Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Is Hij onze eerste liefde?

1 reactie

Bijbelse feesten contra menselijk ingestelde dagen.

Heilig

Eerste liefde

Eenzijdig verbond van de Man

Ijzer wordt met ijzer gescherpt, zo scherpt de ene mens de andere.

Recentelijk een goede samenspraak over verjaar/vader/moederdag en aanverwante dagen met hun kleurrijke invullingen.

Misschien kan men er ook de christelijke feestdagen onder scharen, omdat die data niet de gezette tijden van YHVH zijn.

-Mijn overweging om aan de mensendagen geen aandacht meer te geven, is om de aandacht in de eerste plaats aan de bijbelse feesten te geven, omdat deze de gezette tijden zijn die bij het huwelijksverbond horen die de Bruidegom ons voorleefde. Niet naar de traditie der schriftgeleerden, maar naar de volheid van het Woord ondersteund door de Geest van Heiligheid.

Want zeg nu zelf..hoe vaak horen wij niet dat men bijvoorbeeld eerder weg moet om jaardag van iemand te vieren, ook wel notabene op de apart gezette shabbat. Dat is toch n mix? Hoe kunnen wij zeggen dat dan de shabbat een apart gezette dag is?

-Een ander argument dat ik de gebruikelijke jaarlijks terugkerende mensendagen niet vier (ook niet bij iemand anders) is, dat hoe je het ook wend of keert, de overwegende aandacht naar de mens gaat en niet naar YHVH. Dat is logisch omdat het een menselijke inzetting is en niet die van YHVH.

De eerste liefde:

Rev 2:2  Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; 
Rev 2:3  En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. 
Rev 2:4  Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
Rev 2:5  Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. 
Rev 2:6  Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat. 
Rev 2:7  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. 

Eenzijdig verbond van YHVH met Abraham om de volkeren in te sluiten in het verbond, waarvan YHVH wist dat een mens dat verbond kan breken en Hij daarom t eenzijdig sloot.

We weten dat het volk zelf het verbond brak en nadat het rijk in tweeën splitste na Salomo, veranderde het noordelijk rijk ook nog es de gezette tijden in mensendagen. Dat wil zeggen dat zij hun eigen data maakten in plaats van Vaders gezette tijden aanhielden.

Wij zijn nazaten…zou het ons niet net zo gemakkelijk afgaan af te wijken? Valt de figuurlijke appel van de volkeren ook niet ver van de aardse-vaders-boom? Getuige de geschiedenis zouden wij geen uitzondering zijn en toch is daar de lokroep “Gij geheel anders…”.

Wij werden gered door het verlossingswerk van Yeshua. In die vrijgekomen blijdschap waren we vol van dat geschenk…maar hebben wij wel nagedacht dat toewijding iets van onszelf betekent?

Toewijding om de wereld om ons heen te laten zien dat wij in ondertrouw zijn, uitziende op de bruiloft. Toewijding om de Man op de eerste plaats te zetten, zodanig dat het anderen opvalt dat wij geen andere goden voor Zijn Aangezicht hebben.

De veranderde tijden door Jerobeam leverde het volk een scheidbrief op…wat als de mensendagen plaats maken voor YHVH’s gezette tijden in de zin van de aandacht die eraan gegeven wordt.

Zou Hij niet jaloers worden? Hij, Die de eerste plaats in ons leven wil? Hij, Die wil dat onze aandacht allereerst naar Hem uitgaat en het Hem vragen om raad om wat te doen en wat te laten?

Als in Deuteronomium wordt geschreven  over onze functie: Exo_19:6  En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult.

Rev 1:5  En van Yeshua de Messias/Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 
Rev 1:6  En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

Terug naar de eerste liefde en onze toewijding tonen, die offers inhouden, want apart gezet willen worden strijkt regelmatig tegen de haren in.

In dit schrijven blijf ik erbij dat ik deel en dat een ieder zelf te rade moet gaan bij Zijn Redder en vragen wat Hem welgevallig is

Dan krijgt Hij de eerste plaats, die Hem toekomt.

Ik pleit voor teruggaan naar de eerste liefde. Dat Hij opnieuw de eerste plaats krijgt. Niet in woorden,maar in daden. Dat is shema.

Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken -Spreuken 3:6.

Ik sluit met een gedachte die ik vandaag uitte:

“Ik kom nog even terug op de mensendagen,ongeacht de afkomst. Wat mijn eerste en doorslaggevende motief is om ze geen aandacht te geven door ze niet te doen, is dat ik me destijds realiseerde dat de bijbelse feesten er niet zo uitsprongen zoals verjaar/moeder/vaderdag en dergelijke. Met het opgeven van de mensendagen wilde ik de bijbelse feesten hoofdzaak maken ( Yeshua op de eerste plaats) en daar mn creativiteit op loslaten omdat de bijbelse feesten de feesten van onze Bruidegom Yeshua zijn. Ik wil gewoon dat de buitenwereld het verschil gaat zien in mijn leven en ik hoop in dat van anderen. Zodat de maatschappij gaat merken dat we iets hebben wat zij met al hun mensendagen niet ervaren. Bijbelse feesten zijn heilige apart gezette tijden, die we bijbelse feesten moeten laten zijn en niet invullen met gewoonten van mensendagen. Ik pleit voor teruggaan naar de eerste liefde toen we barstensvol toewijding waren en niet konden stoppen het over onze redding te hebben en Degene Die Borg voor ons staat.

We hebben een taak om de buitenwereld te lokken en na de volkeren is het huis van Judah aan de beurt. Ik lees de volgorde oa in de Romeinenbrief.

Laat ons dicipelen worden en geen navolgers van andere mensen,ook niet van mij.En dicipelen gaan maken,getuige de opdracht in Efeze 4.

Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Beproef de geesten of zij uit YHVH zijn,zo ook mij alsjeblieft en laat t me weten. Dank.”

Joh 3:30  Hij moet wassen, maar ik minder worden. 
Joh 3:31  Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. 

@Hadassah

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Is Hij onze eerste liefde?

  1. Ik vond het fijn om deze goed doordachte blogpost te lezen. Dank je wel.
    https://kostbaar.blogspot.com/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s