Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


2 reacties

Bloedrode manen, wat betekenen die tekens?

We weten uit betrouwbare bronnen dat er volgend jaar met Pesach en Loofhutten bloedrode manen waar te nemen zullen zijn in Israel.En ook in 2015.Opmerkelijk!
Wat heeft dat te betekenen?
In Genesis 1 wordt al gewag gemaakt van deze hemellichten…
Vanaf vers 14:
En Elohim zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
16 Elohim dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
17 En Elohim stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En Elohim zag, dat het goed was.

Vele malen wordt in de Schrift over bijzondere tekenen aangaande zon én maan gemeld.
Omdat YHWH Zelf zegt dat Hij zaken aankondigt en daarbij eveneens uitdrukkelijk deze tekenen laat vermelden, kunnen wij er mijns inziens niet aan voorbij en beter aandacht aan dit komende fenomeen besteden…
Iemand die er jaren geleden al over is gaan spreken is Mark Biltz.
Vele opnames zijn er te luisteren en te zien, waaronder deze:

Maar ook dit artikel wat zowel in het engels als nederlands te lezen is:
http://www.watchmanwhatofthenight.com/Feesten%20van%20JHWH%20in%20relatie%20tot%20maans-%20en%20zonsverduistering.pdf

Ook vond ik nog een artikel op http://appie.abspoel.nl/?p=9499

Wat ik er zelf van denk?
Onderwerp is het waard om nader te bestuderen en zeker YHWH’s Woord erop naslaan!

@Hadassah