Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Goede raad

1 Cor 3:14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Elohims, die van boven is in Yeshua HaMasshiach.

Een ding doe ik,
vergetende, hetgeen achter is

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Yeshua HaMashiach ook gegrepen ben; Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb (vers 12 en 13)

strekkende mij uit

Nadát hij eerst is begonnen te vergeten, of beter gezegd, de keuze heeft gemaakt te vergeten hetgeen achter is,
was
Je kunt iets dus wanneer je t achter je laat, terugpakken en dan is de keuze om t daar te laten ongedaan gemaakt.
Vanmorgen las ik dat bijvoorbeeld bidden voor bevrijding zin heeft wanneer de zonde nagelaten wordt.

Jaag ik naar het wit…

Welke betekenis heeft dat wit?
Wit: 4649 ‘skopos, zn m

van skeptomai (letten op [“skeptisch”], misschien verwant aan 4626 via het idee van verbergen), vgl. 4626 TDNT-7:413,1047;

AV-mark 1; 1

1) uitkijk, verspieder
2) het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft

Het meest voor de hand liggend is punt 2:
“het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft”

Het gaat niet vanzelf om te laten hetgeen achter is…

Luk 13:24″Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;”

Lu 9:62 En Yeshua zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Elohims.

Maar tijdens de keuze en richting:

Psalm 23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Psalm 32:8 8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

 


2 reacties

Perfect pattern, mirror of oneness

I was thinking about what the Father has given us as examples in our life to look after and for what reason. In our teshuvah/ return we read things, see things, practice new things, but what was His perfect plan for mankind? What allowed He during our history and was not His original plan from the beginning? What sowed we and harvested, thinking it was good in our own eyes?…What example may we be for others on this way back?  What will help us and what will hinder us to be a good example for them after us? So I started from the very beginning and please if I am thinking wrong, help me out!

Abba YHVH created male and female as blueprint of YHVH’s plan with His chosen woman.

Gen.1

26 Elohim vai Yo mer na’a seh be tzal Menu a’Dam kid mu Te-nu (Elohim said let us make man in our image)

27 ‘et Elohim vai-yiv-Ra be-tzal Mo ha-‘a-Dam o-To ba-ra Elohim be-Tze-lem b za-Chara-rau-ne-ke-Vah ( So Elohim created man in His (own) image in the image of Elohim created He him; male and female created He them)

Abba YHVH choose one people to become His Bride

His perfect creation of male and female from the beginning is our example, our fundament, created by Abba YHVH, to search ,study and understand what that oneness/echad is.

We had sinned and falled apart in pieces, were send away  after receiving a divorcement, but we as former betrothed young woman of Him,  will become His one and only Bride.

Efraim and Juda, whole Israel, were one and will become one soon, not two Brides before Him. Yeshua gave us identity as former lo-Ammi. Both houses Yudah and Yosef who were one will become one in oneness again as His only Bride. When He looks from above He already sees His beloved Bride.

 Isa 54: 6 For YHVH hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy Elohim.
7 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
8 In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith YHVH thy Redeemer.

Gen 2;24

…ve-da-Sar ve-ha-Yu be-ish-To e’-chad (and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh)

Perfect examples from Him are our grips to be a  a lamp unto our feet, and a light unto our path, says Psalm 119.

Because He has called us to be a light for the nations, an example for them how He thought from the very beginning and will restore us deeply and whole, so that we as His one and only Bride can show the others Who our Maker and Man is… beside that we can share what we are in Him.

Jer 6:16 Thus saith YHVH, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.( Let us not practice the following words “But they said, We will not walk therein“…He could us pass like the  history written in Nu. 14 and 32)

Much more to say about the biblical role of the woman as person, but also as His Bride, her characteristics, her talents, her assistance to her beloved Husband..

Lu 21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.
29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;
30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.

Hope to write more about this subject,shalom!