Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Is YHVH een drie-enigheid?

In het doorbladeren van notities kwam ik onderstaand schrijven tegen wat ik in het jaar 2015 met toestemming van Lew White mocht vertalen. Ik sta er nog net zo in en daarom deel ik het met de bedoeling om anderen te inspireren te gaan onderzoeken wat het Woord der Waarheid ermee bedoelt.

Wat denken jullie van onderstaand stukje?
“Is Yahweh een drie-enigheid?

Het Shema, wat “hoor” betekent en in Deuteronomium 6:4-9 staat, luidt:
“Hoor Yisrael, YHWH, uw Elohim, YHWH is EEN. Heb YHWH lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw kracht.Deze geboden, die Ik u vandaag geef, zijn op uw hart. Prent hen uw kinderen in.Praat erover wanneer u in huis zit en wanneer u op straat wandelt, wanneer u ligt en wanneer u opstaat. Bind ze als symbolen aan uw handen en bind ze op uw voorhoofden.Schrijf hen op de deurkozijnen van jullie huizen en op jullie poorten”.
De woorden “EhYah asher EhYah” betekenen “Ik zal zijn die Ik zijn zal””. Yahueh, Yahuah, Yahuwah, Yahweh, IAUE,IAOUE enz. zijn overzettingen van de hebreeuwse letters van de Naam.
Deze Naam betekent alle drie de volgende vervoegingen: “Ik was, Ik ben en Ik zal zijn”.
“Ik ben de Alef en de tau”zegt de Soevereine YHWH in Openbaring 1:8 :”Die is en Die is en Die zal komen, de Almachtige”( hebr. Shaddai).
De spreker was Yahshua, Die Yochanan (Johannes) toesprak op het eiland Patmos. Mensen die de Schriften interpreteren met hun eigen vooroordelen en ideeën kunnen er een draai aan maken, zodat de Schriften lijken te zeggen, wat zij niet zeggen. Zij zullen toestaan, dat Mosheh en Daniël niet dachten dat er een Drie-enigheid was, maar claimden dat er later een progressieve ontwikkeling kwam. Als er een drie-enigheid was, dan zou daarover veel zijn uitgelegd in de Schriften, omdat het TEGEN ALLES wat de Schriften onderwijst, ingaat.
Je kunt niet tegelijkertijd monotheïsme en de leer van drie-enigheid hebben!
“Ik ben YHWH, dat is Mijn Naam”(YahshaYahu-Jesaja 42:8)
“Ik ben de eerste en de Laatste, buiten Mij is er geen Elohim “(44:6). “Is er enig Elohim naast Mij”(44:8).
“Ik ben Elohim en daar is geen ander; Ik ben Elohim en er is niemand als Mij”( 46:9).
“Voor Mij was geen Elohim gevormd, noch zal daar een zijn na Mij. Ik, ja Ik. ben YHWH en apart naast Mij is er geen Redder”(43:11)

Hij is oneindig in Kracht, Ruimte en Tijd.

Hij is GEEN meerpersoonlijkheid, maar kan alles zijn wat Hij wil zijn.

ZecharYah/Zacharia 12 vers 10 openbaart Wie er stierf op Golgotha
“Zij zullen op Mij zien, de Enige die zij doorstoken hebben en zij zullen treuren voor Hem zoals treuren voor een enig kind en bitterlijk bedroefd zijn om hem, zoals iemand bedroefd is om een eerstgeboren zoon”.

Met toestemming vertaald uit Fossilized Customs van Lew White- www. fossilizedcustoms.com “