Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Initiatief

Een reactie plaatsen

Na een zekere tijd zou de ballingschap van het huis Ephraim in de natiën ten einde zijn, geprofeteerd in de Schriften, wat wij in het algemeen bijbel noemen.
Voor velen lijkt het wat men noemt vreemd vuur, maar als men ertoe komt om het nader te bestuderen aan de hand van het geschreven Woord van YHWH Zelf kan men het niet even terzijde zetten als zijnde dwaling.

Vele uitleggingen door de eeuwen heen hebben ons zicht gegeven dat we een noodzakelijke Verlosser nodig hebben en dat klopt absoluut.
Maar er is meer en daar schrijft Mozes zo duidelijk over in Deuteronomium 30:1,maar ook de apostel Jacobus, die tot de twaalf stammen in de natién werd gezonden.
In de uitleggingen van voorbijgane eeuwen sprak men overigens oprecht met het zicht wat men kreeg, maar dat was niet de gehele waarheid.Dat kwam omdat de tijd van de ballingschap nog niet over was.Nu deze over is, wordt er nieuw licht over de geboden van YHWH gezien en dat wordt als vreemd en misschien wel haast als afvallig beschouwd.

We kunnen dat niet ontwijken;dat komt voor op het pad van de terugkerenden,die én de belijdenis hebben dat Yeshua is gekomen voor onze redding én terugkeren naar YHWH’s geboden zoals ze destijds door Mozes en door de apostelen onderwezen werden.
Wanneer we vasthouden aan de uitleggingen van hen die ná de apostelen kwamen en welke de geboden van Mozes terzijde hebben gelegd als zijnde voorbij, dan zullen we de terugkerenden als vreemd en op een dwaalweg zien.

Maar uiteindelijk aan het einde zal eerstens een overblijfsel van zowel zij die momenteel vasthouden aan de uitleggingen van de kerkvaders en zij, die terugkeren naar Opb 14:12 (Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Elohims bewaren en het geloof van Yeshua) verenigd worden onder één Banier, tesamen met hen die deze wet van Mozes altijd al deden zonder zicht te hebben op Yeshua.
En later zullen dezen zich mogen verwonderen over een schare die niemand tellen kan…
Er zal maar één wet zijn en één Koning en één huis.
Zoals het Woord zegt.

Voor hen die terugkeren en zij die er belangstelling voor hebben om het toetsend te beluisteren,het volgende interview.
Het is zoals Hanoch terecht zegt,dat de echte hereniging door YHWH Zelf gedaan zal gaan worden,maar dat men onderling wel het nodige kan doen,wanneer men dat is gaan zien:

Hanoch Young, Ken Rank Dicussiëren hoe te Handelen in de Twee Huizen Hereniging

Op deze Donderdag in het morgen programma, wordt Gene vergezeld met Kimberley Rogers en onze twee gasten Hanoch Young en Ken Rank voor een openhartige evaluatie over de successen en mislukkingen van United2Restore ( een facebookpagina opgericht door beide gasten om de hereniging van de Twee huizen, Juda en Israel)
Dit is de kern waar de Hebreeuws Nation Radio voor gaat. We hebben een herhaling van Exodus 36:1-7 nodig , waar de kinderen van Israël meer dan genoeg middelen en expertise brachten om de Mikdash te creëren, om een Verenigd Israël te herstellen. Luister naar dit interview met je hele hart en vraag YHWH wat Hij wil dat je doet in dit grote werk aan het einde van het tijdperk – het herstel van het koninkrijk (Hand. 01:06)!

http://hebrewnationonline.com/hanoch-young-ken-rank-discuss-how-to-expedite-two-house-reunification/

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s