Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Wat Paulus nu écht bedoelde…

Both Houses of Israel
According to Scripture, the “Two Houses of Israel” are two separate and distinct entities. Each of them has its own specific prophetic destiny. But even though two, they are still bound to the calling which they have inherited from their forefather Jacob – that is, to be one chosen nation of kings and priests. However, in the course of their history YHVH divided the nation into two nation/kingdoms for His purposes and plans that are directly related to the covenant that He swore to Abraham. Thus, it is very important to understand the first-born concept and its centrality in YHVH’s plan of redemption, and its connection to the Two Houses of Israel. Grasping the firstborn principle is paramount to the understanding of the latter day events recorded in the Tanach.

Isaiah 8:14 presents the ‘Two House truth’: “He will be as a sanctuary, but a stone of stumbling and a rock of offense to BOTH the houses of Israel”. As long as these two continue to stumble and take offense over the One who is their Rock they will remain two distinct entities.
Many like to define the two groups as ‘Christians’ (Israel/Ephraim), and ‘Jews’ (Judah), as if they are made up of two religious sects. In spite of that we must realize that all tribes are represented in both houses, and that together they constitute multitudes of peoples, which make up many ethnic groups. But for our purpose here, let us relate to them as nations. We have, then, the nation of Judah/Israel today, being made up mostly of Jews from Judah. On the other hand, because YHVH is true to His word, there is also the other house (Joseph/Ephraim), which YHVH has sown or mixed into many peoples in literally all nations: “Ephraim has mixed himself among the peoples” (Hos. 2:8), being the “fullness of the nations” (Genesis 48:19), even though most of them are unaware of their identity. The influence of the multitudes of Ephraim, on some of these nations, brought about blessings of multiplicity, military prowess and economic wealth (see Genesis 49:22-26). In the blessing to Joseph, through his son Menasseh, Jacob pronounced that they would become a great people. However, as a great people the descendants of the northern kingdom would not be able to connect their greatness to the fulfillment of the prophecies, as YHVH was going to blind them and cause them to forget their identity (which is indicated by the meaning of the very name “Menasseh”).
…..

http://shevetachim.blogspot.nl/2014/03/both-houses-of-israel.html

Een verfrissende studie van Efraim Frank.
Meer informatie: http://www.israelitereturn.com

Met google-vertaling heel goed te volgen….


Een reactie plaatsen

Shema is horen en tegelijkertijd doen

Moest deze week vaak aan dit vers denken….

Jacobus/Yaacov 1:22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende…

In de Statenvertaling staat dat hij is : Jakobus/Yaacov, een dienstknecht van God/Elohim en van den Heere Jezus Christus/Meester Yeshua HaMasshiach; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid/shalom.

Als je deze vertaling beziet, vind je weinig terug van de oorspronkelijke bedoeling.
Opfrissen dus.
Yaacov zoals zijn oorspronkelijke naam is, gaf uitleggingen toen het zogenoemde Nieuwe testament (nog) niet geschreven was.Dat tweede deel bestond eenvoudigweg niet.
Dus als wij dat ook even terzijde leggen, kunnen we zijn uitleggingen beter terugvinden.
En zijt daders des Woords, geeft dan aan dat Yaacov op de Torah doelt, de instructies zoals zij in de vijf boeken van Mozes/Moshe staan.
Yaacov is een apostel geroepen om de twaalf stammen in de verstrooiing te gaan onderwijzen en met de gebeurtenissen van Yeshua, deze instructies tot een dieper verstaan te brengen.

Vele gedachten ten spijt dat de Torah is afgeslankt of niet meer ter zake doet in zijn oorspronkelijke vorm, Yaacov deed deze Torah én hij had het getuigenis van Yeshua HaMasshiach.

Als we de eigenschappen van de twaalf stammen nader onderzoeken in het Boek der boeken, zullen we ontdekken waarom zovelen bovenstaande gedachte als vreemd beoordelen.Zelf Hosea spreekt ervan in hoofdstuk 8:12 dat Efraïm,wat voornamelijk verborgen is in de kerken, het voortreffelijke van YHWH’s wet als vreemd ervaart. Punctueler kunnen we het niet schrijven:

“Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds”
Mijner Wet
08451 hrwt towrah of hrt torah, zn

van 03384 TWOT-910d

AV – law 219; 219 StV-wet 199, wetboek +05612 15, leer 5; 219 NBG-wet 182, onderwijzing (Ne 12,44) 11, wetboek +05612 11, onderricht in
de wet (Hag 2,11) 4, onderricht (De 17,110 3, aanwijzing (Jer 18,18) 2, wetsonderricht (Isa 42,4) 2, wetsvoorschrift +02708 (Nu 19,2) 2, leer 1, wettelijk 1; 219

1) wet, onderwijzing, onderricht
1a) onderricht, richting(geving) (van Gods kant of van de mens)
1a1) het geheel van profetisch onderricht
1a2) onderricht in de Messiaanse tijd
1a3) het geheel van priesterlijk onderricht of richtinggeving
1a4) het geheel van wettelijke richtinggeving
1b) wet
1b1) wet van het brandoffer
1b2) van een speciale wet, wetboek
1c) gewoonte, ( levens)wijze
1d) de Deuteronomische of Moza‹sche Wet
Voor mijzelf is de wet die omschreven wordt als Torah onlosmakelijk verbonden met Yeshua’s belijdenis.

We hoeven geen Hebreeuws te kennen om deze verborgen gemaakte kennis te vinden…Wetende dat het Nieuwe Testament niet geschreven was toen de apostelen hun uitleggingen deden zegt al genoeg!

Zoals een neef van de week treffend schreef over het evalueren van de opgedane kennis, zo mocht ik dat ook doen en vond in het verborgen iets lieflijks, wat inderdaad voor sommigen blijkbaar verborgen is.Doch ook mijn schrijven staat vrij om beoordeeld te worden…ik ben op weg en niet uitgeleerd!
Shalom!

NB Shalom:
07965 Mwlv shalowm of Mlv shalom, zn

van 07999 TWOT-2401a

AV – peace 175, well 14, peaceably 9, welfare 5, salute + 07592 4, prosperity 4, did 3, safe 3, health 2, peaceable 2, misc 15; 236
StV-vrede 192, welstand 16, wel 15, vredegenoten +0582 (Jer 20,10) 3, be- vestigd voornemen +07965 = 2, geheel en al (Jer 13,13) 1, groeten 1, vergelding volle-(Ps 69,22) 1, voorspoedig (Zec 8,12) 1, vredelijk 1, Vredevorst +08269 1, vreedzaam (Ps 120,7) 1, welgaan 1; 236
NBG-vrede 131, heil 15, welstand 12, behouden 11, wel (zijn) 11, ja 4, vei- lig 4, bevriend (Jer 20,10) 2, ongedeerd 2, vredelievend 2, vredig 2, vriendelijk 2, welzijn 2, zin standvastige-+07965 (Isa 26,3) = 2, behoud (Eze 7,25) 1, bezoeken 1, begroeten +07592 1, gaat hoe het- (Es 2,11) 1, gedijen (Zec 8,12) 1, geheel en al (Jer 13,13) 1, genoten 1, gerust weest-1, gerust wees maar-(2Ki 4,23) 1, goede met-be- doelingen (1Ch 12,17) 1, heel niet is-+ontk (Ps 38,3) 1, heilwens +01697 1, heilzaam (Zec 8,16) 1, heilzaam overleg +06098 (Zec 6,13) 1, maken hoe…het-1, ongehinderd (Jer 43,12) 1, overgave (So 8,10) 1, stand (2Sa 11,7) 1, tevreden 1, voorspoed (Ps 73,3) 1, vredeboden +04397 ((Isa 33,7) 1, vrede een en al-(Ps 120,7) 1, vrede volle- (Job 15,21) 1, vredelievende met-bedoelingen 1, vredestijd (1Ki 2,5) 1, vredesverbond +01285 (Isa 54,10), 1, Vredevorst +08269 1, vriend mijn-+0376 (Ps 41,9) 1, vriendschap 1, wel het is-(2Sa 18,28) 1, niet vertaald (2Sa 11,7, 2Ki 4,26 [2], Ob 1,7) 4; 236

1) volledigheid, welzijn, welstand, vrede
1a) volledigheid (van getal)
1b) gezondheid, veiligheid (van lichaam)
1c) welzijn, voorspoed
1d) vrede, rust, tevredenheid
1e) welbevinden, vriendschap
1e1) in menselijke betrekkingen
1e2) t.o.v. God, vooral in verbonds-verhouding
1f) vrede (tegenover oorlog)
1g) vredig (bn)
Daders