Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Two or three witnesses talking about Lo-Ammi becomes Ammi

1 reactie

Who are these people Sha’ul is talking about?

Romans 10:19 But I say, Did not Yisrael know? First Moshe says, I will provoke you to jealousy by them that are not a people at all, a Lo-Ami, and by this foolish nation I will anger you.
Footnote 1:
Moses in Deuteronomy 32:21 spoke of a part of Yisrael that would become a foolish Lo-Ami, and that would wind up provoking the rest of the nation to jealousy. Of course that speaks of Efrayim provoking Judah.

Moshe and Sha’ul have said same words and meaning…
Even Hosea and Cephas spoke the same words…
Out of the mouth from two or three witnesses…
See!
Deuteronomy 32:
21 They have moved Me to jealousy with that which is not El; they have provoked Me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with those who are Lo-Ami; I will provoke them to anger with a foolish nation (2).
Footnote:
(2)This reference refers to Yisrael being stunned and angered by a people that resemble non-Yisraelites in culture and lifestyle, claiming to be the “Yisrael of YHWH” in the latter-days. From Scriptures in Hosea 1:9, First Peter 2:10 and Romans 9:25-27, the Lo-Ami foolish, or goy-nation, was and is returning Efrayim-Yisrael.
Romans 9:
25 As He says also in Hoshea, I will call them My People-Ami, who were not My People-Lo-Ami; and will call her Ruchamah, who were Lo-Ruchamah (1).
26 And it shall come to pass, that in the place where it was said to them, Ye are not My People-Lo Ami; there shall they be called children of the living YHWH(2).
Footnote:
(1) Paul makes a direct reference to the non-Jewish believers coming to Moshiach being the very northern exiles spoken about by Hosea in chapter one. Hosea was never sent to gentiles. As such, Paul continues to unravel the mystery of the identity of those responding from “the nations.” Note also the contextual connection between “the nations” being favored in verse 24, and the fact that Hosea spoke of these exact same people in verse 25, thus establishing a direct connection between the latter-day “nations,” and the Efrayimites of Hosea chapter 1 verses 8-9, and chapter 2 verse 23.
(2) From Hosea 1:10, this is still speaking of “the nations,” those who were the former Lo-Ami, not My people, the exact same people who will supernaturally appear in the end times as the “children of the living Eloah.” Again the key connection is the word “them.” “Them” refers to the 10 tribes of the north, and the word “they” (the same people) refers to their end-time restoration as YHWH’s acceptable children from non Jewish-Yisrael.

18 In those days Beit Yahudah shall walk with Beit Yisrael, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance to your ahvot.
Footnote:
The days when the ark and its location no longer come to mind.
2 This verse alone proves that Torah-keeping Efrayim is not called to learn Torah from the orthodox Jews in Yisrael. This and other key verses makes it clear that when YHWH opens the door of aliyah/immigration, both houses go together rather than Efrayim running to apostate Jews now living in the land. Any aliyah/immigration without both houses having the same open door is a flesh trip of man’s flesh and shall not stand.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Two or three witnesses talking about Lo-Ammi becomes Ammi

  1. Pingback: Community and the Regathering of Ephraim | natsab

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s