Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

He leads me lie down in green pastures

1 reactie

Like the shepherd leads the sheep beside quiet water, we need a special talent to help people in the  same way. When we are called to run forewards to pioneer, we receive a special training from the Father that we don’t go with the first priority after our own fleshly desires, but wait unto Him for the right time and the right behavior. That right behavior have an image of overseer, because the Father has given it to that person. Pioneers knows what lonelyness is and to be set apart. They have experienced several painful things and trusting Him alone because of their call.

Yeshua was and is the perfect Shepherd, He is our great example. he shows us by His Ruach how to act.

These words above came into my mind when I memorized the moments we had this last weekend. Young and older together talking and sharing about Abba’s plan when He created the One Adam, which were Chavah ánd her husband. Later Abba took the half Chavah from the Adam and created for her a body. They still were thé Adam. The perfect example for mankind and thé mirror to Yeshua and His one and only Bride (1)

To show that mirror creates trust into the Shepherd, Who will leads us to the green pastures and the quiet water. It feels comfortable to trust Him in all ways. It gives the sheep and mankind a clear overview in practical ways.

What WAS…IS…en shall BECOME.

What we saw with our eyes (we were not fysical in Gan Eden), we see today in the restored marriages and we expect the result of the two half sticks become one the one Bride of YHVH.

A child understands this. Thats the love of Abba YHVH to us! Can you imagine?

This morning I received a message from a younger one, who told me exactly in her opinion what she thinks about a relationship and engagement. It warmed my heart so well, it touched my mind. It was a confirmation that we need to have the behavior as a shepherd, sharing the hidden and precious facts of the perfect plan YHVH has for us in mind.

That concept of the biblical portrait of the one man and the one woman is the perfect match. For a few years the Father by His Ruach teached me to search for hidden treasures in His perfect plan. We know already who many other examples people have created to say it is well too…

And because of the chaos, disorder, confusion, lust, uncleaness, broken marriages, porn we need to step out to show Avinu’s mirror, like the two bookends. Two, because of the great example in Gan Eden en the greater Example when the Bridegroom comes to take His Bride Israel.

Songs of Salomon 8:4 I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please.

KJV

https://www.youtube.com/watch?v=CglQuMr0ifk
https://www.youtube.com/watch?v=9NJoke8D_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=JMQ2xkVSOxc

(1) The Biblical Portrait of Woman-Highlights (2)

Nederlandse vertaling:

Zoals de herder de schapen naast stil water leidt, hebben we een speciaal talent nodig om mensen op dezelfde manier te helpen. Wanneer we geroepen zijn om voorwaarts te rennen om te pionieren, ontvangen we een speciale training van de Vader dat we niet met de eerste prioriteit na onze eigen vleselijke verlangens gaan, maar op Hem wachten voor het juiste moment en het juiste gedrag. Dat juiste gedrag heeft een beeld van opziener, omdat de Vader het aan die persoon heeft gegeven. Pioniers weten wat eenzaamheid is en worden apart gezet. Ze hebben verschillende pijnlijke dingen meegemaakt en vertrouwden Hem alleen vanwege hun oproep.

Yeshua was en is de perfecte Herder, Hij is ons grote voorbeeld. hij laat ons door Zijn Ruach zien hoe te handelen.

Bovenstaande woorden kwamen in me op toen ik de momenten memoreerde die we dit afgelopen weekend hadden. Jong en oud samen praten en delen over Abba’s plan toen Hij de Ene Adam schiep, die Chavah én haar echtgenoot waren. Later nam Abba de halve Chavah van de Adam en schiep voor haar een lichaam. Ze waren nog steeds de Adam. Het perfecte voorbeeld voor de mensheid en de spiegel voor Yeshua en Zijn enige echte bruid (1)

Om te laten zien dat die spiegel vertrouwen schept in de Herder, Wie leidt ons naar de groene weiden en het stille water. Het voelt comfortabel om op alle manieren op Hem te vertrouwen. Het geeft de schapen en de mensheid op praktische manieren een duidelijk overzicht.

Wat was … IS … en zal worden.

Wat we met onze ogen zagen (we waren niet lichamelijk in Gan Eden), we zien vandaag in de herstelde huwelijken en we verwachten dat het resultaat van de twee halve stokjes één de Bruid van YHVH wordt.

Een kind begrijpt dit. Dat is de liefde van Abba YHVH voor ons! Kun je je voorstellen?

Vanochtend ontving ik een bericht van een jongere, die me in haar mening precies vertelde wat ze vindt van een relatie en betrokkenheid. Het verwarmde mijn hart zo goed, het raakte me aan. Het was een bevestiging dat we het gedrag van een herder nodig hebben en de verborgen en kostbare feiten delen van het perfecte plan dat YHVH voor ons in gedachten heeft.

Dat concept van het bijbelse portret van de ene man en de ene vrouw is de perfecte match. Een paar jaar lang leerde de Vader door Zijn Roeach mij om verborgen schatten te zoeken in Zijn volmaakte plan. We weten al wie veel andere voorbeelden die mensen hebben gemaakt om te zeggen dat het ook goed is …

En vanwege de chaos, wanorde, verwarring, lust, onreinheid, gebroken huwelijken, porno moeten we uitstappen om Avinu’s spiegel te laten zien, net als de twee boekensteunen. Twee, vanwege het grote voorbeeld in Gan Eden en het grotere voorbeeld wanneer de Bruidegom komt om Zijn bruid Israël te nemen.

Hooglied 8: 4 Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gijlieden niet opwekt, noch mijn liefde wakker maakt, totdat het hem behaagt.

KJV

https://www.youtube.com/watch?v=CglQuMr0ifk
https://www.youtube.com/watch?v=9NJoke8D_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=JMQ2xkVSOxc

(1) Het bijbelse portret van vrouw-hoogtepunten (2)

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

One thought on “He leads me lie down in green pastures

  1. Fijn om te lezen. Dank je wel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s