Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Hoe wij ons zullen moeten gaan gedragen….

Omdat veelal veel mensen als niet zijnde van Judese afkomst terugkeren naar Abba’s Torah en tevens een gevoel hebben met Juda samen op te trekken…komt het vaak voor dat de eerstgenoemden zich als semi-joods gaan gedragen, ook wel vanwege het onderwijs in die kringen…
En de vraag is of dat juist is…
Moeten zij die geen zg joodse afkomst hebben, zich joods gaan gedragen?
Daarmee bedoel ik niet dat men Abba YHWH’s geschreven geboden moet gaan mijden, neen, ik doel op het nadoen of navolgen van afgeleide veelal joodse zaken….
Voor het geval men mij ervan verdenkt tegen dat andere huis te zijn, huis van Juda, dan leest u anders dan ik bedoel te schrijven.
Wat zegt Abba’s Woord hierover?
Een prachtig voorbeeld vond ik in de de onlangs toegestuurde woorden van Zerubbabel over de twee houten stokken…
Leest u mee?
Waarschijnlijk zult u erdoor versterkt worden als u al enkel vragen hieromtrent had en anders krijgt u nieuw inzicht,want zoals die twee stokken twee naties zijn, kunnen wij ons als individu niet gaan vermengen met individuen van het andere huis….
De aanhef is een ernstige waarschuwing en ik denk terecht.
Mocht u dat anders zien, ook dan is uw reactie welkom!
Shalom!

http://www.onetorahforall.com/Studies2013/Reunification.html