Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Reflections in life

Een reactie plaatsen

Voor mij zijn reflections datgene waar ik veel waarde aan toeken.Wanneer men jong is denkt met nog niet zo evaluerend, men doet ervaringen op.Wanneer men ouder, bewuster, wordt, gaat men verschillen opmerken en met die verschillen komt er overweging.Of moet je zeggen, juist door die overweging,de keuze, komt er ruimte voor evalueren?
Of zou je kunnen zeggen dat het alles al in de kiem van de mens aanwezig is?
Dat zou werkelijk bijzonder zijn.
De psalmist weet het zo goed te verwoorden in psalm 139:
vanaf vers
13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o Elohim, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!
</em
een heel vreselijke wijze
03372 ary yare’, ww
ontzagwekkend
eerbied

wonderbaarlijk gemaakt ben
06395 hlp palah, ww
wonderlijk en volgens de regels
daar de oorspronkelijke stam is:
TWOT-1772

13 For You have formed my inward parts: You have covered me in my eema’s womb.
14 I will hallel You; for I am fearfully and wonderfully made: marvelous are Your works; and that does my being know full well.
15 My bones were not hidden from You, when I was shaped in the hidden place, and knit together in the lowest parts of the earth.
16 Your eyes did see my unformed body, yet in Your scroll all my members were already written, which were formed, when as yet there was none of them.(1)
Footnote:(1)YHWH knows us before formation, and sees us as if we were already conceived.

YHWH kent ons al voor dat wij gevormd werden and kijkt naar ons als waren wij alreeds ontvangen…
Dat is werkelijk iets om over na te denken temeer daar er tekstaanhalingen zijn die daarover reppen:

Joh 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
Efe 1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
1Pe 1:20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

Ons zicht gaat vaak tot waar wij het zien, maar we lezen hier iets bijzonders,dat hoewel wij tot zover kunnen zien,Hij de Maker alles overziet.
Zo heeft Hij geduld gehad overeenkomstig Zijn plan om in onze dagen op veel grotere schaal bekend te maken dat er naast het algemeen bekende Yudah ook een noorderlijk koninkrijk is wat nog niet herenigd is met datzelfde Yudah.
Vandaag kwam ik deze studie tegen die ik van harte aanbeveel…

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s