fresh wine you will never go back after reading this Gem”
…..Mark Davidson

Our mailing address is:
LEW: order@fossilizedcustoms.com
PHYLLIS: phyllis@torahzone.net
MARK & AMY: davos2730@gmail.com

http://www.torahzone.net/blog/
https://www.facebook.com/pages/Torah-Institute/238535699521881

unsubscribe from this list update subscription preferences