Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Before two sticks are coming together…

Our son is back from the States.He was at Tampa where the Summit took place and have experienced National Shabbat twice in different states.
We were with him in thoughts,but to be there is much more than to hear a report.
For now we are thankful to hear this report.
We have much inspiration to work things out, to prepare the way, throw stones out..
Its a whole new experience, never had in our life..
And looking what YHVH is blessing we need to walk in that path He shows us.
When we had have some experiences of surrender our desire to Him, we will walk much easier than before.

Teh 127:1 Except YHVH build the house, they labour in vain that build it: except YHVH keep the city, the watchman waketh but in vain.

What’s a National Shabbat all about?

Tzefanyah ben Yochanan, the originator of National Shabbat wrote:http://nationalshabbat.com/about-2/

“There will be no teaching, but occasional presentations about our national restoration and Scriptural discussions promoting a national outlook.” “This is not a congregation. This is not a denomination. This is a time, one Shabbat a month, where we can declare and believe that Avinu Malkenu (Our Father, Our King) is making a people once again!”

In my view that concept of no organization nor denomination started at the first Congress of Bney Yosef National at Ariel..
I am curious we will have sort of initiatives in Europe as well…or in other parts of the world…if someone knows, please make it known to us!

We know of some activities in the Skandinavian countries…in the Netherlands we have had have some tours of foreign people and some will come, news about it on http://www.bneyyosefholland.wordpress.com…in  UK we have the initiative of http://followthemakersins.wix.com/destination4ephraim

Deut.30:1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither YHVH thy God hath driven thee,
2 And shalt return unto the LORD thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul;

I really like the concept of having no other denomination, nor organization, love of the Father to one and another even with differences. Than can be a real challenge, but we need to trust YHVH to work things out.We cannot force people into our thoughts..we only can share and look what Abba YHVH is building by His blessing.I am trusting Him alone for the best results.

Are we longing like Andrew Hodkinson is singing?
That longing will help us to handle


3 reacties

Ik laat u geen wezen…Liefde in actie…

Het kwam tijdens een rit.Rijdend over Nederlands wegen en zomaar spontaan leek het wel.
Mijmerend over Yeshua’s handelen en wanneer dat begon, werd me als het ware de term “Rechterhand van YHWH, de Uitvoerende “aangereikt.
Wanneer werden we gewaar dat deze rechterhand werkzaam was, uitgaande van het feit dat niemand de Vader/Avi heeft gezien?
Genesis 1 “In den beginne schiep Elohim den hemel en de aarde”
Scheppend…
Doen..
Vanuit het niets iets maken…
Dat was Yeshua, omdat Hij doet.
Nee, ik bedoel niet dat Eén twee is, dat is een ander onderwerp.
Yeshua deed wat Elohim sprak.
Het Levende Woord.
Alzo lief heeft Hij de wereld en Hij schiep leven…
Aan mensen…
Aan dieren en aan planten,maakte de aarde vruchtbaar om het leven voort te zetten.
Leven maken vanuit liefde…
Zelfs wanneer de mens faalt, als Hij, Yeshua niet tussenbeide was gekomen,had de aarde dan nog bestaan?
Had de zon nog geschenen, nieuw leven geboren, families ontstaan?
Ahava is het Hebreeeuwse woord.
Dat scheppen is niet opgehouden, die liefde ook niet.
Wanneer je ogen ervoor open gaan zie je het overal en om je heen.
Dat werd ik gewaar gisteren.
Mijn handen werden aan het stuurwiel gehouden om me te brengen waar ik heen wilde en ik kwam behouden aan!
De vrachtwagens vol goederen waren op weg naar de winkels en zij waren misschien vanuit een ander oogpunt op weg,maar wanneer de mensen geld hebben om voedsel te kopen, is dat niet gewóón,maar omdat het leven wordt gegund.
Of iemand op de vlucht en het kleine beetje deelt met een andere vluchteling…
Gastvrijheid…
in bepaalde delen van de wereld vanzelfsprekend, zelfs als het iemand is die bij nader inzien niet te vertrouwen was…
De ahava/liefde is overal in te herkennen.
En voor degenen die Hem niet her of erkennen,doet Hij evenzo.
Dat IS handelende liefde.Bovennatuurlijk, dat zeker.
Laat Hij niet de zon opgaan over over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen?
Mattheüs 5:45…

Yeshua is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
Hij is Elohim,niet een andere.
Jes 43:11 Ik, Ik ben YHWH, en er is geen Heiland behalve Mij.
es 45:15 Voorwaar, Gij zijt een Elohim, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.
Jes 45:21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHWH? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig Elohim, en een Heiland, niemand is er dan Ik.

Niet veranderd, dezelfde Persoon die uit een niet veranderende gedachte handelt.
Toen ik in de tuin van de Luie tuinman in Ruinen kwam, keek ik met andere ogen naar de schepping om mij heen.De bloemenpracht, de insekten en honingbijen,allen konden zijn omdat Zijn liefde scheppend bezig is en hen ook toestaat te doen wat hen is voorgesteld.
Het bezoek aan de tuin was een zegen!
Geniet met “andere” ogen en laat me weten!
Bedankt voor je tijd en aandacht, shalom!

Lees verder


Een reactie plaatsen

Are doing Torahlaws love in action in the right way?

I wonder my self…Two messages came to me…One of R’ Kalman Levine’s daughter,Michal and one from Lev Haolam about Yehudah Glick…
Isn’t it not these words Who gave us thoughts to think?
Isa 55:9 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts….
and Shaul has written in Romans 13 : 8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
10 Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.

Words like these who were added in () Romans 2:”13 (For not the hearers of the law are just before Elohim, but the doers of the law shall be justified.
14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)…
and not added but written Word:

Jac.1: 2 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:
24 For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.
25 But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.

Torahlaws are written to love with the intense of ahava to YHWH our Elohim ánd our neighbours.Only with doing Torah we can love YHWH our Elohim ánd our neighbours correctly…Torahlaws are Yeshua in action even when He is hidden before our eyes, or do I write a lie? Please correct me!

Good News! Today Yehuda Glick will be release from the hospital due to his miraculous recovery. Just about a month has gone by since this brave man was shot 4 times at point blank range, for being a Jew who wanted to be allowed to pray on the Temple Mount. We are so excited to be able to announce that the hardest part of Yehuda’s recovery is over and done.