Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Vervangen en het gevolg ervan….

Een reactie plaatsen

Het woord Vervangen en het gevolg….

Het woord “vervangen” betekent dat men iets anders in de plaats van het bestaande zet, vertelt en doet.
Dat kan in vele zaken. Ik wil echter aanhalen over wat er in de plaats van de bestaande onderwijzingen van YHWH is gekomen en er enkele voorbeelden bij vermelden.
Het is teveel info om in dit ene schrijven te vermelden,daarom nu meer een inleiding.

We weten dat er mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat de geboden van YHWH niet meer hoeven sinds Yeshua’s opstanding.
Met deze leer die door de eeuwen een eigen leven is gaan leiden, zijn er vele zaken en feiten veranderd.
Vervangen dus voor andere, die als waarheid worden gezien.
Voor degenen die zoeken naar de oorsprong of achtergrond van algemeen aanvaarde gewoonten, zullen de echte feiten soms wat vreemd lijken,maar de onderbouwing ervan laat geen ruimte voor twijfel.
Toch hebben velen na het vinden van de echte feiten, het bestaande pad niet verlaten en zijn verder gewandeld.
De vraag is: wat zal een mens doen stilstaan en veranderen van richting?
Naar mijn idee, is dat een hartsgesteldheid en een ontdekken van het Wezen en Karakter van YHWH.
Want de gelijkenis van het graan laat vier verschillende opties open en toch kregen elk van deze vier groepen het echte graan in handen.

Vervangen….
Het begon al in de hof van Eden….waar overigens ook de belofte werd aangegeven over Yeshua.
We hebben een stukje geschiedenis van het huis Israels geschreven,waarmee ook een grote vervanging plaatsvond, maar toen van YHWH’s wege in verband met Israels ongehoorzaamheid.
Heel belangrijk is het om het verschil op te gaan merken wie de vervanging maakte en waarom.

-YHWH’s gezette tijden golden voor al Zijn kinderen en vandaag de dag zijn er velen die zich Zijn kinderen noemen,maar Zijn gezette tijden niet doen, omdat men denkt dat die joods zijn.
Men heeft eigen tijden gemaakt en nagevolgd en er eigen invulling aan gegeven en vele oprechte mensen denken dat zij goed doen door deze apart te houden. Hoelang nog?
Zolang als zij niet gaan vragen en zoeken of die tijden wel Zijn tijden zijn.
Daarvoor is verandering van hartsgesteldheid nodig.
-YHWH’s shabbat is vervangen voor de zondag. Al eeuwen. Feiten geven aan dat dat mensenwerk is en in Mattheüs 5:17 zegt Yeshua Zelf dat er geen jota noch tittel veranderd zal worden eer aarde en hemel voorbijgaan.
-YHWH’s Eigennaam en die van Yeshua zijn voor eeuwen verborgen geweest. Vervangen door titels die onwetend en ook oprecht heilig zijn uitgesproken,doch Hosea 2:16,17 spreekt van Baälnamen,die Hij van onze lippen zal gaan wegnemen.
-YHWH’s belofte over de bestemming van Zijn kinderen is vervangen door een eigen leer, die gemixt is en niet rechtstreeks uit YHWH’s Woord is op te maken.
-YHWH Die het altijd over één volk heeft(Zijn gehele huis Israels=tot YHWH’s Torah teruggekeerde twaalf stammen en hun metgezellen; en de mens die er twee van gemaakt heeft…nl de heilsweg voor Judah en voor henzelf. De een onderlangs en de ander bovenlangs.
-YHWHs spijswetten zijn vervangen door het menselijk heidense dieet.
-YHWH’s materiële rijkdom is aan Baäl gegeven –Hosea 2:8 en niet voor Zijn dienst gebruikt onder Zijn voorwaarden.

Andere vervanging zoals gebeurtenissen en hun lokaties:

-De berg Sinaï
Volgens de mens is die te vinden in Egypte en volgens YHWH’s Woord in Saoudi-Arabië(1)
-Lokatie overtocht Mozes en de kinderen Israels (2)
-Verstrooiing van de stammmen
Mensen geven aan dat zij enkel in de kustlanden zijn neergestreken, terwijl YHWH zegt dat Hij Zijn engelen zal bevelen dat zij Zijn volk uit de vier hoeken van de aarde zal gaan verzamelen.

Het voert op dit moment te ver om al deze feiten uit te leggen. Immers YHWH’s Woord Zelf is onze grootste Gids.
Zonder menselijk versteende gewoonten is het mogelijk de echte waarheid te ontdekken en de vervanging los te laten.
Zoals ik zelf jaren geleden deze waarheid mocht gaan ontdekken en nog…zo ziet het er naar uit dat Lo-Ammi Ammi mag gaan worden.
Want Lo-Ammi is de verloren zoon die de gewoonten van de natiën als geloofsgewoonten is gaan aannemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt:
Deut. 28:64 En YHWH zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

En in Deut. 30: 1 geeft Hij aan dat we terug zullen gaan keren:Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH,uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Verder geeft Hij aan dat het niet boven onze kracht en inspanning zal gaan om Zijn instructies te doen in vers 11: Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI
http://www.youtube.com/watch?v=g2-yX8y59vM&list=PLE2E30866C3B444AB
http://www.youtube.com/watch?v=XU25s2xrxfc

(2) https://www.youtube.com/watch?v=favI4Lwz5yw

en meer….

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s