Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


3 reacties

Ik laat u geen wezen…Liefde in actie…

Het kwam tijdens een rit.Rijdend over Nederlands wegen en zomaar spontaan leek het wel.
Mijmerend over Yeshua’s handelen en wanneer dat begon, werd me als het ware de term “Rechterhand van YHWH, de Uitvoerende “aangereikt.
Wanneer werden we gewaar dat deze rechterhand werkzaam was, uitgaande van het feit dat niemand de Vader/Avi heeft gezien?
Genesis 1 “In den beginne schiep Elohim den hemel en de aarde”
Scheppend…
Doen..
Vanuit het niets iets maken…
Dat was Yeshua, omdat Hij doet.
Nee, ik bedoel niet dat Eén twee is, dat is een ander onderwerp.
Yeshua deed wat Elohim sprak.
Het Levende Woord.
Alzo lief heeft Hij de wereld en Hij schiep leven…
Aan mensen…
Aan dieren en aan planten,maakte de aarde vruchtbaar om het leven voort te zetten.
Leven maken vanuit liefde…
Zelfs wanneer de mens faalt, als Hij, Yeshua niet tussenbeide was gekomen,had de aarde dan nog bestaan?
Had de zon nog geschenen, nieuw leven geboren, families ontstaan?
Ahava is het Hebreeeuwse woord.
Dat scheppen is niet opgehouden, die liefde ook niet.
Wanneer je ogen ervoor open gaan zie je het overal en om je heen.
Dat werd ik gewaar gisteren.
Mijn handen werden aan het stuurwiel gehouden om me te brengen waar ik heen wilde en ik kwam behouden aan!
De vrachtwagens vol goederen waren op weg naar de winkels en zij waren misschien vanuit een ander oogpunt op weg,maar wanneer de mensen geld hebben om voedsel te kopen, is dat niet gewóón,maar omdat het leven wordt gegund.
Of iemand op de vlucht en het kleine beetje deelt met een andere vluchteling…
Gastvrijheid…
in bepaalde delen van de wereld vanzelfsprekend, zelfs als het iemand is die bij nader inzien niet te vertrouwen was…
De ahava/liefde is overal in te herkennen.
En voor degenen die Hem niet her of erkennen,doet Hij evenzo.
Dat IS handelende liefde.Bovennatuurlijk, dat zeker.
Laat Hij niet de zon opgaan over over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen?
Mattheüs 5:45…

Yeshua is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
Hij is Elohim,niet een andere.
Jes 43:11 Ik, Ik ben YHWH, en er is geen Heiland behalve Mij.
es 45:15 Voorwaar, Gij zijt een Elohim, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.
Jes 45:21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHWH? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig Elohim, en een Heiland, niemand is er dan Ik.

Niet veranderd, dezelfde Persoon die uit een niet veranderende gedachte handelt.
Toen ik in de tuin van de Luie tuinman in Ruinen kwam, keek ik met andere ogen naar de schepping om mij heen.De bloemenpracht, de insekten en honingbijen,allen konden zijn omdat Zijn liefde scheppend bezig is en hen ook toestaat te doen wat hen is voorgesteld.
Het bezoek aan de tuin was een zegen!
Geniet met “andere” ogen en laat me weten!
Bedankt voor je tijd en aandacht, shalom!

Lees verder