Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

De opgang en achteraf gezien: Yom HaKippurim

Een reactie plaatsen

In de opgang van Yom HaKippurim kwamen er verschillende zaken op ’t pad. Een was er dat het herstel nog niet voltooid is en we als huizen nog op verschillende lokaties verkeren, hoewel een aantal afgevaardigden ons wel vertegenwoordigen in het land waar Yeshua geboren is en waarnaar de tweede aliyah zal gaan plaatsvinden.

Het maakte dat ik ging kijken naar wat er aan voorbereiding bezig is, nu de straf van de verbanning over is.

Ik zag woorden over Wet en Genade, Huis van Yahudah/Torah en Huis Efrayim/Genade (gevonden).

Twee getuigen voor YHWH’s aangezicht:

“and, in this last day He would have them, and their companions, come together, that they might confirm His truth in the earth (Genesis 48:19; 1 Kings 12:15,24; Hosea 1:10-11; John 8:17; Romans 9:26).”
http://www.redeemedisrael.com/

Ook hoorde ik een uitleg over het vasten op Yom HaKippurim en of het werkelijk moest.

Juist in die dagen hoorde ik ook het prachtige lied Haben Yakir Li in verscheidende uitvoeringen..

https://www.youtube.com/watch?v=eCLGhByKlCQ

Daarnaast zag ik op de avond vóórdat de Yom Hakippurim in Israel plaatsvond, een gezamelijk massale bijeenkomst bij de Western Wall

Hoopvol dat was de indruk de ik met Yom HaKippurim meekreeg.

Wat YHWH begon zal Hij gaan voleinden.

Volgens de uitleg van 119ministries hoeft er niet gevast te worden,maar het initiatief om te vasten is een krachtig middel om iemand bij de les te houden.Dan geen gebod,maar een vrijwillige zaak om niet afgeleid te worden, want wat is een mens?

Day of coverings
Vuuroffer
Bloed
Verzoeningen
Yeshua
Gebed van Nehemia 1:5-11

Zondebesef in de zin zoals wij, komend uit de voornamelijk christenheid, kent Yudah niet zoals Rabbi Benjamin Jacobs uitlegde in een reportage.Zij hebben er een andere benadering voor, waar zeker plaats is voor belijden en omkeren/terugkeren naar Torah.Goed om dat van hen te vernemen.

https://www.youtube.com/watch?v=sO7sM3UccVo&list=RDsO7sM3UccVo&index=1

Een vriendin in Jeruzalem die naar de Muur ging en ons vertelde dat zij daar gebeden had zowel voor ons allen.Zó hartverwarmend.Ontwakend bewustzijn…

Wanneer we vragen om herstel doen we dat in principe voor ons volk wat één gaat worden.Ons, wij…begrippen die nog meer gemeengoed moeten gaan worden zodat we er in gaan wandelen en het begint met identiteit die we door Yeshua gekregen hebben, Israeliet met de andere stammen, huizen,land, taal en onze Maker.

Zie de waardevolle woorden van Daniël, Nehemia e.a. wanneer zij pleiten.Het is niet alleen voor hen zelf wat zij vragen..en Hem herinneren aan wat Hij beloofd heeft.Nehemia 1:

Wij en onze vaderen

Daniel 9:5:

Wij hebben gezondigd…

Zijn wij al zo ver om het breder verband te zien?

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s