Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Ziet Ik zal iets nieuws maken…

Een reactie plaatsen

Jes 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen Elohim!
Jes 57:14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks.
Jes 62:10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!
Mt 3:3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!
Mr 1:3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht.
Lu 3:4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!

Wat worden met deze verzen bedoeld?
We kunnen het persoonlijk toepassen, maar er is ook een nationaal belang.
Nee, ik bedoel niet de alleen maar de gangbare, maar er is iets nieuws aan de gang…
Jes 43:19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.

Iets nieuws naast het bestaande.
Er is beweging gaande dat Efrayim gaat ontwaken.
Nee, niet die enkeling her en der…
Er is meer aan de hand en in gang gezet.
Denk aan een bron en het begin van een rivier.Dat begint heel klein.Haast niet merkbaar..
Ik ben Hanoch Young gaan kennen, een orthodoxe uit Yudah, die gaan zien is dat Efrayim nog niet is teruggekeerd, laats staan weet dat zij Efrayim zijn, behoudens die enkelen die het wel zijn gaan weten en erin staan.

Hanoch is opgestaan en is via een van van enkelingen gegaan om zijn broeders helpen te ontwaken.
Een heel andere boodschap dan we gewend zijn en ook heel aantrekkelijk, want de zogenoemde gelovigen uit de volkeren/heidenen zijn gewoon Efrayim, of Efrayim toegedaan als metgezellen.
Zoals men ook metgezellen hebt die huis van Yudah toevallen.
Kom laat ons opgaan en luisteren.
Het is tijd om onze identiteit te gaan ontdekken en erin te gaan staan.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s