Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Ware verootmoediging geeft bijzonder resultaat

In de dagen opgaand naar Yom Kippur kreeg ik recentelijk van Ken Rank, die ik als een broer ben gaan kennen, een berichtje toegezonden dat hij op de website van United2Restore had gepubliceerd. Direct al bij het begin had het mijn volle aandacht!

Een paar zinnen in die open brief troffen me,  omdat ik dat zelf al weleens gedacht had, dat Yuda van mij, van ons zou kunnen denken, maar Ken had de moed en nederigheid om het openlijk te verwoorden!

Citaat:”When Hitler came into power, he claimed to be a Christian. Despite him being a poor reflection of the one he claimed to serve, the Jews should not be expected to have to discern who may or may not be reflecting the values of Christianity. Thus, from their perspective, if Hitler claimed to be a Christian, and I claim to be a Christian, then in their eyes, I am not much different than Hitler. Vertaling: Toen Hitler aan de macht kwam, beweerde hij een christen te zijn. Ondanks dat hij een slechte weerspiegeling van degene die hij had te bereiken moet van de Joden niet worden verwacht te onderscheiden wie niet of wie wel al dan niet de waarden van het christendom reflecteert. Dus, vanuit hun perspectief, als Hitler beweerde een Christen te zijn, en ik beweer een Christen te zijn, dan ben ik in hun ogen,niet veel anders dan Hitler”.

Ik ben Ken gaan kennen als een broeder die, hoewel een oceaan ons scheidt, betrouwbaar is in de relatie als familie in Yeshua. Het zijn geen loze woorden die hij schreef en wij mogen ze ter harte nemen. Hij triggerde wortels die er nog steeds zijn en die, hoewel voorvaders van ons ze deden, wij wel hun nazaten zijn. Een gevallen steek dient opgehaald te worden, wil het breiwerk een mooi resultaat zijn.

Ervaring met een huisgenoot die uit het Middenoosten voor enkele jaren in ons huisgezin kwam, heeft ons inzichten bijgebracht en zodoende kan ik met recht zeggen dat mensen uit het Middenoosten ons niet beoordelen op wat wij zeggen, maar wat onze houding is. Woorden als bovengenoemd zijn daarentegen krachtig, de houding is een bevestiging.
Ik denk dat Israeliers in het algemeen en zeker ook degenen die in de natiën leven, die middenoosten- mentaliteit niet verloren zijn.
Daarom laat ons ja “ja” zijn en ons nee “nee”!

Wanneer wij op ons hart hebben om in hun slechte tijden hen te bemoedigen, weten zij dat wat wij zeggen serieus is. Wanneer wij de moed durven te hebben om de fouten van onze vaderen aan te kaarten en aan te geven dat we begrijpen dat zij ons ook zo zien totdat wij het tegendeel bewijzen, dan gaan we inhoudelijk bezig. Dat zal zoden aan de dijk gaan zetten.

De open brief van Ken Rank gaf vrij gauw resultaat (1).

Om de hand te reiken dienen we zelfkennis te hebben en de moed om te bekennen ook al hebben we het zelf niet persoonlijk gedaan.
Dan krijgen de woorden “wij en onze vaderen tevens…” inhoud, die vroeg of later duurzaam resultaat gaat geven.

Kom ga met ons en doe als wij, psalm 122

(1) http://www.breakingisraelnews.com/76964/yom-kippur-repentance-devout-non-jew-jewish-response-opinion#6b3y5KoEZs7gsrZb.97

 


Een reactie plaatsen

Zaait aan alle wateren….

Zaait aan alle wateren…

Een zin met bijzondere betekenis
Een zin om op te wekken uit te gaan
Uit de comfortzone zoals men tegenwoordig weleens placht te zeggen

Jesaja 32:20 Shalom gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en des ezels derwaarts henenzendt!
Het vraagt inzet om te gaan en zeker naar wateren die Hij op het oog heeft. Om de os en de ezel ook die kant op te laten gaan, je zou kunnen zeggen dat dat symbolisch was, maar in de tijd van Yeshua was daar wel sprake van.
De ezel die zijn gebruikelijke gangetje weet, gaat niet vanzelf een andere route…

Jaren geleden zijn we es met een ezel twee dagen op pad gegaan. We kregen instructies hoe we met het beestje om moesten gaan. Dat was een mooie levenservaring en aan te bevelen! Onderweg kwamen we mensen tegen die met de eigenaar moesten bellen omdat de ezel geen poot meer verzette.
Het zou kunnen dat wij een makkelijk dier hadden,maar we hadden begrepen dat het geen paard is dat je bevelen geeft. Met een ezel moet je laten zien dat jij de route bepaalt en vervolgens in een soort van kameraadschap verder trekt.

Vanmorgen kreeg ik die woorden van genoemde tekst weer in gedachten toen me een artikel uit het Reformatorisch Dagblad onder ogen kwam waarin Bob van Dijk werd geciteerd en die woorden maakten me blij.
Blij, omdat Reformatorische kringen mij aan het hart gaan. Ik kwam er zelf zijdelings uit en onder hen zijn veel serieuze mensen.
Van hen leerde ik dat het Woord het Woord is. Dat je het Woord serieus moet nemen. Van hen leerde ik in beginsel dat YHVH heilig is. Het besef dat Hij boven alles staat en niet een loyale, tolerante vriend, die zaken over het hoofd en door de vingers ziet. Nu zoveel jaren later is dat in mijn beleving nog steeds zo, maar gedragen door Zijn aangereikte liefde, zoveel voller.
Daarom blijft dat achterland mijn belangstelling hebben en ook mijn sympathie, alhoewel zij dat niet altijd begrepen hebben. en dat is niet erg, wat het is Hij, YHVH, Die me die gevoelens geeft. In dienst van Hem ben ik, wandelend en lerende.

Zaait aan alle wateren…
In het besef en wetenschap dat we gezonden worden
Dat geeft de juiste houding
Overeenkomstig daarmee en Zijn aanmoediging tesamen, brengt iets in beweging waarvan Hij de uitkomst weet.
Halleluyah!

Artikel Ref Dagblad met Drs Bob van Dijk