Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Voor Yeshua’s komst op aarde, was Ruth

Een intrigerende gedachte…Wat maakte Ruth de Moabitische rechtvaardig,láng voordat Yeshua op aarde komen was?
Wat maakte Abraham rechtvaardig?
Gisteren in goede verstandhouding een gesprek gehad met een oprechte christen die net als wij sprak vanuit wat hij had gehoord,gelezen en gezien…
Wij zijn opgevoed in Grieks denken en leren nu om terug te gaan naar Hebreeuws denken.We konden elkaar een en ander meedelen…Ja Yeshua is voor de verloren schapen van het huis ISraels/Efraim gekomen…Yudah wordt er niet bij vermeld, niet expliciet…Blijkbaar ligt daar een grote betekenis.Huis Israels heeft de levende Torah losgelaten door de zonde van Jerobeam..alles vervangen tot op nu.
Doordat de straftijd over is,is de stroom opgang gekomen,mede door de beweging van de Ruach van YHWH, dat men sen zijn gaan zien.Bijzonder is het dat zij zijn gaan zien, vaak zonder elkaar en individueel.
Dat maakt dat je kunt zeggen dat het een bijzonder werk van ABBA YHWH alleen is.Echt de eer aan Hem.Vader staat op!

Jeremia 31…de bekende passage vermeld een verandering in denken, niet een verandering in de geboden…een belangrijk gegeven, die in vele gelederen van bijvoorbeeld de christelijke kleurnuances vergeten wordt en niet opgepikt om verder uit te leggen…

Komen we toch weer terug bij Ruth…rechtvaardig zonder dat Yeshua gekomen was…Er ligt iets in het doen van Torah wat me intrigeert, want huis van Israel, ook een stick,de andere, was zoals bevolen de natiën ingestuurd en andere goden gaan dienen.”Zult”staat er…geen kwestie van kiezen…En dan op een punt des tijds komt Yeshua speciaal voor hen! Echt iets om te overdenken vind ik.
En artikel die mijns inziens in de lijn van deze overdenkingen ligt is http://thebarkingfox.com/2015/05/04/if-not-the-blood-of-yeshua-what-brought-ruth-near-to-the-g-d-of-israel/


Een reactie plaatsen

Do we really understand….?

Recently I have read an explanation of Batya Wootten about Shavuot with very very interesting things in it.
Would like to introduce you to read it as well….
She starts with the words:
“Those who know me know that I do not often declare prophetic words, but I have something that I keep hearing in my heart and I think it is a word for us from the Holy One:

“Many of my children think they fully understand the feast of Shavuot, but they do not. They think they fully understand My Spring feasts and are now ready for the events foreshadowed in My Fall feasts, but they are not ready. They have not yet grasped some important points about Shavuot as it is related to My giving of My Ruach. I especially want this generation to understand these things because they have to do with empowerment to walk in My plan for them in the latter days. I want them to see and understand the foreshadowing of the two leavened loaves that were to be waved before Me on Shavuot, and to reexamine the reason why I poured out My Spirit on this day.”……

http://www.redeemedisrael.com/do-we-really-understand-shavuot-and-why-yhvh-gives-us-the-ruach/

Then this song I have listened last nigth expressed our longing together with ABBA YHWH Who has given us that longing…