Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Shema is horen en tegelijkertijd doen

Een reactie plaatsen

Moest deze week vaak aan dit vers denken….

Jacobus/Yaacov 1:22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende…

In de Statenvertaling staat dat hij is : Jakobus/Yaacov, een dienstknecht van God/Elohim en van den Heere Jezus Christus/Meester Yeshua HaMasshiach; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid/shalom.

Als je deze vertaling beziet, vind je weinig terug van de oorspronkelijke bedoeling.
Opfrissen dus.
Yaacov zoals zijn oorspronkelijke naam is, gaf uitleggingen toen het zogenoemde Nieuwe testament (nog) niet geschreven was.Dat tweede deel bestond eenvoudigweg niet.
Dus als wij dat ook even terzijde leggen, kunnen we zijn uitleggingen beter terugvinden.
En zijt daders des Woords, geeft dan aan dat Yaacov op de Torah doelt, de instructies zoals zij in de vijf boeken van Mozes/Moshe staan.
Yaacov is een apostel geroepen om de twaalf stammen in de verstrooiing te gaan onderwijzen en met de gebeurtenissen van Yeshua, deze instructies tot een dieper verstaan te brengen.

Vele gedachten ten spijt dat de Torah is afgeslankt of niet meer ter zake doet in zijn oorspronkelijke vorm, Yaacov deed deze Torah én hij had het getuigenis van Yeshua HaMasshiach.

Als we de eigenschappen van de twaalf stammen nader onderzoeken in het Boek der boeken, zullen we ontdekken waarom zovelen bovenstaande gedachte als vreemd beoordelen.Zelf Hosea spreekt ervan in hoofdstuk 8:12 dat Efraïm,wat voornamelijk verborgen is in de kerken, het voortreffelijke van YHWH’s wet als vreemd ervaart. Punctueler kunnen we het niet schrijven:

“Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds”
Mijner Wet
08451 hrwt towrah of hrt torah, zn

van 03384 TWOT-910d

AV – law 219; 219 StV-wet 199, wetboek +05612 15, leer 5; 219 NBG-wet 182, onderwijzing (Ne 12,44) 11, wetboek +05612 11, onderricht in
de wet (Hag 2,11) 4, onderricht (De 17,110 3, aanwijzing (Jer 18,18) 2, wetsonderricht (Isa 42,4) 2, wetsvoorschrift +02708 (Nu 19,2) 2, leer 1, wettelijk 1; 219

1) wet, onderwijzing, onderricht
1a) onderricht, richting(geving) (van Gods kant of van de mens)
1a1) het geheel van profetisch onderricht
1a2) onderricht in de Messiaanse tijd
1a3) het geheel van priesterlijk onderricht of richtinggeving
1a4) het geheel van wettelijke richtinggeving
1b) wet
1b1) wet van het brandoffer
1b2) van een speciale wet, wetboek
1c) gewoonte, ( levens)wijze
1d) de Deuteronomische of Moza‹sche Wet
Voor mijzelf is de wet die omschreven wordt als Torah onlosmakelijk verbonden met Yeshua’s belijdenis.

We hoeven geen Hebreeuws te kennen om deze verborgen gemaakte kennis te vinden…Wetende dat het Nieuwe Testament niet geschreven was toen de apostelen hun uitleggingen deden zegt al genoeg!

Zoals een neef van de week treffend schreef over het evalueren van de opgedane kennis, zo mocht ik dat ook doen en vond in het verborgen iets lieflijks, wat inderdaad voor sommigen blijkbaar verborgen is.Doch ook mijn schrijven staat vrij om beoordeeld te worden…ik ben op weg en niet uitgeleerd!
Shalom!

NB Shalom:
07965 Mwlv shalowm of Mlv shalom, zn

van 07999 TWOT-2401a

AV – peace 175, well 14, peaceably 9, welfare 5, salute + 07592 4, prosperity 4, did 3, safe 3, health 2, peaceable 2, misc 15; 236
StV-vrede 192, welstand 16, wel 15, vredegenoten +0582 (Jer 20,10) 3, be- vestigd voornemen +07965 = 2, geheel en al (Jer 13,13) 1, groeten 1, vergelding volle-(Ps 69,22) 1, voorspoedig (Zec 8,12) 1, vredelijk 1, Vredevorst +08269 1, vreedzaam (Ps 120,7) 1, welgaan 1; 236
NBG-vrede 131, heil 15, welstand 12, behouden 11, wel (zijn) 11, ja 4, vei- lig 4, bevriend (Jer 20,10) 2, ongedeerd 2, vredelievend 2, vredig 2, vriendelijk 2, welzijn 2, zin standvastige-+07965 (Isa 26,3) = 2, behoud (Eze 7,25) 1, bezoeken 1, begroeten +07592 1, gaat hoe het- (Es 2,11) 1, gedijen (Zec 8,12) 1, geheel en al (Jer 13,13) 1, genoten 1, gerust weest-1, gerust wees maar-(2Ki 4,23) 1, goede met-be- doelingen (1Ch 12,17) 1, heel niet is-+ontk (Ps 38,3) 1, heilwens +01697 1, heilzaam (Zec 8,16) 1, heilzaam overleg +06098 (Zec 6,13) 1, maken hoe…het-1, ongehinderd (Jer 43,12) 1, overgave (So 8,10) 1, stand (2Sa 11,7) 1, tevreden 1, voorspoed (Ps 73,3) 1, vredeboden +04397 ((Isa 33,7) 1, vrede een en al-(Ps 120,7) 1, vrede volle- (Job 15,21) 1, vredelievende met-bedoelingen 1, vredestijd (1Ki 2,5) 1, vredesverbond +01285 (Isa 54,10), 1, Vredevorst +08269 1, vriend mijn-+0376 (Ps 41,9) 1, vriendschap 1, wel het is-(2Sa 18,28) 1, niet vertaald (2Sa 11,7, 2Ki 4,26 [2], Ob 1,7) 4; 236

1) volledigheid, welzijn, welstand, vrede
1a) volledigheid (van getal)
1b) gezondheid, veiligheid (van lichaam)
1c) welzijn, voorspoed
1d) vrede, rust, tevredenheid
1e) welbevinden, vriendschap
1e1) in menselijke betrekkingen
1e2) t.o.v. God, vooral in verbonds-verhouding
1f) vrede (tegenover oorlog)
1g) vredig (bn)
Daders

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s