Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


3 reacties

Ik laat u geen wezen…Liefde in actie…

Het kwam tijdens een rit.Rijdend over Nederlands wegen en zomaar spontaan leek het wel.
Mijmerend over Yeshua’s handelen en wanneer dat begon, werd me als het ware de term “Rechterhand van YHWH, de Uitvoerende “aangereikt.
Wanneer werden we gewaar dat deze rechterhand werkzaam was, uitgaande van het feit dat niemand de Vader/Avi heeft gezien?
Genesis 1 “In den beginne schiep Elohim den hemel en de aarde”
Scheppend…
Doen..
Vanuit het niets iets maken…
Dat was Yeshua, omdat Hij doet.
Nee, ik bedoel niet dat Eén twee is, dat is een ander onderwerp.
Yeshua deed wat Elohim sprak.
Het Levende Woord.
Alzo lief heeft Hij de wereld en Hij schiep leven…
Aan mensen…
Aan dieren en aan planten,maakte de aarde vruchtbaar om het leven voort te zetten.
Leven maken vanuit liefde…
Zelfs wanneer de mens faalt, als Hij, Yeshua niet tussenbeide was gekomen,had de aarde dan nog bestaan?
Had de zon nog geschenen, nieuw leven geboren, families ontstaan?
Ahava is het Hebreeeuwse woord.
Dat scheppen is niet opgehouden, die liefde ook niet.
Wanneer je ogen ervoor open gaan zie je het overal en om je heen.
Dat werd ik gewaar gisteren.
Mijn handen werden aan het stuurwiel gehouden om me te brengen waar ik heen wilde en ik kwam behouden aan!
De vrachtwagens vol goederen waren op weg naar de winkels en zij waren misschien vanuit een ander oogpunt op weg,maar wanneer de mensen geld hebben om voedsel te kopen, is dat niet gewóón,maar omdat het leven wordt gegund.
Of iemand op de vlucht en het kleine beetje deelt met een andere vluchteling…
Gastvrijheid…
in bepaalde delen van de wereld vanzelfsprekend, zelfs als het iemand is die bij nader inzien niet te vertrouwen was…
De ahava/liefde is overal in te herkennen.
En voor degenen die Hem niet her of erkennen,doet Hij evenzo.
Dat IS handelende liefde.Bovennatuurlijk, dat zeker.
Laat Hij niet de zon opgaan over over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen?
Mattheüs 5:45…

Yeshua is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
Hij is Elohim,niet een andere.
Jes 43:11 Ik, Ik ben YHWH, en er is geen Heiland behalve Mij.
es 45:15 Voorwaar, Gij zijt een Elohim, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.
Jes 45:21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHWH? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig Elohim, en een Heiland, niemand is er dan Ik.

Niet veranderd, dezelfde Persoon die uit een niet veranderende gedachte handelt.
Toen ik in de tuin van de Luie tuinman in Ruinen kwam, keek ik met andere ogen naar de schepping om mij heen.De bloemenpracht, de insekten en honingbijen,allen konden zijn omdat Zijn liefde scheppend bezig is en hen ook toestaat te doen wat hen is voorgesteld.
Het bezoek aan de tuin was een zegen!
Geniet met “andere” ogen en laat me weten!
Bedankt voor je tijd en aandacht, shalom!

Lees verder


Een reactie plaatsen

Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees…

An encouragement I have received this day…Manna, not old, but new and fresh…
In contrast of rumors and, and…as long as we have possibilities we can act to spread and to handle what we can…

Mt 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Mr 13:7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.


Psalm 91:
1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.
2 I will say of YHWH, He is my refuge and my fortress: my Elohim; in him will I trust.
3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;
6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.
7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.
8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
9 ¶ Because thou hast made YHWH, which is my refuge, even the most High, thy habitation;
10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways…

and so on

These words strenghten me and I do hope all of you too!
We do read about people who practice Yeshua’s Torah as well and are begin to paralyze because of media reports about all possible difficulties who not yet at their doorposts. Yes, try to make prepararions if you think,but more of that or after, let us act and handle before darkness comes and probably we will have light in that darkness…Even the children of Israel had the experience of the Shechina, the cloud what gave shadow in the day and light in the night….

I don’t closed my eyes for difficulties what really can happen, also in our midst, but completely allow cirumstances or rumors to paralyze us even before or never gonna happen…isn’t the best solution. Then we dont allow YHWH to give us inspiration to act and practice until He takes us from our duty…

Hebr.12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.
14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
15 Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled;

What do you think?


Een reactie plaatsen

Meaning behind Maleachi 3:1

Behold,I will send My messenger,and He shall prepare the Way (1) before Me (20(3) and YHWH,whom you seek (4) shall suddenly (5) come to His Beit HaMikdash (6) even the messenger of the covenant (7) whom you delight in: see, He shall come,says YHWH of hosts…

1.First Century Torahbelievers were first known as members of the Way
2.Yochanan HaMatbeel
3.Notice YHWH who is coming to Jerusalem speaks here in the first person
4. YHWH in the manifestation of Yeshua
5 With great surprise to Israel
6.A response to verse 17: Where is the Elohim of rigth ruling? He is coming in person physically to His temple.
7. Yeshua is the messenger of the Renewed Covenant with both houses according to Jer. 31:31

(RSTNE)