Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Ingelijfd, wat is de oorspronkelijke betekenis?

Een reactie plaatsen


Via een verwijzing in Hosea 11 vers 6 over het woord “grendelen” kwam ik bij Romeinen 11.
Grendelen, je zou er zo overheen lezen,maar in de grondtekst leest men over hout,takken,draagboom van hout.

“…..en zijn grendelen verteren,…..”

Grendelen 0905 db bad, zn

van 0909 TWOT-201a

AV – stave 37, beside 3, branches 3, alone 2, only 2, strength 2, apart 1, bars 1, each 1, except 1, beside him 1, like 1, themselves 1; 56
StV-handbomen 36, draagbomen 2, behalve 3, alleen (Nu 11,14) 4, bijzon- der (2Sa 10,8) 2, tenzij dat (Es 4,11) 1, grendelen (zn) (Job 18,13) 3, alleenlijk (Ec 7,29) 1, ranken (Eze 17,6) 2, dat elk bijzonder zij +0905 (Ex 30,34)= 2; 56
NBG-draagstok 32, draagboom 4, tak 2, stuk 1, diepte 1, grendel 1, behalve 2, ongerekend 1, benevens 1, afzonderlijk 2, alleen 5, in gelijke delen +0905 (Ex 30,34)= 2, niet vertaald (1Ki 8,8, 2Ch 5,9) 2; 56

1) alleen, afzonderlijk, benevens, een deel, scheiding, alleen zijn
1a) scheiding, alleen, afzonderlijk
1a1) slechts (bw)
1a2) afzonderlijk, behalve (vz)
1b) deel
1c) delen (bv ledematen, takken), grendels

Hosea 11 gaat over Ephraïm en Romeinen 11 geeft de roeping van Ephraïm weer.
Vers 16-18:
En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u

Restoration Scriptures in Romeinen 11:
16 For if the bikkurim are kadosh, the lump is also kadosh: and if the root is kadosh, so are the branches-netsarim.

The olive tree parable speaks of Yisrael and Judah not Judah alone. Here the first-fruits are the patriarchs Abraham, Isaac,
and Jacob. The lump represents the immediate descendents of those patriarchs, the Root is Yahshua and the branches are both houses. According to Jeremiah 11:13-14, the branches are Judah and Efrayim, with the cultivated ones being Judah, and the wild ones being Efrayim, but both being Yisrael. When the cultivated branch does not believe, he is cut off. When the wild one does not believe, he is cut off. The issue then is not who is the olive tree, since it is clearly both houses of Yisrael mentioned by name in Jeremiah 11:13-14 and Zechariah chapter 4: The issue is which of the branches have faith in the Root, or the Moshiach. That will determine whether that branch abides, or is removed. Another excellent study, proving beyond a shadow of a doubt
that this olive tree is not Jewish with non-Jews grafted in, but rather is all Yisraelite branches that get grafted back into their own tree by faith ( http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf ). Understanding the composition of the olive tree parable is a key to Yisrael’s return, and your understanding of the two houses.

In de wandelgangen heeft men het veelal over verschillende mensen,als het bijbelgelovigen betreft.Vaak hoort men de term van ingelijfd zijn en dan in de zin van verschillend…ïngelijfd bij israel etc.
Wat zegt het Woord over vermenging van verschillenden?
Het principe van Kelayim!
De Torah verbiedt het vermengen en inlijven van verschillenden: Kil’ayim:
The GRAFTING or mixing of TWO SPECIES of living creatures or trees, or
plants. The Torah forbids this practice, which includes sowing of two different trees or plants
together

Le 19:19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

TWEEERLEI KELAYIM
03610 Myalk kil’ayim, zn

i.d. originele betekenis van “scheiding,” duaal van 03608 TWOT-980d

AV – mingled seed 1, mingled 1, diverse kinds 1, diverse seeds 1; 4 StV-twee‰rlei 4; 4 NBG-twee‰rlei 3, twee verschillende 1; 4

1) twee‰rlei, mengsel
1a) verboden praktijk bij het houden van vee (kruisteelt), zaden (het zaaien), en twee‰rlei soort kledingstukken (materiaal)

En nu krijgen we te zien, wat de wortel van deze Olijfboom is en wie de takken zijn en welk sap zij krijgen…

De olijfboom was geplant door YHWH zie Jeremia 11:16
De eerstelingen zijn de patriarchen
De wortel is Yahshua
Er zitten geen andere takken aan deze boom dan zij die in de lijn van de patriarchen leefden en YHWH’s instructies navolgden.
Allen zijn zij Israelieten.
Dus het idee dat de olijfboom zowel Jood als heiden herbergt of twee soorten van twee verschillende rassen is de kilayim (gebod van vermenging) geweld aandoen.
YHWH zal nimmer Zijn Instructies geweld aandoen.

Galaten 6:16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel van YHWH.

Baruch ata YHWH.
Ook dank aan Moshe Yoseph K. voor toestemming om RS te citeren alswel zijn artikel http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s