Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Misschien hebben ons teveel gefocust, dat het nog moet komen…

Een reactie plaatsen

Recentelijk waren Ephraim en Rimona Frank in ons land en spraken ze op een avond in de buurt van Gorinchem over de Levende Torah en leven door de Geest.

We maakten wat notities…

Yeshua is het Levende Woord en de Geest van Torah…
Torah is geestelijk…wet is hier Torah en geen wet
Rom.7: 14
Wat ontvangen we als Israël van het Woord
Rom 9: 4 lijst van
Torah kan niet gescheiden worden van het verbond
Hand 3 : 25
Niet alleen Shema maar praktiserend volgen is de liefde voor Elohim met alles wat in je is..dan kan
In het natuurlijke is het haast onmogelijk om te houden
Wij krijgen de Ruach en in Zijn kracht kunnen we het doen
Ezechiel 11: 19,20
Zonder torah geen natie
Leven van de geredde gemeenschap
Velen die dit gaan volgen en uit de kerk komen en er zijn er die veel langer eruit zijn en die gaan ontmoeten…wat vinden ze?
Vinden ze eenheid..De liefde van de torah..of komen ze onder een oordeel van mensen?
Wat bieden wij hen als ouderen in het geloof?
Liefde van Yeshua en liefde tot de naasten
Wat ziet Yudah als ze ons zien?
Yudah zegt dat het Nieuwe verbond er nog niet is en we zijn et ook niet omdat we ons nog net zo gedragen als in de kerk …we maken hen niet jaloers.
Het meeste belangrijkste handeling is bekering!
De enige weg om de Torah te doen is met de Ruach!

Wat is het torah principe van Shabbat?
Rust!
Vuur aansteken is ook ruimte geven aan een argument wat emoties opstookt…
1Kor. 1: 30 is in de geest en zalving van Yeshua
Waar lijkt de rechtvaardigheid op?
Galatea 5 : 20
.misschien hebben ons teveel.gefocust hebben dat het nog moet komen. .maar het is al in Zijn Geest…galaten 4:6 en 7
Dit is het nieuwe verbond. .
Is leven vanuit dat bloed
Wat niet letterlijk bloed is…maar we zijn werkelijk gestorven in Zijn bloed
Coll 3 vers 1tm 4
Niet op een berg om hem te zien maar het leven van Hem is al in ons
Het vijfde vers vertelt ons hebzucht is afgoderij
Omdat we t niet oefenen
We kunnen niet alleen op geloof staan maar ook op kennis. .maar Yeshua creëert ons.
Wat zijn je gevoelens op de snelweg wanneer er iemand voordringen. .wat zijn je gevoelens…die gedachten komen uit het vlees…uit onze herinneringen.
Hier moeten we dood in wat we geloven
Paulus geeft ons een hele lijst
HG geeft ons een gave van onderscheiding van vlees en geest. Vlees heeft dat soort gedrag
Het is niet langer ik die dit doe maar het vlees in mij…onmiddellijk stopt t in je gedachten en vergeef je de persoon en daarna richt je je tot de Vader en dat is een juridische daad..Want de geesten zijn al onderworpen.
1Kor. 7 en 8 en hier zijn we weer terug bij Rom 9
Wat wisten de overheden niet?
Dat Adam genomen werd en in Yeshua gestopt werd aan het kruis en Yeshua nam dat mee in de dood en zette het apart.
Wanneer we de Vader om vergeving vragen…gaat op dezelfde manier weg als de juridische daad van Yeshua
Laat de zonde niet over je heersen…een beter besef van deze daad maakt ons bewust dat wanneer we ons bekeren dan identificeren met deze daad en de kracht van de zonde wordt gebroken…in een proces ga je overwinning beleven
Voordat het koninkrijk geografisch werkelijkheid geworden is het koninkrijk in ons
We weten van Rom 14 : 17
Iemand vroeg wat t betekent wat leven met HG is en op Hebreeuwse manier bekijken…

als je t omdraait is t de geest van heiligheid
Koninkrijk van YHVH is heilig
Wie is heilig?
Yeshua en Hij is al in ons en als Hij  het uitwerkt in ons leven
Wie was in het land toen de Israëlieten aankwamen?
Wat zei YHVH TEGEN hen dat Hij het verterend vuur was en zij hen eruit moesten drijven en wat deden zij?
Zij deden het niet
Daarom zei YHVH dat ze in het midden van hen zouden blijven omdat Hij ze er niet uit zou halen
Richt 2 vers 20..23
In Israël wordt er niet naar gespeurd en er is nog nimmer spijt van betuigd
Wij worden ermee geconfronteerd in het dagelijkse leven
We weten et maar we kunnen niet overwinnen door religieuze vleselijkheid
De enige weg kan alleen maar op de manier zoals Yeshua het deed
Wij als Efraimieten hebben een verantwoordelijkheid en als we t niet aanpakken kan YHVH nog een paar generaties overslaan
Als we de uitdagingen aannemen..zullen we overwinnen
In Handelingen 1:6 en 7 zien we Yeshua  met dicipelen en spreekt Hij met hen over het koninkrijk van Elohim
Zij dachten dat Hij het koninkrijk zou herstellen en na zijn opstanding en zij hen vervolgd

Handelingen 1: 6 en 7
Dit is Yeshua’s antwoord op hun vraag
Zij kregen het koninkrijk door de geest van heiligheid
Koninkrijk van Israel
Wiens geest is het?
De geest van zoonschap
Vervulling van wat apostelen zeiden
Wat is Yeshua..positie
Hij is Koning..priester en geest van profetie…Hij is in alle verbonden…Alle beloften Hij is in alles en dat hebben wij ontvangen
Dan halen wij ons oog af van ons egoïstische ik en beseffen wie we in de geest zijn
In deze positie zullen we het hoofd van de natiën zijn.
Wij individueel en tesamen brengen dit in de koninkrijken van deze wereld. De Vader doet ze niet weg maar verandert hen van duisternis in t licht.
In onze zelfrechtvaardigheid zeggen we dat de ander het fout heeft en wij t juist. Dat zeggen we in ons vlees. Dat andere moeten we hoogtij laten vieren.
Wat is de wijsheid?
Jac 1: 13 – 18
Vijand wil leugen een ons spreken maar de Vader heeft ons de inwonende Geest in ons gegeven om te overwinnen..die dat gaat uitwerken door onze bekering
Gal 5 : 19
We hebben twee koninkrijken in ons.
Satan gebruikt dezelfde list nu als toen…Wat een lage plaats geven we Yeshua!
Wat misten Adam en Eva
Licht was kwijt
Hebreeuws Or
Ipv hebben ze t woord huid gebruikt zodat er naakt staat
Jesaja 60 vers 1 waarin net woordje u een vrouwelijke vorm is..Wie is zij? De bruid..die het licht teruggekregen heeft..
Yeshua is de tweede Adam en de Bruid is de tweede Eva

Hoe torah te praktiseren in geestelijke manier is vanuit ons gedrag
Geestelijk uitleven is niet het wegdoen van Torah
Garden is de meaning can Gan en dat betekent bewaken
We moeten onze tuin bewaren en de man moet de tuin bewaken
Wat Yudah in realiteit meemaakt, zo wij in de geest
Rom 3 : 20 we kunnen niet gerechtvaardigd worden door werken van het vlees
Apostel wist niet dat hij iets had tot de wet het hem vertelde
Rom 3 : 31
2Cor 4 : 3 – 7
2 Cor 4 : 18

30 juli 2016 met dank aan familie Frank

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s