Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


2 reacties

Voor wie de Galatenbrief geschreven is….

Uitgaande van het feit, dat het Abba YHWH alleen om de kinderen Israels en hun metgezellen gaat, kunnen we de volgende verzen in een ander perspectief gaan verstaan, dan dat wij eertijds uitgelegd hebben gekregen.
Ik wil beginnen met de brief, die bij ons bekend staat als Galaten, maar in werkelijkheid was die naam “galutyah”, wat “bannelingen van YHWH” betekent.
Dat refereert weer aan de roeping van de apostelen die door Yahshua/Yeshua aan hen was gegeven, omdat zij “veeleer tot de verloren schapen van het huis Israels” moesten gaan. Aangezien Yahuda/Juda altijd bekend bleef, waren die verloren schapen van het huis Israels niemand anders dan de afstammelingen én hun metgezellen,van de tien, die verbannen en verstrooid werden.
Galutyah/Galaten 1:

1 Shaul, een apostel , niet van mensen, noch door een mens, maar door Yahshua/Yeshua ha Moshiach, en Abba YHWH, die hem uit de dood opgewekt heeft;
2 En alle Yisraelitische broers, die met mij zijn, tot de Yisraelitische gemeenten/Kehilah van Galutyah:

Voetnoot:

1 Letterlijke betekenis “”de bannelingen van Yah” (Yah is de verkorte vorm van YHWH) De hebreeuwse wortel voor Diaspora is galut ,vandaar de term GALUT-YAH .Sprekend met Cepha/Petrus, zijn dezen het verkoren volk van verspreide verstrooiden in het hedendaagse Turkeye en de voormalige omgeving van Aramenië.
2 De engelse term “gentile” komt mogelijk van het woord “galut (verbanning) door de L en de T om te keren en de N aan het eind toe te voegen “ als het woord “gentile,” welke zelfs etymologicalische banden heeft met de bannelingen van Yisrael : Ezra 4:1, Eerste Kronieken 5:6, Ezechiel 25:3 allen gebruiken “galut ” of een vorm van dat woord door het woord “exiles” te beschrijven vna de beide huizen van Yisraelof . De omgeving van Galatië had belangrijke minderheden van beide huizen in de eerste eeuw.
3 Sinds de gemeenten/Kehilah van israel op de Torah waren gebaseerd, schrijft hij aan de bannelingen van de tien stammen, die een volledige gehoorzaamheid verlangen aan een Torah leefstijl.

Wordt vervolgd.

Shalom, Hadassah