Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Is er een patroon?

Van de week las ik een bericht en een gedachte kwam in me op…Die wil ik u eens voorleggen.
Kan het zijn dat er bepaalde situaties zijn die men haast naadloos op vorige gebeurtenissen kan leggen en dezelfde uitwerking hebben?
Als dat zo zou zijn, kan dat dan voor beide kanten?
Gebeurtenissen die zegen brengen of vloek?

Psalm 22:18
Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad

Mt 27:35
Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.

Men verdeelde het…
Nu gaat men op 17 december aanstaande een stemming houden,wat verdeling van het land van YHWH inhoudt.
Wat zal het antwoord hierop zijn?

Staat dat ook ergens voorzegd in het Woord van YHWH?

Ik denk dat er uit Jesse’s oude stam iets nieuws gaat groeien…
Jesaja 11:1
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen