Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

….en zij in deze plaats bidden…

Een reactie plaatsen

Gebed van Salomo…2Kronieken 6: 24Wanneer ook Uw volk Israel voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen,
25 Hoor Gij dan uit den hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israel, en breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;

Het hele gebed van Salomo is zowel profetisch, hartverwamend, heenwijzend en toepassend in de lijn van de wandeling der kinderen Israels van het moment af.
Alle woorden erin zijn zeer waardevol net als bijv het lied van Mozes of het gebed van Daniël en Nehemia…
De verzen die ik eruit genomen heb, vielen me op vanwege twee korte zinnen temidden van het geheel.

…breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt… (weder=07725 bwv shuwb, ww = oa omkeren)
en
…zij in deze plaats bidden….
…(deze=02088 hz zeh, aanw.vnw = oa deze, hier)

Dat houdt mijns inziens in dat wanneer de tweede uittocht heeft plaatsgehad, waardoor zowel huis Israels als huis van Yudah tesamen in het land terug zijn, zij advies krijgen dat…
zij toch ook nog zonde kunnen doen en vanwege die zonde er geen regen valt (en dat betekent honger),zij in DEZE plaats bidden en ZIJN Naam belijden en van hun zonden bekeren zullen…
In die specifieke plaats krijgen we toch genade wanneer we acht slaan op het gebed van een onze koningen, destijds gebeden.
Bijzonder, héél bijzonder!
Zoals iemand vanavond terecht opmerkte, wat was komt weer, het is als in een cirkel.Rond denken en niet in een lijn.
Hier ontmoeten we Hebreeuws denken in plaats van het gebruikelijke Griekse denken.Dat is vernieuwend denken.Elke dag opnieuw.Baruch ata YHWH.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s