Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Van voorportaal naar podium brengen

1 reactie

Onlangs kwam mij de droom in gedachten die een zus in Yeshua me jaren geleden vertelde. Een vriendin van haar had gedroomd dat een lammetje in het voorportaal van het gebouw lag waar mensen samenkwamen om het Woord te horen. Het betrof de messiaanse gemeenschap in de US én de droom was járen geleden gedroomd. Het lammetje lag daar en alle mensen liepen er langs of sprongen erover heen en spoedden zich naar het podium alwaar de leiders van de betreffende gemeente klaarstonden om hun uitleg te geven over het onderwerp van die dag. De betekenis van de droom was dat Yeshua van het podium naar het voorportaal van het gebouw was verdrongen. De droom was een waarschuwing.

Nu we heden ten dage een tendens zien groeien dat wijsheid van mensen meer ruimte en aandacht gaat krijgen dan Yeshua, Die ons redde en ons onze identiteit teruggaf, heb ik en anderen met mij, in de wandelgangen gemerkt dat er onrust gaat groeien en die onrust geeft aan dat bepaald onderwijs gaat wringen.

De rechtmatige plaats van het lammetje is bezig te verdwijnen en dat is geen goede zaak. Wijsheid van mensen wordt of onwetend of anderszijds veel meer benoemd dan het werk van Yeshua.

Yeshua benoemen is iets anders dan Hem de plaats geven Die Hem toekomt en de diepte van Zijn boodschap door studie en aandacht te gaan doorgonden.

Het is zoals ik onlangs een geliefde broeder in Yeshua uit Israel hoorde zeggen dat Efraïm, de gelovigen uit de volkeren in een identiteitscrisis lijken te zitten. Veel van hen kennen hun identiteit niet ten volle en denken dat zij zaken van andere mensen moeten adopteren zodat zij herkenbaar zullen zijn en Yudah de eer kunnen geven die zij toekomen. Dit heeft niets met ruimte en tolerantie te maken, want die is er wel bij de ander. Het heeft met hartsgesteldheid te maken en zelfkennis.

We komen uit een pauselijk systeem waarin we geleerd zijn dat de ander, die voor staat en geleerd heeft, het wel weet. Van die slaafse afhankelijkheid moeten we ontgiften. Dat is iets anders dan iemand de plaats geven die hij of zij overeenkomstig het Woord van YHVH gekregen heeft.

Zelf heb ik uit de mond van diverse mensen woonachtig in Israel horen zeggen dat zij geen achting hebben als wij uit de volkeren hen naar de mond gaan praten. Zij geven er de voorkeur aan dat wij met Yeshua tot volle wasdom komen. Zij zoeken vriendschap met mensen die hun identiteit weten, eruit handelen en hen gelijkwaardig te woord willen staan. In het middenoosten heeft men er meer dan wij in het westen oog voor of wij iets uit relatie of religie doen.

Wij hebben een belangrijke taak in het hele herstelgebeuren.Yudah heeft de koningsstaf en wij de priestertaak. Koningen en priesters. ( Gen 49:10; Op.1:6).Ik hoorde onlangs een Israelische inwoonster dringend vragen of wij uit de volkeren alstublieft zouden volharden om te blijven bidden.

Wanneer wij ons toe gaan voegen aan Yudah zijn wij hun metgezellen en vallen wij onder de condities die aan hen zijn toegeschreven. Abba YHVH heeft op een punt van de tijd Zijn Geest van Heiligheid in beweging gezet om uit de volkeren een volk op te wekken wat eerst Lo-Ammi was en nu Ammi mag worden. Dat kon alleen door het belangeloze verlossingswerk van Yeshua. Wanneer dat Ammi op zijn voeten gaat staan en de identiteit aanvaardt die het ter beschikking staat,valt het onder de condities die voor Efraïm/Israel ter beschikking staan en  kan Yudah tot zijn volledige doel komen. Als wij hen geheel toe zouden vallen zou er van twee volken die zich mogen gaan herenigen geen sprake zijn en kan Yeshua niet terug komen.

Belangrijk is t daarom dat wij allereerst gaan beseffen welke plaats wij Yeshua in onze geloofsbeleving hebben gegeven. Het is door Zijn Geest van Heiligheid dat ons alles geopenbaard gaat worden wat Hij ons geleerd heeft. Wanneer Yeshua hulde gebracht wordt en in het centrum van ons leven staat, zullen wij volkomen toegerust gaan worden en de wereld het openbaar worden daarvan te Zijner tijd en spoedig gaan zien.

Spreuken 9:10 Diep ontzag voor YHVH; Spreuken 14:26; Hand.9:31; Gal.5:1;

En de vrede YHVH’s, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Yeshua ha Masshiach- Phl 4:7

Beproef alstublieft mijn woorden, shalom!

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Van voorportaal naar podium brengen

 1. Wat m’n aandacht trekt en ik laatst ede woorden voor kreeg… Regelmatig lezen we dat we elkaars tradities moeten accepteren.
  Omdat Yeshua tradities had…
  omdat we zelf tradities hebben (gemaakt)…
  Omdat Yudah tradities heeft…
  Tradities, al dan niet van anderen overgenomen omdat we denken de betreffende mensen op deze manier te respecteren?
  Is het dat wanneer men die overtuiging aangedaan is, dat degene die dat niet doet, dan niet verbonden is met Yudah?

  Uit welke hartsgesteldheid neemt men gebruiken over die specifiek bij Yudah horen?
  Om hen te vleien?
  Om hen naar de mond te praten?
  Om hen te eren?
  Zijn het vrijblijvende tradities of hebben ze min of meer een religieus tintje?

  Waar gaat het ten diepste om?
  Het gaat ten diepste om het Woord van YHVH en Zijn Ruach.
  Het is Yudah niet die de “gelovigen uit de volkeren” trok om terug te gaan naar de geschreven Torah van YHVH.
  De geschreven Torah van YHVH is niet joods en ook niet uit het judaisme voortgekomen.
  De geschreven Torah van YHVH mogen wij gaan doen omdat Yeshua onze Verlosser is, wij hebben een eigen weg gekregen, omdat Abba YHVH ons wil gaan herenigen met Yudah.Op Zijn tijd en niet die van onszelf.
  Yudah heeft zijn eigen interpretatie en dat mag.
  Yudah blijft shabbat gedenken tot Yeshua terugkomt, Yudah deed dat al, heeft et altijd gedaan,
  máár Yudah zal ook door de Vader gecorrigeerd gaan worden, denk aan het onderonsje in het Vaderhuis, wanneer de jongste zoon door Vader thuisgehaald gaat worden.

  Abba YHVH wil alle eer krijgen, omdat het Zijn plan is, Hij de Schepper aller dingen is en dat Hij door Zijn Ruach ons in alle waarheid leidt, zoals Yeshua ons aanraadde.
  Laten wij daarom ernstig de Schrift bestuderen en aannemen dat wanneer wij biddend vragen om onderscheid, Hij getrouw en waarachtig is Zijn Geest van Heiligheid te geven om ons in alle waarheid te leiden.

  Efraïm staat een zeer belangrijke taak te wachten die niet in de eerste plaats via joodse wijsheid gaat, omdat zij, hoezeer ik ook verbonden met hen ben, niet het hele plaatje hebben, die ABBA YHVH voor ons ter beschikking heeft staan. Op zeker moment zal Hij Yudah helpen de aandacht op dat andere volk te krijgen.
  Dat brengt mij al enige tijd bij de volgende woorden:
  Psalm 62:6 Doch gij, o mijn ziel! wees stil voor YHVH; want van Hem is mijn verwachting. 7 Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. 8 In Hem is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in Elohim.
  9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; Elohim is ons een Toevlucht. Sela

  De reden dat ik dit ben gaan schrijven is omdat er onder de ‘nieuwelingen” die de Torah zijn gaan praktiseren veel verwarring aan het ontstaan is omdat zij de joodse gebruiken bij niet joodse wel praktiserende Torahmensen, niet terugvinden in het geschreven Woord van YHVH.
  Er zijn er al best veel die afstand willen gaan nemen omdat zij niet joodsbelevend willen worden en ik denk dat duidelijke uitleg op z’n plaats is.
  Lammetjes hoeven zich niet als schapen te gedragen om schapen het gevoel te geven dat zij schapen mogen zijn.
  Yeshua is ons voorbeeld hoe wij, die al jaren de Torah zijn gaan ontdekken, ons mogen opstellen richting lammetjes.
  Het gaat in de eerste plaats om Yeshua Die ons voorging.
  Dat moet ons uitgangspunt zijn.
  Ook moeten wij er ons van bewust zijn dat wanneer wij een voorbeeld willen zijn of een voorbeeldsfunctie hebben, we duidelijk moeten zijn in onze uitleg over het waarom en hoe.
  Ik ben me er terdege van bewust geworden, omdat ik vaak vragen krijg.Daarnaast voel ik me bewogen voor de schare mensen die wel interesse heeft maar niet weet waar in te stappen.
  Ik raad ook niet elke groep of gemeente aan nieuwelingen, juist om hen te begeleiden, vertrouwende dat de Geest van Heiligheid hen in alle waarheid zal leren.
  Mijn vertrouwen maakt, ook vanwege bovengenoemde ontwikkeling, een groei door richting onze Schepper Die hemel en aarde gemaakt heeft en getrouw is aan Zijn Woorden.
  Aan Hem wil ik de eer geven ,dat ik besta, Zijn leefregels ontdekt heeft, Zijn liefde voor Yudah aan mij doorgegeven heeft en die liefde, waarover ik jaren geleden een droom kreeg, mag Hij doseren. Hij weet mijn bestemming al en dat is in goede Handen.
  Ro 11:36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s