Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

De wet van zaaien en oogsten

Vanmorgen een schrijven gelezen van Zerubbabel met een onderwerp wat mijns inziens erg aktueel is.Zaaien en oogsten.
Wat zaaien wij?
Beseffen wij dat wat wij zaaien ook oogsten zullen?
Heden ten dage kunnen we met één druk op de knop de hele wereld laten weten wat we denken of denken te weten….
Bedachtzaamheid is meer dan ooit nodig om ons bewust te zijn dat er na het zaaien ook een oogst verwacht kan worden.
Als ons zaaien goed is, zullen we ook opgewassen zijn tegen de oogst ook al is deze onverwachts, of negatief of positief…
Kom, laten we de woorden en teksten die Zerubbabel aanhaalt eens nader onderzoeken….

http://www.onetorahforall.com/Studies2013/NaturalLaw.html

Shalom, Hadassah