Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof….

Maak mijn uren en mijn tijd…tot uw lof en dienst bereid…

Woorden uit een oud geworden lied, maar met een goede strekking,

Tegenwoordig is er zoveel info over allerlei onderwerpen,specifiek ook zaken waarvan wij het bestaan niet wisten.
Onze kostbare tijd kan opgeslokt worden door onderwerpen die vrijwel nutteloos zijn als het op verdieping van Abba’s Woord aankomt.
Mensen zeggen soms dat zij veel tijd besteden daaraan om anderen te waarschuwen.
Dat lijkt zinvol,maar is dat ook zo?

Onze tijd is kostbaar.Na alle verplichtingen en aandacht in gezin en vrienden of familiekring, blijft er niet zoveel over.
Manna is te vinden in Abba’s Woord. Door het zelf te lezen, overdenken, grondwoorden te zoeken vanuit hebreeuws denken, komen er inzichten,waardoor ons denken vernieuwd wordt.

Zouden deze kostbaarheden die leven inhouden niet veelmeer aangewend kunnen worden om anderen te informeren?
Want deze Woorden zijn het die bevrijding brengen in elke situatie.
En wat als die vijand er werkelijk is en groter dan wij ons kunnen voorstellen?

Mozes/Moshe kreeg een bijzonder advies, die denk ik dan ook nu nog van toepassing is:

“Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des YHWH’s, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.
14 YHWH zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.”

Vreest = Yare
niet = al
staat vast = yatsab
en ziet = ra’ah
het heil = Yahshua
des YHWH’s = YHWH
heden = yom
doen zal = a’sah
Egyptenaren = Mitzrayim
heden = yom
gezien hebt = ra’ah
zult gij niet = lo
weder = yacaph
zien = ra’ah
in = ad
eeuwigheid = olam
YHWH = YHWH
voor u strijden = lacham
en gij = attah
zult stil zijn = charash

Kijk en nu begint het pas,omdat hebreeuws een Levende taal is met bijzondere betekenissen, maar we kunnen uit bovenstaande woorden al wat gaan begrijpen wat Abba YHWH gaat doen als het voor Zijn volgelingen te groot en te bedreigend gaat worden.
Dan gaat Hij handelen, door eerst advies te geven.
Dat geeft rust en orde.

https://www.facebook.com/TalHermonMusic?fref=ts


1 reactie

Ki T’hilati

Misschien komt het bekend voor,maar soms kan zowel een lied als een tekst uit een boek elkaar vergezellen in gedachten.
De woorden “ik zocht Hem, maar vond Hem niet”
Het lied: “Ki T’hilati”
Maar even een paar vertalingen op een rijtje…

Hooglied 2:1 Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet; ik zeide (laatste twee woorden zijn er later bijgevoegd,dus niet in oorspronkelijke tekst te vinden):
2 Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten; ik zal Hem zoeken, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.
3 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft?
4 Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

“ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet”

Als het werkelijk verlangen is,komt de beweging van zoeken.
ïk hield Hem vast,en liet Hem niet gaan”

De Hebreeuwse woorden herbergen een diepere volle betekenis, maar allen die zochten en vonden, kunnen zich de blijdschap voorstellen.
Ki T’Hilati….

Song of Songs Chapter 3 שִׁיר הַשִּׁירִים
א עַל-מִשְׁכָּבִי, בַּלֵּילוֹת, בִּקַּשְׁתִּי, אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי; בִּקַּשְׁתִּיו, וְלֹא מְצָאתִיו. 1 By night on my bed I sought him whom my soul loveth; I sought him, but I found him not.
ב אָקוּמָה נָּא וַאֲסוֹבְבָה בָעִיר, בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחֹבוֹת–אֲבַקְשָׁה, אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי; בִּקַּשְׁתִּיו, וְלֹא מְצָאתִיו. 2 ‘I will rise now, and go about the city, in the streets and in the broad ways, I will seek him whom my soul loveth.’ I sought him, but I found him not.
ג מְצָאוּנִי, הַשֹּׁמְרִים, הַסֹּבְבִים, בָּעִיר: אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, רְאִיתֶם. 3 The watchmen that go about the city found me: ‘Saw ye him whom my soul loveth?’
ד כִּמְעַט, שֶׁעָבַרְתִּי מֵהֶם, עַד שֶׁמָּצָאתִי, אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי; אֲחַזְתִּיו, וְלֹא אַרְפֶּנּוּ–עַד-שֶׁהֲבֵיאתִיו אֶל-בֵּית אִמִּי, וְאֶל-חֶדֶר הוֹרָתִי. 4 Scarce had I passed from them, when I found him whom my soul loveth: I held him, and would not let him go, until I had brought him into my mother’s house, and into the chamber of her that conceived me.

RS True Name Edition
Song of songs 3:1-4

1 By night on my bed I sought Him whom my being loves: I sought Him, but I found Him not.
2 I will rise now, and go about the city in the streets, and in the broad ways, I will seek Him whom my being loves: I sought Him, but I found Him not.
3 The watchmen that goes around the city found me: to whom I said, Did you see Him whom my being loves?
4 Scarcely I passed from them, but I found Him whom my being loves: I held Him, and would not let Him go, until I had brought Him into my eema’s bayit, and into the inner rooms of her that conceived me.

You are the only One I praise:

Hebreeuwse Tekst:
http://lyrics.wikia.com/Steve_McConnell:Ki_T%27hilati_Attah


1 reactie

Verborgen Adem

Het vernieuwt ons denken als we niet alleen lezen wat er staat,maar ook onderzoeken wat de betekenis is,die eraan verleend wordt.
Soms zijn alreeds gemaakte gebeurtenissen of nog op handen zijnde zaken een aanleiding om neergeschreven woorden ineens heel anders te bezien.

Zo kwam ik via de Restoration Scriptures True Name Edition vers 5 van Psalm 81 tegen met uitleg.
M’n gedachten waren blijkbaar nieuwsgierig afgesteld,want ik kon het eigenlijk niet loslaten en ben de Nederlandse vertaling eens gaan bekijken.
Warempel zou ik er zó overheen gelezen hebben,maar nu bewust geworden dat er een groot verschil in dat ene woord zat, nam ik de moeite om es in de Strongs te kijken en ja hoor, daar stond die ene letter extra vermeld.En die ene letter vertelde een bijzondere geschiedenis!

Psalm 81:5 Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als Hij uitgetogen was tegen Egypteland; alwaar ik gehoord heb een spraak, die ik niet verstond.

Jozef
03084 Powhy Y@howceph, eigennaam

vollere vorm van 03130

AV – Joseph 1; 1 StV-Jozef 1; 1 NBG-Jozef 1; 1

Jozef =” JHWH heeft toegevoegd”
1) oudste zoon van Jakob en Rachel

Er staat in de Nederlandse vertaling “Jozef”,maar in de oorspronkelijke taal staat “Yahowceph” De “h”is toegevoegd. Vowels zoals a,o,u enz waren in de oude taal oorspronkelijk niet te vinden….
Nu es even kijken naar de RSTE:

Tehillim 81:5

Yahoseph (1) for a testimony, when He went out through the land of Mitzrayim: where I heard a language (2) that I understood not.

1. Joseph. Normally Yoseph is spelled as yud, vav, samech, peh sofit. However in this verse Yoseph is spelled yud, hey, vav, samech, peh sofit, with the added letter hey, or the breath of YHWH. This highly unusual spelling indicates the very breath of YHWH coming into the House of Joseph, or the 10 tribes of the northern kingdom, in order to revive them after 2,000 years,so they can enter the kingdom. The added hey is representative of both eternal life, and the kingdom as the inheritance for Joseph.
2.Just like today, Joseph-Efrayim speaks many non-Hebraic languages, sometimes hard to understand.

Kijk en dit maakt het zo interessant! Die letter “H” is toegevoegd,wat de adem van YHWH betekent.En wat doet deze Adem in ons leven?

Die Adem gaf ons leven, toen we in de moederschoot waren.
Want elk mensenleven komt van YHWH.Hij is de Levengever.

In het plan wat Hij bedacht heeft voor Zijn volgelingen, krijgen we te zien dat dezen na eigen vrije keuze om hun eigen beslissingen te doen en daardoor ook de resultaten van deze keuzes moeten aanvaarden.
Deze keuzes lijken goed,maar leiden uiteindelijk niet tot het volle leven,welke YHWH voor ogen heeft.
Vervolgens en dat zit in dat volmaakte plan verborgen, is er toch een ommezwaai naar dat volle leven, namelijk dwars door de eigen genomen keuzes die tot een doodlopende weg leidden.Door loutering is er daar die levendmakende Adem van YHWH, die alles in Zich heeft om de gelouterde mens op de weg van het volle leven te brengen.De weg van YHWH.
In die letter “H” zit de oplossing verborgen.Yeshua is die Levengevende, de Uitvoerende in de lijn van YHWH’s plan.

Wij hebben heel wat woorden nodig om die verborgen boodschap, welke volkomen redding inhoudt, naar voren te halen.

Er gloort hoop aan de horizon.
Zeker voor het huis van Jozef, die een spraak heeft die door de psalmist niet verstaan werd.Doordat het huis van Jozef verstrooid werd over de aarde en de talen ging spreken van de landen waarin zij verstrooid werden, zag men en zagen zijzelf niet meer wie zij oorspronkelijk waren.Precies zoals voorzegd was!

Maar die toegevoegde letter “H”, die we tot nu toe in de gangbare vertalingen niet herkennen, laat zien dat er een andere tijd zal gaan aanbreken.

Niet door kracht en niet door geweld ,maar door de Ruach van YHWH zal het gaan gebeuren…

Ruach is het Hebreeuwse woord voor Geest en Geest is leven, is Adem, is die betekenisvolle Hebreeuwse letter H.
Dan ligt er veel bescherming en vaderlijke liefde in de woorden dat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
Wat een rust.
Dá’s helende shalom.


3 reacties

Wie zijn deze Melo Hagoyim ofwel volle menigte van volkeren?

Wie zijn deze Melo Hagoyim ofwel volle menigte van volkeren?

In Romeinen 11:25 komt dezelfde aanduiding voor als in Genesis 48:19

25 For I would not, Yisraelite brothers, that you should be ignorant of this mysterious secret, lest you should be wise in your own pride and conceit; that partial blindness has happened to Yisrael 1, until the fullness of the nations–the melo hagoyim–comes in 2 3.

1If we let Scripture interpret Scripture, then Isaiah 8:14 speaks of both houses as being blind. Judah is blind as to who is their Moshiach. Efrayim is blind as to who they are as the other house of Yisrael, and to the relevancy of Torah in their lives, seeing it through a dark glass as a strange Jewish thing, rather than as their own marriage certificate and heritage. Traditionally these verses have been taught to mean that some Jews see and believe, and some just don’t. That meaning is seen as fallacious, when one understands that the olive tree is not strictly Jewish, and that both houses are said to be blind, which is why the terminology “partial blindness” is used to indicate that all twelve tribes are blind in differing areas.
2 The only other time this term is used in Scripture is in Genesis 48:19. Jacob laid his hands on Efrayim his grandson and said that his seed would literally become the “fullness of the nations,” or the melo-hagoyim. The mystery of the olive tree is not that some day gentiles will be part of Yisrael. That was never a mystery as all of the First Covenant spoke of the gentiles seeing the light of YHWH and Torah. The mystery of the olive tree is the identity of those who are not Jewish coming out of the nations into Moshiach. So this partial blindness on both houses according to Paul will come to an end only when the “fullness of the gentiles” comes in. The Hebraic idiom is a reference to the seed of the ten tribes collectively known as Efrayim-Yisrael. When the remnant of all ten tribes comes in, then Yisrael’s blinders will be lifted and the kingdom will begin. For more details, we strongly recommend you study:
http://www.restorationscriptures.org/
page17.htm
http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/laying_hands_on_efrayim_again-1-6-07.pdf

3 For more details, also see notes on Genesis 48:19.

Genesis 48:19 And his abba refused, and said, I know it 4, my son, I know it: he also shall become a people 5, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than him, and his zera shall become the fullness of the gentile
nations – melo ha-goyim 6.

4 Jacob knew what he was doing in the Spirit. Do you?
5 Could this be a specific nation?
6 Melo ha-goyim, or the “fullness of the gentiles.” Efrayim’s seed later collected in the ten tribes of the northern kingdom would produce the “fullness of the gentiles.” This is a marvelous revelation that most so-called gentiles are in fact Yisrael’s physical children. Of course, they still need blood-atonement-salvation to become true redeemed remnant Yisrael. Paul confirms this clear understanding in Romans 11:25-26, when he speaks of the “fullness of the gentiles” as those who will come in as believing returning Yisrael in the last of the last days.

Romeinen 11:25
Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
de volheid der heidenen

de volheid
4138 ple’roma, zn o

van 4137 TDNT-6:298,867;

AV-fulness 13, full 1, fulfilling 1, which is put in to fill up 1, pierce that filled up 1; 17

1) dat wat gevuld is of wordt
1a) een schip voor zover het gevuld (d.w.z. bemand) is met zeelui, roeiers en soldaten
1b) om het N.T., het geheel van gelovigen, dat wat gevuld is met de aanwezigheid, macht, rijkdom van God en van Christus
2) dat wat vol maakt of waarmee iets gevuld is
2a) van die dingen waarmee een schip gevuld is, vracht en koopwaar, zeelui, roeiers, soldaten
2b) volledigheid of volheid van de tijd
3) volheid, overvloed
4) een vervullen, bewaren

der heidenen
1484 ‘ethnos, zn o

waarschijnlijk van 1486 TDNT-2:364,201;

AV-Gentiles 93, nation 64, heathen 5, people 2; 164

1) een menigte (van mensen of dieren) verbonden of met elkaar levend
1a) een groep, troep, zwerm
2) een menigte individuen van dezelfde aard
2a) het menselijk geslacht
3) een ras, natie, volksgroep
4) in het O.T., vreemde naties die de ware God niet dienden, heidenen
5) Paulus gebruikt het woord voor christenen uit de heidenen

Genesis 48:19 Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.
zal een volle menigte van volkeren worden (8799).

zal een volle menigte
04393 alm m@lo’ zelfden awlm m@low’ of wlm M@low(ez 41:8), zn

van 04390 TWOT-1195b

AV – full 12, fulness 8, all that is therein 7, all 2, fill 2, handful 2, multitude 2, handful + 07062 1, handfuls + 02651 1; 37
StV-volheid 16, vol 15, volle menigte 2, al wat daarin is 1, lang zo-als hij was (1Sa 28,20) 1, vervullen 1, vullen 1; 37
NBG-volheid 11, vol 11, handvol +07062 (Le 3,2) 3, vullen 3, met al wat zich daarop/erop bevindt (Jer 47,2) 2, met al wat erop/erin is 2, ganse schare (Isa 31,4) 1, gehele de-aarde +0776 (Eze 19,7) 1, volle in zijn-lengte (1Sa 28,20) 1, met al wat erop staat (Jer 8,16) 1, van al wat het heeft (Eze 12,19) 1; 37

1) volheid, dat wat vult
1a) volheid, handvol
1b) massa, menigte
1c) volheid, dat wat vult, de hele inhoud
1d) volle lengte

van volkeren
01471 ywg gowy, zeldaam verkort yg goy, zn, eigennaam

blijkb. van dezelfde stam als 01465 TWOT-326e

AV – nation 374, heathen 143, Gentiles 30, people 11; 558 StV-heidenen 313, volk 113, volken 118, natien 6, natie 5, volkeren 1,
van volk tot volk 1, den volke 1; 558 NBG-volken 378, volk 108, volkeren 32, heidenen 17, natien 10, natie 5,
Charoset-haggojim +02800 (Jud 4,2) 3, van volk tot volk 1, tussen volk en volk 1, Gojim (Jos 12,33) 1, dat in troepen leeft (Zep 2,14) 1, niet vertaald (Jer 51,7) 1; 558

1) natie, volk
1a) natie, volk
1a1) gewoonlijk gezegd van niet-Hebreeen
1a2) van de nakomelingen van Abraham
1a3) van Isra‰l
1b) zwerm sprinkhanen of andere dieren (fig.)
1c) Goyim? =” naties”