Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Hoe maakt Efraïm zich bekend?

Een reactie plaatsen

Jer.31: 19 Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.

Nadat ik mijzelven bekend gemaakt heb,
Wat is dat bekend maken?
Je gezicht laten zien?
Wat kan men aan je gezicht zien?
Hoe worden deze verzen bedoeld niet door een Europeaan geschreven,maar door Jeremia?

En wanneer maakte Efraïm zich bekend?
Staat er niet in het voorgaande vers iets over bekering?
18 Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt YHWH,mijn Elohim!

Die woorden staan ook in Klaagliederen 5 vers 21 “YHWH, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.

Bekeer mij,zo zal ik bekeerd zijn…
Maw, ik wil dat U mij omdraait naar U toe,want ik weet niet hoe dat moet en ik wil dat het door Uw toets heen gaat.
Wordt dat ermee bedoeld?
Zou het kunnen dat in deze verzen het hele Lo-Ammi gebeuren in een notendop verscholen zit?
Zou het kunnen dat het van YHWH’s wege is dat Efraïm tot die vraag komt, omdat zij verstrooid is geworden vanwege haar ongerechtigheid en andere goden is gaan dienen en volgens de belofte gaat zien dat die weg doodloopt?
Dat vanwege de belofte dat de twee houten/stokken de straftijd over is en Efraïm terugmoet naar de geschreven Torah van YHWH,wat het Levende Brood is waarover Yeshua spreekt, want Hij is Torah en Hij is Levend en Hij spreekt dat Hij levend Water is en Brood, dat verzadigt.

Dit vragen aan YHWH geeft aan dat er zelfkennis is gekomen en een besef wie de mens is.
Die voorbewerking is een werk van YHWH’s Ruach, die ons alles leren zal.
De vraag of ABBA deze mens zal willen bekeren wordt ook herhaald in Psalm 80.
Drie keer tot het laatste vers vraagt de psalmist aan YHWH of Hij wil terugkeren,zodat Israel verlost zal gaan worden:
O YHWH, Elohim der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden”.

Wanneer men tot deze vragen komt, is er duidelijk iets aan de hand…
Jer.31: 19 Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.

Nadat Efraïm bekeerd in de zin van teruggekeerd zijn naar ABBA YHWH,heeft deze berouw gehad…
en lerende de inzettingen en geboden van YHWH heeft hij zichzelf kúnnen bekendmaken en werd hij gezien (en gaat hij straks gezien worden)…
Op de heup kloppen is dat niet een verwijzing naar Ya’acov, die bij de bron met en Engel worstelde en daarna Israel werd genoemd?
Kijk, wat YHWH is begonnen gaat Hij voleinden, dus Efraïm gaat bekend worden bij zijn overige broeders en Yudah zal hem gaan herkennen, precies zoals het Woord van YHWH profeteert.
Dat zal een bijzonder moment zijn!

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s