Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Vernieuwd inzicht

Een reactie plaatsen

1Ti 2:1  Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
1Ti 2:2  Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
1Ti 2:3  Want dat is goed en aangenaam voor Elohim, onzen Verlosser;
1Ti 2:4  Welke wil, dat alle mensen behouden worden, en tot kennis der waarheid komen. 

Gebed voor overheden nader bekeken.
We lezen in 1 Timotheüs 2 dat overheden in een rij wordt genoemd met alle mensen, dus de overheid en koning worden er niet specifiek uitgelicht.
Wat is de bedoeling van het onderwijs in dit hoofstuk? We lezen de woorden: vermanen, smekingen, voorbiddingen, dankzeggingen.
Paulus schrijft nadrukkelijk dat hij zijn toehoorders vermaant vóór alle dingen, die gedaan worden.
Dus voordat andere zaken gedaan worden,éérst de smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen.
Voor wie?
In de nauwkeurige volgorde komen als eerste “alle mensen”, gevolgd door “voor koningen en allen die in hoogheid zijn”.

Waarom?
Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle heiligheid en eerbaarheid.

Het resultaat wat YHVH voor ogen staat?
Want dat is goed en aangenaam voor YHVH, onze Redder,

Omdat?
HIj wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis der waarheid komen.

Gebed voor overheden is mijns inziens eenzijdig naar voren gehaald als zou het alleen daarom gaan in Tim 2,
omdat we uit de teksten erom heen, op kunnen maken dat de overheden in het rijtje van alle mensen staat.

Het doel om te te bidden voor alle mensen inclusief de overheid, is in de eerste plaats dat het ons, Zijn verkozen kinderen, wel zal gaan,
opdat wij een gerust en stil leven leiden, omdat dát goed en aangenaam is voor Hem, die ons verkoos. gevolgd door de woorden, dat Hij wil, dát
1 Timoteüs 2:4
(Dutch SV)  Welke wil, dat alle mensen behouden worden, en tot kennis der waarheid komen.
(Hebrew NT DD)  אשר חפצו כי יושעו כל־בני האדם ויקבלו דעת האמת׃
(KJV)  Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
(KJV+)  WhoG3739 willG2309 have allG3956 menG444 to be saved,G4982 andG2532 to comeG2064 untoG1519 the knowledgeG1922 of the truth.G225

Het kan dus zijn, dat we bidden mogen voor alle mensen inclusief overheden, zodat zij onderworpen worden aan YHVH’s wil, opdat het ons, Zijn kinderen welgaat.
En dat welgaan van Zijn kinderen geeft het gewenste aangename goede resultaat voor Abba YHVH, Die wil dat alle mensen behouden worden.
Wanneer wij gericht bidden overeenkomstig Zijn wil en Hij een goed en aangenaam resultaat verkrijgt, komt Hij in actie, maar het gaat in de eerste plaats om ons,
Zijn kinderen, zodat Hij er Zijn welbehagen van heeft. Van daaruit komt het volgende,dat Hij wil dat alle mensen inclusief de overheid behouden wordt en niet andersom. Het is erg belangrijk dat we de volgorde in acht nemen.

Dit alles geeft een ander licht op de situatie en het is goed om onze gedachten bij te stellen, zodat we bidden overeenkomstig de gedachte die YHVH eraan verbindt.
Vernieuwing van ons denken betekent loslaten van gedateerde aangenomen mening van anderen in het licht van Zijn levende Woord.

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s