Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Goede raad

Een reactie plaatsen

1 Cor 3:14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Elohims, die van boven is in Yeshua HaMasshiach.

Een ding doe ik,
vergetende, hetgeen achter is

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Yeshua HaMashiach ook gegrepen ben; Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb (vers 12 en 13)

strekkende mij uit

Nadát hij eerst is begonnen te vergeten, of beter gezegd, de keuze heeft gemaakt te vergeten hetgeen achter is,
was
Je kunt iets dus wanneer je t achter je laat, terugpakken en dan is de keuze om t daar te laten ongedaan gemaakt.
Vanmorgen las ik dat bijvoorbeeld bidden voor bevrijding zin heeft wanneer de zonde nagelaten wordt.

Jaag ik naar het wit…

Welke betekenis heeft dat wit?
Wit: 4649 ‘skopos, zn m

van skeptomai (letten op [“skeptisch”], misschien verwant aan 4626 via het idee van verbergen), vgl. 4626 TDNT-7:413,1047;

AV-mark 1; 1

1) uitkijk, verspieder
2) het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft

Het meest voor de hand liggend is punt 2:
“het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft”

Het gaat niet vanzelf om te laten hetgeen achter is…

Luk 13:24″Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;”

Lu 9:62 En Yeshua zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Elohims.

Maar tijdens de keuze en richting:

Psalm 23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Psalm 32:8 8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s